Łódzki Budżet Obywatelski 2022/2023

plik foto id: 1400905782

Szczegóły projektu

Numer ID:

L024

Nazwa i lokalizacja:

ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH przy Szkole Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2.

Dodatkowe informacje o lokalizacji:

ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Doły; Numer działki: 117/1; Id działki: 106102_9.0050.117/1

Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:

PONADOSIEDLOWE

Kategoria projektu:

Edukacja, dzieci i młodzież

Opis projektu:

Stworzenie w Szkole Specjalnej nr 105 atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc przeznaczonych do szeroko rozumianej aktywności fizycznej dzieci z rożnymi niepełnosprawnościami na terenie obecnego przyszkolnego placu zabaw, który wymaga natychmiastowego remontu. Planowany jest zakup m.in. huśtawki dla osób jeżdżących na wózkach, trampoliny ziemnej, piaskownicy na podeście, huśtawki bocianie gniazdo, urządzeń muzycznych, zestawu zabawowego oraz elementów małej architektury tworzących klimat sprzyjający integracji społeczności szkolnej. Realizacja projektu zapewni dzieciom niepełnosprawnym, ale i nie tylko bezpośredni i stały dostęp do urządzeń umożliwiających atrakcyjne oddziaływania terapeutyczne. Zapewni to możliwość twórczego stymulowania uczniów do podejmowania wysiłku fizycznego, jak również da możliwość pozytywnego spędzania czasu i odreagowywania szkolnych napięć.

Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:

(Kosztorys podany przez Lidera przed analizą merytoryczną.)

lp. elementy składowe koszt szacunkowy
1.Zakup sprzętu usprawniającego dla dzieci i młodzieży ( m.in. huśtawka dla osób niepełnoprawnych, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica na podeście, trampolina ziemna, urządzenia muzyczne, zestaw zabawowy)131 000.00 zł
2.Przygotowanie terenu (projekt zagospodarowania terenu, zieleń urządzona wraz z materiałami, mała architekta)51 000.00 zł
łącznie brutto:182 000.00 zł

Dane kontaktowe:

Paulina Wilk paulcia01@gmail.com

Skan projektu (pdf):

Pobierz plik PDF

Projekt po analizie (pdf):

Pobierz plik PDF

Karta analizy merytorycznej (pdf):

Pobierz plik PDF

Opinia Rady Miejskiej:

POZYTYWNA

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:

POZYTYWNA

Lokalizacja na mapie: