Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024

plik foto id: 1401443512

Szczegóły projektu

Numer ID:

B015BD

Nazwa i lokalizacja:

Zieleniec NAGRODA etap I – teren przy ul. Wojska Polskiego - Zielenie u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Franciszkańskiej

Dane kontaktowe:

zieleniecnagroda@int.pl

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Doły; Numer działki: 99/23, 99/25, 99/26, 99/27, 99/28, 99/30, 99/37, 99/14, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/32, 99/39 w obrębie geodezyjnym B-48

Szczegóły dotyczące lokalizacji:

B-48 - 99/23 własność Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Dróg i Transportu B-48 - 99/25 własność Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Dróg i Transportu B-48 - 99/27 własność Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Dróg i Transportu B-48 - 99/26 własność Skarb Państwa - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/28 własność Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/30 własność w 1/4 Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/37 nieustalone prawo własności oraz nieustalone władanie na zasadach samoistnego posiadania B-48 - 99/14 własność Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/18 własność Skarb Państwa - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/19 własność Skarb Państwa - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/20 własność Skarb Państwa - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/21 własność Skarb Państwa - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/22 własność Skarb Państwa - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/32 własność Gmina Miasto Łódź - władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 - 99/39 własność Gmina Miasto Łódź- władający Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi B-48 102/10 Zarząd Lokali Miejskich

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

NAGRODA dla mieszkańców okolicy za znoszenie trudów związanych z remontem ul. Wojska Polskiego. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu po południowej stronie ulicy, na Zieleńcu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej. I etap obejmuje budowę alejki ,latarni, małej architektury, posadzenie drzew i krzewów.

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.Projekt zagospodarowania terenu (cały obszar)20 000.00 zł
2.Alejka parkowa150 000.00 zł
3.Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)40 000.00 zł
4.Mała architektura15 000.00 zł
5.oświetlenie70 000.00 zł
łącznie brutto:295 000.00 zł

Załącznik 1:

nowy mapa.pdf

Załącznik 2:

2nowy mapa.pdf

ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA

Opinia Rady Miejskiej:

NEGATYWNA

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Archiwalne karty analizy merytorycznej:

Karta 1 - pobierz plik PDF
Karta 2 - pobierz plik PDF

Karta zmian:

Pobierz plik PDF

Decyzja Komitetu ds. ŁBO:

NEGATYWNA

Lokalizacja na mapie: