Łódzki Budżet Obywatelski 2022/2023

plik foto id: 1400905782

Złożone projekty - BO 2022/2023 - Polesie

P001LP - OSIEDLOWE - Polesie - Lublinek-Pienista (Sport i rekreacja)
Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki

P002RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Inne)
Pszczółka Maja – wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru – dla najmłodszych i trochę starszych - na górce – Park na Smulsku

P003KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Podświetlany znak - Rowerzysto zwolnij - Przedszkolaki na drodze - Przedszkole Akuku

P005KO - OSIEDLOWE - Polesie - Koziny (Kultura i dziedzictwo)
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny, ul. Ossowskiego 4

P006KO - OSIEDLOWE - Polesie - Koziny (Kultura i dziedzictwo)
Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach - Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23

P013KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Budowa chodnika łączącego market ALDI Retkinia (Armii Krajowej 47) z przejściem dla pieszych na ul. Armii Krajowej przy ul. Kostki-Napierskiego

P014KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego w kierunku północnym (na wysokości kiosków)

P015KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania Maratońska/Retkińska

P016KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Remont ciągu pieszego-rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28

P017MM - OSIEDLOWE - Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego (Kultura i dziedzictwo)
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź

P018KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Kultura i dziedzictwo)
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Wileńska 59/63 94-016 Łódź

P019ZL - OSIEDLOWE - Polesie - Złotno (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Park dla Retkini - Górka śmieciowa parkiem miejskim

P020SP - OSIEDLOWE - Polesie - Stare Polesie (Kultura i dziedzictwo)
Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź

P021RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Kultura i dziedzictwo)
Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17

P023KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Zazieleńmy Kusocińskiego - spacerujmy bez spalin

P025KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Sport i rekreacja)
Zielony labirynt iluzji - zaplątany plac zabaw - park linowy (pętla na ul. Bratysławskiej)

P027KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Sport i rekreacja)
Zakręcony plac zabaw z ogrodami deszczowymi przy ul. Wileńskiej

P028KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Sport i rekreacja)
Naukowy plac zabaw ul. Wileńska 57

P030KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu

P032MM - OSIEDLOWE - Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Prostym chodnikiem na nową kładkę - remont chodnika na Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego

P033ZL - OSIEDLOWE - Polesie - Złotno (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Oświetlenie ul. Wojskowej

P036ZL - OSIEDLOWE - Polesie - Złotno (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Sad Miejski na Złotnie

P037ZL - OSIEDLOWE - Polesie - Złotno (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Kwitnące krzewy na Złotnie

P038KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka

P039KO - OSIEDLOWE - Polesie - Koziny (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Więcej miejsc parkingowych przy ul. Lorentza

P040KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Kultura i dziedzictwo)
Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2

P041ZM - OSIEDLOWE - Polesie - Zdrowie-Mania (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Omłotowej na odcinku od Azaliowej do końca posesji Omłotowa 12

P042ZM - OSIEDLOWE - Polesie - Zdrowie-Mania (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Pielęgnacja drzew przy ulicach w kwartale: Grzybowa, Borowa, Żniwna, tory kolejowe

P043RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo)
ZIELONE SMULSKO-OŚWIETLENIE SOLARNE WZDŁUŻ CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. POPIEŁUSZKI - ETAP I.

P044KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Kultura i dziedzictwo)
Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Ferment - Filii nr 35 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

P045RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo)
Czyste Smulsko - dodatkowe kosze na śmieci

P047KO - OSIEDLOWE - Polesie - Koziny (Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo)
NA TERENIE OSIEDLA KOZINY ZAINSTALOWANIE 3 SŁUPÓW NA OGŁOSZENIA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

P049MM - OSIEDLOWE - Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego (Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo)
Postawmy na bezpieczeństwo-osiedle Józefa Montwiłła-Mireckiego

P051RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Bezpieczny spacer na Uroczysko - chodnik na ul. Spartańskiej

P052ZL - OSIEDLOWE - Polesie - Złotno (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Zielony Park na Nowym Złotnie

P053ZL - OSIEDLOWE - Polesie - Złotno (Sport i rekreacja)
Plac Zabaw na Nowym Złotnie

P054SP - OSIEDLOWE - Polesie - Stare Polesie (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Budowa wybiegu dla psów oraz placu zabaw wraz z nowymi nasadzeniami oraz utwardzeniem ciągów pieszych. Skrzyżowanie ul. 1-go Maja i Żeligowskiego

P057KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Kultura i dziedzictwo)
ZACZYTAJ SIĘ W KOSTCE, A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE! Nowości dla Filii nr 26 BMwŁ w Łodzi, ul. Kostki Napierskiego 4

P058LP - OSIEDLOWE - Polesie - Lublinek-Pienista (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Bezpieczny zakręt - montaż Lustra na zakręcie z ul. Lublinek w drogę dojazdową do ul. Sanitariuszek

P060KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Wileńskiej po stronie południowej (parzystej) na odcinku od ul. Bratysławskiej do posesji ul. Wileńska 20

P061KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Budowa parkingu na ok. 16 pojazdów przy ulicy Objazdowej

P065RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Niech zakwitnie park na Smulsku i zieleniec Maratońska

P066SP - OSIEDLOWE - Polesie - Stare Polesie (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Wykonanie niskich nasadzeń w parku Poniatowskiego

P067KO - OSIEDLOWE - Polesie - Koziny (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Wykonanie nowego chodnika przed budynkiem nr 70 przy ul. Okrzei

P069SP - OSIEDLOWE - Polesie - Stare Polesie (Inne)
Higieniczne Łyżwy Lodowisko Bombonierka ul. Stefanowskiego 28

P070RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Inne)
Higieniczne Łyżwy Lodowisko Retkinia ul. ks. Popiełuszki 13B

P073LP - OSIEDLOWE - Polesie - Lublinek-Pienista (Tereny zielone i ochrona środowiska)
Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.

P075KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Tereny zielone i ochrona środowiska)
RETKINIA jeszcze piękniejsza-nasadzenia wzdłuż ul. Retkińskiej

P076KR - OSIEDLOWE - Polesie - Karolew-Retkinia Wschód (Infrastruktura drogowa i komunikacja)
Remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Wileńskiej po stronie południowej (parzystej) na odcinku od posesji ul. Wileńska 20 do posesji ul. Wileńska 14

P077RS - OSIEDLOWE - Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko (Tereny zielone i ochrona środowiska)
ALEJKA W BRZOZACH przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki.