Łódzki Budżet Obywatelski 2021/2022

plik foto id: 1400905782

Szczegóły projektu

Numer ID:

L287

Nazwa i lokalizacja:

Budowa siłowni zewnętrznej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

Działka nr S2-149/20

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

PONADOSIEDLOWE

Kategoria projektu:

Sport i rekreacja

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie pasa zieleni znajdującego przy boisku wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 i wyposażenie go w sprzęt sportowy. W ramach projektu planujemy montaż stacji siłowni zewnętrznej, ławki parkowej, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci. Ponieważ nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie, pragniemy propagować prozdrowotne idee zarówno wśród uczniów jak i wśród społeczności lokalnej. Mając świadomość, jak ważną rolę pełni aktywność fizyczna chcemy wszystkim zwolennikom zajęć na świeżym powietrzu zapewnić warunku do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, przyczynić się do zaktywizowania dzieci i dorosłych oraz umożliwić zwolennikom zdrowego stylu życia poprawę ich kondycji i wydolności organizmu po długotrwałej przerwie związanej z pandemią. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym wzbogaci naszą bazę sportową oraz umożliwi przeprowadzenie atrakcyjniejszych zajęć lekcyjnych. Swobodny i łatwy dostęp do odpowiednich urządzeń przeznaczonych dla różnych grup wiekowych pozwoli spędzać czas wolny przeznaczony na rekreację całym rodzinom, sprzyjając zacieśnieniu więzi rodzinnych oraz przyczyni się do systematyczności w podejmowaniu świadomych działań związanych z aktywnością fizyczną. Celem projektu jest: - rozwijanie sprawności ruchowej i krzewienie kultury fizycznej - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań sportowych - wdrażanie do aktywnego organizowania czasu wolnego - integracja społeczności lokalnej - łączenie pokoleń i zacieśnianie więzi rodzinnych.

Skan projektu (pdf):

Pobierz plik PDF

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:

POZYTYWNA