Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024

plik foto id: 1401443512

Szczegóły projektu

Numer ID:

B001BC

Nazwa i lokalizacja:

Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum

Szczegóły dotyczące lokalizacji:

ulice osiedla (w opisie projektu)

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. Ulice: Franciszkańska, Marysińska, Kowalska, Szklana, Młynarska, Okopowa, Malarska, Szklarska, Marynarska, Organizacji WiN, Zbożowa, Garbarska, Rysownicza, Wawelska, Łagiewnicka, Spacerowa, Zawiszy, Złotnicza, Racjonalizatorów

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.100 sadzonek dużych drzew (powyżej 3m wysokości)160 000.00 zł
łącznie brutto:160 000.00 zł

ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta zmian:

Pobierz plik PDF

Decyzja Komitetu ds. ŁBO:

POZYTYWNA