Łódzki Budżet Obywatelski 2021/2022

plik foto id: 1400905782

Szczegóły projektu

Numer ID:

G076GO

Nazwa i lokalizacja:

Muzyczny PARK-ing na Milionowej

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 30/3/; 30/4; 30/6; Id działki: 106103_9.0003.30/6

Dodatkowe lokalizacje:

Skrzyżowanie Milionowa/Sosnowa nr działki 30/3, 30/4, 30/6

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

OSIEDLOWE - Górna - Górniak

Kategoria projektu:

Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu:

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. Poruszanie się pod tak nierównej powierzchni chodnika, pełnej dziur, a w okresie deszczu kałuż i błota, często jest przyczyną potknięć i upadków dzieci oraz innych przykrych doświadczeń. Podobne niedogodności odczuwają inni użytkownicy- mieszkańcy, osoby starsze czy też odwiedzający pobliski park. Wielkim problemem tej okolicy jest również brak miejsc parkingowych, co dokucza zarówno osobom przybywającym do szkoły- uczniom, rodzicom, nauczycielom, uczestnikom koncertów i konkursów , jak i pobliskim mieszkańcom. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do upiększenia tej części osiedla Górna- Górniak- zdecydowanie poprawi jego estetykę ale również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej przestrzeni.

Dane kontaktowe:

dpiotrowska.ife@wp.pl

Skan projektu (pdf):

Pobierz plik PDF

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:

POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: