logo miasta Łódź

URZĄD MIASTA ŁODZI

Budżet obywatelski 2017


WITAMY W APLIKACJI DO GŁOSOWANIA

NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2017 ROK.

Pragniemy poinformować, iż w IV edycji Budżetu Obywatelskiego każda osoba będąca mieszkańcem Łodzi, która ukończyła 16 lat, może głosować na dwa rodzaje zadań: ponadosiedlowe oraz osiedlowe (w jednym, wybranym osiedlu). Można wybrać do 5 zadań ponadosiedlowych oraz do 5 zadań osiedlowych. Oznacza to, iż w obu rodzajach głosowania można wybrać łącznie do 10 zadań.

Głosowanie będzie możliwe od godziny 00:00 w dniu 10 września
do godziny 24:00 w dniu 9 października 2016 r.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z informacją o poszczególnych rodzajach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sprawdzić na mapie Łodzi w jakim osiedlu znajduje się dany adres klikając na poniższe przyciski.


Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.: +48 512 768 135, e-mail: sekretariat.bps@uml.lodz.pl
wykonanie: d17.pl