Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024

plik foto id: 1401443512

Szczegóły projektu

Numer ID:

B014BD

Nazwa i lokalizacja:

Skwer Alte Szil – teren przy skrzyżowaniu ul. Wolborskiej i ul. Majzela

Dane kontaktowe:

skweralteszil@int.pl

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Doły; Numer działki: 400/33; Id działki: 106102_9.0047.400/33

Szczegóły dotyczące lokalizacji:

działki nr 400/50, 400/53, 400/54, 400/33, 400/34, 400/21, 412/20, 412/6, 412/4 w obrębie B-47

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

Projekt zakłada urządzenie skweru w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym stała Synagoga Alte Szil. Jego zagospodarowanie będzie obejmowało realizację instalacji nawiązującej do fasady nieistniejącego już budynku, budowę alejek parkowych, umieszczenie latarni, ławek, koszy, nasadzenia drzew i krzewow oraz objęcie terenu monitoringiem. Skwer stanowiłby przedłużenie projektowanej przebudowy Parku Staromiejskiego, w którym zagospodarowanie ma nawiązywać do Zaginionej Dzielnicy (historyczny przebieg dróg, instalacje w kształcie nieistniejących budynków).

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.Projekt zagospodarowania terenu50 000.00 zł
2.Instalacja nawiązująca do fasady Synagogi250 000.00 zł
3.Alejki parkowe100 000.00 zł
4.Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)50 000.00 zł
5.Mała architektura40 000.00 zł
6.Monitoring50 000.00 zł
7.Tablica ŁBO6 000.00 zł
8.Inspektor nadzoru30 000.00 zł
łącznie brutto:576 000.00 zł

ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA

Opinia Rady Miejskiej:

NEGATYWNA

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Archiwalne karty analizy merytorycznej:

Karta 1 - pobierz plik PDF

Karta zmian:

Pobierz plik PDF

Decyzja Komitetu ds. ŁBO:

NEGATYWNA

Lokalizacja na mapie: