Łódzki Budżet Obywatelski 2022/2023

plik foto id: 1400905782

Szczegóły projektu

Numer ID:

L183

Nazwa i lokalizacja:

Wytyczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej oraz przeprowadzenie zawodów kolarskich w formule XCO w Lesie Łagiewnickim.

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Łagiewniki; Numer działki: 1/11; Id działki: 106102_9.0016.1/11

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

PONADOSIEDLOWE

Kategoria projektu:

Sport i rekreacja

Opis projektu:

Projekt zakłada następujące działania: wyznaczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej w północnej części Lasu Łagiewnickiego. Pętla rowerowa przebiega po śladzie organizowanego niegdyś wyścigu MTB w Lesie Łagiewnickim i jest obecnie miejscem treningów kolarskich. Oznakowanie w postaci strzałek i piktogramów (z wykorzystaniem drzew i drewnianych słupków) oraz umieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem i przebiegiem trasy poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pozostałych osób korzystających z terenów Lasu Łagiewnickiego. Przyczyni się również do popularyzacji kolarstwa górskiego oraz pozwoli odkryć sportowe walory terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach projektu przewidziana jest również organizacja zawodów kolarskich na wyznaczonej trasie. Zawody odbędą się w formule XCO (olimpijskie cross country) i będą to otwarte Mistrzostwa Łodzi.

Dane kontaktowe:

blazejredko@gmail.com; Lukasz@emu-studio.pl

Skan projektu (pdf):

Pobierz plik PDF

Załącznik 1:

Ślad trasy.jpg

Załącznik 2:

tablica.jpg

Załącznik 3:

oznaczenie.jpg

Załącznik 4:

słupek.jpg

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:

POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: