Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024

plik foto id: 1401443512

Szczegóły projektu

Numer ID:

B003BC

Nazwa i lokalizacja:

Zielona al. Włókniarzy - drzewa i krzewy wzdłuż drogi - Bałuty-Centrum

Szczegóły dotyczące lokalizacji:

al. Włókniarzy

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska.

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.Nasadzenia drzew i krzewów150 000.00 zł
łącznie brutto:150 000.00 zł

ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta zmian:

Pobierz plik PDF

Decyzja Komitetu ds. ŁBO:

POZYTYWNA