Łódzki Budżet Obywatelski 2024/2025

plik foto id: 1401705143

Etap składania projektów w XII edycji ŁBO został zakończony.

Złożone wnioski są teraz poddawane ocenie formalnej.
Projekty po zakończonej weryfikacji będą sukcesywnie pojawiać się na stronie internetowej.

Zobacz złożone projekty w XII EDYCJI

Lista zgłoszonych projektów z pozytywną analizą formalną

PRZEJDŹ DO ZESTAWIENIA

Lista zgłoszonych projektów z negatywną analizą formalną

PRZEJDŹ DO ZESTAWIENIA

Lista zgłoszonych projektów - wycofane przez Liderów

PRZEJDŹ DO ZESTAWIENIA