Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024

plik foto id: 1401443512

Szczegóły projektu

Numer ID:

B010BC

Nazwa i lokalizacja:

Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Włókniarzy

Szczegóły dotyczące lokalizacji:

skrzyżowanie Lutomierska/Włókniarzy

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

Zadanie polega na usunięciu niepotrzebnej kostki brukowej w rejonie skrzyżowania, przygotowaniu podłoża pod nasadzenia krzewów, oraz wykonanie nasadzeń.

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.1 Rozebranie nawierzchni i nasadzenia krzewów30 000.00 zł
łącznie brutto:30 000.00 zł

ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta zmian:

Pobierz plik PDF

Decyzja Komitetu ds. ŁBO:

POZYTYWNA