Łódzki Budżet Obywatelski 2022/2023

plik foto id: 1400905782

Szczegóły projektu

Numer ID:

P110LP

Nazwa i lokalizacja:

Zielony Lublinek - lipy i antysmogowa łąka kwietna przy osiedlu Nowe Polesie

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Lublinek-Pienista; Numer działki: 14/1; Id działki: 106104_9.0033.14/1

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu:

Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu:

Założenie łąki kwietnej (mieszanka antysmogowa) wzdłuż osiedla Nowe Polesie III na obszarze około 1000 m2 przy ścieżce prowadzącej obok osiedla. Ścieżka ma zachować charakter "leśny", bez konieczności wysypywania kruszywem, bez kładzenia kostki czy asfaltu. Posadzenie 10 drzew (lipy drobnolistne) wzdłuż chodnika. Ustawienie 4 ławek umożliwiających odpoczynek spacerującym na wysokości wjazdu na osiedle, w oddali od bloków.

Skan projektu (pdf):

Pobierz plik PDF

Załącznik 1:

ProjektPienista.png

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:

POZYTYWNA