Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024

plik foto id: 1401443512

Szczegóły projektu

Numer ID:

B012BC

Nazwa i lokalizacja:

Remont zieleńców na ul. Piwnej

Szczegóły dotyczące lokalizacji:

ul. Piwna

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy przewidzieć nasadzenia drzew, krzewów i zabezpieczenie zieleńca i chodnika przed nielegalnym parkowaniem.

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.Nasadzenia drzew, krzewów i zabezpieczenie przed parkowaniem50 000.00 zł
łącznie brutto:50 000.00 zł

ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta zmian:

Pobierz plik PDF

Decyzja Komitetu ds. ŁBO:

POZYTYWNA