URZĄD MIASTA ŁODZI - Budżet Obywatelski 2021/2022

logo URZĄD MIASTA ŁODZI - Budżet Obywatelski 2021/2022

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY OSIEDLOWE

NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022


Pokaż wszystkie projekty przypisane do wybranych osiedli:

Każdy Mieszkaniec Łodzi może oddać maksymalnie pięć głosów na projekty osiedlowe (do wyboru maksymalnie dwa osiedla) oraz maksymalnie pięć głosów na projekty ponadosiedlowe! Aby uprościć Państwu wyszukiwanie projektów z wybranego osiedla prosimy skorzystać z filtrów.
Zaznacz maksymalnie dwa osiedla aby zobaczyć projekty z wybranych pozycji.

Pokaż wszystkie projekty przypisane do wybranych kategorii:

PROJEKTY OSIEDLOWE: BAŁUTY

Numer projektu: B001BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt zakłada zakupienie dla Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi w ciągu roku 2022 nowości książkowych wydanych tradycyjnie oraz audiobooków. Dla bibliotek osiedlowych niezmiernie ważne są nowe książki, które winny być dostępne w większej ilości. Bibliotece zależy na nowościach dla Czytelników dorosłych, ale ogromnie istotne są książeczki dla najmłodszych. Dla dzieci, które dopiero zaczynają swoje spotkania z książką. A takich Czytelników pojawia się w bibliotece coraz więcej. Bardzo ważna jest także większa ilość lektur szkolnych, ponieważ w kanonie lekturowym wciąż pojawiają się nowe tytuły. Są to książki współczesnych pisarzy, które najczęściej funkcjonują w bibliotekach tylko w jednym egzemplarzu. Równie ważne są audiobooki chętnie słuchane przez seniorów. Coraz częściej również po lektury w formie książek mówionych sięgają uczniowie.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B002BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Kontynuacja utwardzenia odcinków dróg gruntowych o łącznej długości 366 metrów na ulicach: - ul. Czerwonych Maków :od łącznika do końca w kierunku północnym - a za pozostałą kwotę z wniosku - ul. Normandzka: od łącznika do końca ulicy w kierunku północnym. Szerokość 4-5 m zgodnie z szerokością pasa drogowego. W przypadku położenia płyt na szerokości 5m należy zrealizować w pierwszej kolejności ul. Czerwonych Maków a za resztę kwoty ul. Normandzką w kierunku północnym. od łącznika pomiędzy ulicami Białych Róż a Normandzką Prace polegające na wykorytowaniu drogi i ułożeniu płyt ażurowych typu jumbo. Szerokość pasa drogowego 5 metrów. W pierwszej kolejności należy wykonać prace na ulicy Czerwonych Maków. zadanie należy zrealizować do kwoty 439 200 zł

Koszt zadania: 439 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B003TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zakup 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin oraz 200 treegatorów (worek do kropelkowego podlewania drzew) i szczepionek mikoryzowych dla 50 drzew (iniekcja doglebowa szczepionką mikoryzową). Serwis podlewania drzew. Projekt ma być zrealizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Wybór gatunków i odmian drzew, krzewów i bylin, miejsce ich posadzenia - będzie ustalony z projektodawcą przez pracownika ZZM. Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem w większości dużych miast na świecie. W Polsce smog jest w ostatnim czasie słusznie mocno nagłaśniany. Problem ten nie powstał jednak wczoraj, ale jest efektem wieloletnich zaniedbań w sieciach energetycznych, infrastrukturalnych, budowlanych i trenów zieleni. Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ na to ma nie tylko ogrzewanie mieszkań, ale również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu powietrza. Drzewa i krzewy usuwają nadmiar szkodliwych gazów z powietrza głównie poprzez ich absorbcję aparatami szparkowymi. W procesie fotosyntezy przez szparki pobierany jest przede wszystkim CO2, ale do liści dostają się również inne gazy jak SO2, CO, NO2, O3, które w przestrzeniach międzykomórkowych liścia łączą się z wodą tworząc kwasy i inne związki chemiczne. Według licznych badań prowadzonych w tym zakresie w różnych ośrodkach naukowych zieleń parkowa o powierzchni 1 ha pochłania średnio do 8 kg CO2 w ciągu godziny. Sto dojrzałych drzew usuwa do 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłów zawieszanych.

Koszt zadania: 196 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B004RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Do Biblioteki przy Wodnika 7 zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej. Wzbogacą i uaktualnią one księgozbiór od przedszkolaka do seniora, a tym samym przyczynią się do promocji czytelnictwa na naszym osiedlu i w mieście Łodzi.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B005BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Filia nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi „Rozgrywka” ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Jest to Biblioteka po generalnym remoncie. Filia została ponownie uruchomiona dla czytelników we wrześniu 2019 roku. Wraz z nową przestrzenią została wprowadzona nowa, jakość obsługi czytelników. Głównym założeniem Biblioteki jest spełnienie idei” trzeciego miejsca”, w którym użytkownik może spędzić czas w kontakcie z kulturą i sztuką oraz realizując swoje pasje i rozwijać swój światopogląd. Wraz z początkiem funkcjonowania naszej Biblioteki za cel postawiliśmy sobie gromadzenie bieżących nowości wydawniczych, wśród, których są również komiksy, cieszą się one dużą popularnością wśród naszych czytelników. Możliwość zakupu książek i komiksów będzie wyjściem na przeciw ich oczekiwaniom.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B006BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Wnioskujemy o zakup książek dla wszystkich grup wiekowych, w tym książek mówionych (audiobooków). Oczekujemy dostępu do nowości wydawniczych, których brak odczuwalny jest w bibliotece. Uzyskana dotacja uatrakcyjniłaby zbiory biblioteki i przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa wśród mieszkańców osiedla i miasta Łodzi.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B007RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup książek, audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Dzięki zakupowi wzbogacona i rozszerzona zostanie oferta biblioteki, która wpłynie na atrakcyjność placówki i da możliwość skorzystania z niej mieszkańcom Łodzi.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B008TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt zakłada 4 pokazy filmowe (2 pokazy w lipcu i 2 pokazy w sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko jeden pokaz) w stworzonym na potrzeby realizacji projektu Wybieramy Teofilów Kinie letnim dla Teofilowa „TEO_Seans”, które zostanie zlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych lokalizacjach). Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na stronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. Wielkopolska) i dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do obsługi projektu zastosowany zostanie duży ekran pneumatyczny. Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska. Letnie kino to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B009TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Trampoliny są lubiane przez dzieci, nadają się też dla dorosłych. Trampoliny ziemne są bezpieczne, można z nich korzystać przez cały rok i przy każdej niemal pogodzie. Powinny być dość duże, aby zapewnić lepsze odbicie. Miejskie trampoliny są bardzo fajnym urozmaiceniem placów zabaw. Są przeznaczone zarówno dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Przez to, że są wkopane w ziemie i otoczone miękką powierzchnią, są w pełni bezpieczne. Tego typu pomysł bardzo dobrze sprawdził się w innych Polskich miastach i obecnie cieszą się wielką popularnością.

Koszt zadania: 73 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B010TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zadanie zakłada zorganizowanie już po raz czwarty cyklu plenerowych projekcji filmowych na osiedlu Teofilów-Wielkopolska, które mogą być częścią ogólnołódzkiej serii pokazów kina letniego. Seanse będą odbywać się raz w tygodniu (preferowany weekend) w miesiącach letnich, podczas trwania wakacji szkolnych. Sugerowaną lokalizacją jest parking przy pływalni "Wodny Raj". Każdy seans prowadzony będzie przez osobę, która będzie odpowiedzialna za animację publiczności. Przed każdym seansem prezentowane będą etiudy i prace wideo. Przewidziane są konkursy dla publiczności. Zostaną wydrukowane i rozdystrybuowane materiały promocyjne.

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B011TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt zakłada: zakup tablicy, montaż we wskazanej lokalizacji, okablowanie oraz podłączenie do systemu, obróbka brukarska pozostałości po montażu, włączenie i aktualizacja systemu.

Koszt zadania: 140 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B012TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada kontynuację wcześniejszych zmian, jakie zaszły w Parku Piastowskim w części pierwszej. W tym kroku planowane jest połączenie alejkami z ulicą Baczyńskiego, na tyłach kościoła przy ul. Wici. Oprócz nowej nawierzchni ciągów pieszych planowane jest uporządkowanie terenu, nasadzenie nowych roślin, postawienie stojaków rowerowych, ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto w centralnej części obszaru opracowania, na działce nr B40 - 39/15, planowane jest utworzenie skweru, nawiązującego do historii twórczości muzycznej artystów zamieszkujących osiedle Teofilów. Miejsce ma być upamiętnieniem oraz hołdem złożonym artystom muzycznym z osiedla (przykład z Łodzi: Skwer Latających Babć z Plusem). W jego miejscu zostanie wmontowana tablica informująca o jego nazwie oraz historii.

Koszt zadania: 459 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B013TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc postojowych, czyli utwardzonych powierzchni trawiastych jest kompromisem między przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej dodatkowych minimum 60 miejsc postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania drzew.

Koszt zadania: 480 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B014RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zasadzenie 35 drzew w pasie rozdzielającym jezdnie na Sikorskiego między Nastrojową a Świtezianki - lipy/dęby/klony/buki - rozłożyste odmiany, a nie kolumnowe.

Koszt zadania: 105 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B016RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Realizacja projektu wzbogaci księgozbiór placówki, a tym samym zwiększy jej atrakcyjność i przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na terenie osiedla i miasta.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B017TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt zakłada regularny zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, aby poszerzyć dostęp do nowości dla użytkowników biblioteki i tworzyć atrakcyjny księgozbiór filii. Oferta biblioteki jest skierowana do wszystkich mieszkańców naszego Osiedla oraz miasta. Dostęp do biblioteki jest bezpłatny.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B018JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Celem projektu jest utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej w pobliżu ulicy Astrów i Powojowej. Obecnie bardzo wiele osób przechodzi przez ulicę Warszawską w sposób niedozwolony kierując do komunikacji miejskiej, sklepów zlokalizowanych w pobliżu ulicy Inflanckiej czy zaprowadzając dzieci do pobliskiego przedszkola. Utworzenie przejścia dla pieszych we wskazanej lokalizacji poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i przyczyniłoby się do spowolnienia ruchu samochodowego w tym miejscu.

Koszt zadania: 42 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B020JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada założenie na łąki kwietnej na fragmencie terenu rekreacyjnego „Stawy Wasiaka”, który stanowi ostoję dla owadów, ptaków i małych zwierząt. Łąka z pewnością uatrakcyjni pod względem krajobrazowym ten obszar. W ramach projektu zostaną zakupione również budki lęgowe dla ptaków, w tym dla jerzyków – jednych z najważniejszych ptaków dla mieszkańców miast, a teren zostanie doposażony w brakujące kosze na „psie sprawy” oraz na śmieci.

Koszt zadania: 27 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B021JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na doposażeniu boiska do siatkówki plażowej znajdującego się na terenie rekreacyjnym „Stawy Wasiaka” w piłkochywyty oraz ławeczki dla rozgrywających tam mecze. Obecnie wiele osób korzysta z istniejącej infrastruktury sportowej, a montaż piłkochwytów pomoże zapobiec przedostaniu się piłki poza boisko, a tam samym ochroni ludzi znajdujących się w pobliżu obiektu i zapobiegnie ewentualnym wypadkom samochodowym. Poza tym z pewnością przysłuży się graczom, przy szybszym wznawianiu gry.

Koszt zadania: 147 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B022TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Nasadzenia cebul (wieloletnich) kwiatów wiosennych: krokusy, czosnek ozdobny; wraz z ich pielęgnacją, w tym - podlewanie. Na os. Teofilów – Wielkopolska - w porównaniu do innych osiedli - nadal jest bardzo mało tego typu nasadzeń. Kwiaty wiosenne stanowią piękną dekorację osiedla. Są także bardzo pożyteczne dla owadów. Zamontowanie budek dla owadów i obsadzenie ich roślinami miododajnymi w parkach i skwerach na os. Teofilów – Wielkopolska. Estetyczne, niewielkie drewniane budki zostaną obsadzone roślinami miododajnymi, które sprawią, że siedliska będą bardziej atrakcyjne dla owadów. Odsunięcie budek od ścieżek i placów zabaw zapewni większy komfort zarówno owadom jak i osobom spacerującym po parkach.

Koszt zadania: 45 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B023TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup 5 domków dla jeży. Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście konieczne jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować. Projekt obejmuje zakup 5 domków dla jeży. Domek powinien być solidny, zabezpieczony przed śniegiem, mrozem i zwierzętami typu kuna, dzikie koty, psy. Wymiary domku 500 x 625 mm Ścianki domku najlepiej gdyby były zbudowane z desek sosnowych sezonowanych i nie impregnowanych, grubości 25 mm. Wysokość ścian min 30 cm. Podłogi i dach najlepiej jest wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 6 mm. Dach powinien być otwierany jednostronnie (na zawiasach) i zabezpieczony skoblem przed otwieraniem przez niepowołaną osobę. Pod spód podłogi oraz dach domku przykryć membraną PCV o grubości 1 mm lub papą bitumiczną. Domki zostaną ustawione w pięciu lokalizacjach. Jeże są na Ziemi od milionów lat. Jednak ostatnie szacunki są zatrważające. W ciągu półwiecza populacja jeży w Europie zmniejszyła się wielokrotnie. Przyczyn jest wiele - gwałtowna urbanizacja, wzrost gęstości dróg, powszechnie stosowane środki ochrony roślin, postępująca fragmentacja siedlisk.

Koszt zadania: 4 700,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B025BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem 1 etapu projektu jest wymiana zniszczonych płyt chodnikowych znajdujących się w parku na nowe alejki. Zwiększy to komfort oraz estetykę tego miejsca.

Koszt zadania: 300 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B026BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Popularyzacja czytelnictwa lokalnego społeczeństwa poprzez zakup książek dla czytelników dorosłych i dzieci. Uzupełnienie księgozbioru w lektury szkolne, wzbogacenie oferty o nowości czytelnicze.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B027JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Teren otaczający Górkę Rogowską, położny między ulicami Łupkową, A. Książka i Rogowską stanowi dla mieszkańców osiedla wspaniałe zaplecze do wypoczynku na świeżym powietrzu. Rosnące w tym rejonie drzewa wymagają pielęgnacji, te które już obumarły wymagają usunięcia dla bezpieczeństwa osób wypoczywających. Budowa deszczochronów to zapewnienie intymnego miejsca do spotkań w większej grupie osób bez względu na warunki pogodowe. Ławki zapewnią możliwość odpoczynku w trakcie spacerów. Duży otwarty teren to świetne miejsce do organizacji gier terenowych i zabaw ruchowych, jednak pod warunkiem wykoszenia roślinności niskiej aby był w pełni dostępny. Ciesząca się dużym powodzeniem ze względu na stopień trudności, ścieżka rowerowa prowadząca na szczyt Górki Rogowskiej, powinna zostać wyzwaniem tylko ze względu na przewyższenia jakie trzeba pokonać, a nie ze względu na stan swojej nawierzchni.

Koszt zadania: 126 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B028JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt polega na utworzeniu rowerowego połączenia między Parkiem Julianowskim a Doliną Sokołówki poprzez: 1. Wyznaczenie przejazdu przy skrzyżowaniu Zgierska - Liściasta (po zachodniej stronie już istnieje droga rowerowa) 2. Wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego na chodniku po wschodniej stronie Zgierskiej od skrzyżowania z Liściastą do wjazdu na parking przy Parku Julianowskim (rys.)

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B031LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Proponujemy wykonanie konstrukcji podobnej jaka już jest na ulicy Łagiewnickiej. Takie oświetlenie jest wykonane i doskonale funkcjonuje na skrzyżowaniu Czapli x Łagiewnicka. To bardzo uczęszczane przejście dla pieszych z uwagi na znajdujące się tam przystanki MPK

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B033BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Ostatnie miesiące pokazały, jak ważne są książki w naszym życiu. Bardzo dużo osób zaczęło spędzać czas z książką, a ci, którzy robili to dotychczas, czytają jeszcze więcej. Dlatego pragniemy, aby każdy mógł znaleźć jak najwięcej nowości wydawniczych w naszej bibliotece, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i mówionej.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B034BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem zadania jest stworzenie ETAPU II sieci monitorującej na Osiedlu Bałuty Doły. Monitoring na terenie Osiedla na powstać w kolejnych miejscach znanych Policji i Straży Miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj.- w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy wylotach ulic, terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, w rejonach szkół, miejscach gdzie dochodzi do kolizji drogowych oraz w okolicy placówek użyteczności publicznej. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer w 7 punktach kamerowych, uznawanych za niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych. Kamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu Monitoringu. W przyszłości planowane jest także rozszerzenie kompleksowej sieci monitoringu na pozostałym terenie Osiedla Bałuty Doły (jako ETAP III) w celu zwiększenia zasięgu i poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym stworzenie możliwości szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ratowanie zdrowia, życia i mienia.

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B035BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: PROJEKT ZAKŁADA ZAKUP KSIĄŻEK WYDAWANYCH TRADYCYJNIE ORAZ AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI, UL. OSIEDLOWA 6. NOWOŚCI WYDAWNICZE POZWOLĄ NA WZBOGACENIE ZASOBÓW BIBLIOTEKI ORAZ WPŁYNĄ NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B036BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Kontynuacja zwycięskiego zadania z zeszłego roku. Budowa ciągu rowerowo - pieszego od ul. Lechickiej do ul. Tatarczanej.  Lokalizacja ciągu na odcinku od Lechickiej do Chochoła będzie przebiegała po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej. Trakt przetnie ul. Aleksandrowską na wysokości przejścia dla pieszych przy Chochoła i dalszy odcinek będzie przebiegać po południowej stronie Aleksandrowskiej do ul. Tatarczanej.  W kolejnych latach planowane jest wydłużenie traktu do granicy miasta, gdzie nastąpi połączenie z wygodną ścieżką znajdującą się w granicach Aleksandrowa Łódzkiego.  Długość odcinka zgłoszonego w tej edycji ŁBO to około 500 m.  Ciąg pieszo - rowerowy powinien być oddzielony pasem niskiej zieleni od ruchliwej jezdni ul. Aleksandrowskiej dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. 

Koszt zadania: 465 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B039TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: ULICA GRUNTOWA BEZ OŚWIETLENIA, CHODNIKA, ODWODNIENIA, UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI - POPROSTU ZAPOMNIANA PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI Rozszerzenie zakresu o dodatkową latarnię oraz 2 oprawy na istniejących słupach w ul. Zadraż, za zgodą Wnioskodawcy.

Koszt zadania: 80 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B040WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Jedyne prawne skomunikowanie mieszkańców do DK-71. Problem z dojazdem służb ratowniczych. Trudność z dojazdem do pracy i szkół. Okrawężnikowanie wskazane na położenie, rzeźbę terenu i słupy, które są z tworzyw sztucznych w dolnej części nie mają zabezpieczenia izolacyjnego. W czasie wykaszania traw są uszkadzane przez żyłkę kosy spalinowej.

Koszt zadania: 215 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B041WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wyżej wymienione oświetlenie będzie służyć na miejscu parkingowym naprzeciw północno-wschodniej ściany lasu Łagiewnickiego. Oświetlenie jest tam niezbędne ponieważ ciemny, niekontrolowany teren miejski wytyczony o szerokości 12,70 m sprzyja zjeżdżaniu się podejrzanego towarzystwa, które hałasuje, śmieci, dochodzi do imprez, awantur zwłaszcza porą wiosenną i letnią oraz stwarza zagrożenie dla pozostałych użytkowników drogi, w szczególności pieszych, którzy boją się o swoje bezpieczeństwo. Mieszkańcy nie mogą spokojnie zasnąć, szczek psów.

Koszt zadania: 41 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B042BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Pozyskanie dofinansowania umożliwi zwiększenie zakupów nowości wydawniczych (książek i audiobooków). W konsekwencji przyczyni się do spełnienia oczekiwań czytelników i uatrakcyjni zasoby biblioteki.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B044BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Integracja - zabawa - sport. Bezpłatne zajęcia integracyjno-sportowe dla mieszkańców podczas nauki gry w bule. Cykl 15 zajęć dla 15-osobowych grup mieszkańców. Raz w tygodniu od czerwca do września na placu do gry w bule na Bulwarze nad Łódką. Gra w bule znosi różnice wieku, siły fizycznej, wytrzymałości, płci. Jednocześnie mogą bawić się i ćwiczyć seniorzy, dorośli i młodzież. Gra w bule może być formą spędzania wolnego czasu i fizycznej aktywności na całe życie.

Koszt zadania: 8 925,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B045TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Biblioteka przy Rojnej jest największą biblioteką na Teofilowie, mieszkańcy osiedla mają potrzebę większego dostępu do nowości książkowych. Z biblioteki korzystają czytelnicy w różnym wieku, dlatego oferta biblioteki powinna być zróżnicowana. Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Teofilowa, jak również czytelników z innych części miasta.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B048WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Oświetlenie jest tam niezbędne dla bezpieczeństwa zwłaszcza osób pieszych. W razie opadów deszczu jest to ulica o krótszej drodze skomunikowania mieszkańców i działkowców z ul. Serwituty za lasem (osiedla). Ulica Serwituty w lesie na długim odcinku jest w kiepskim stanie i droga do pokonania jest dłuższa. 5 latarni od ulicy Żółwiowej w kierunku ul. Moskule oraz 2 latarnie do łuku drogi od ul. Moskule w kierunku ul. Żółwiowej.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B049BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Wymiana wiaty na przystanku autobusowym Obr. Westerplatte - Organizacji WiN (0644) w kierunku ul. Boya Żeleńskiego. Wymiana wiaty poprawi komfort korzystania mieszkańców z komunikacji miejskiej.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B050RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Założenie łąki kwietnej (mieszanka antysmogowa) na istniejącym skwerze przy ul. Zgierskiej między ul. Trawiastą a Ziołową. Posadzenie 17 drzew (lipy drobnolistne) wzdłuż chodnika ul. Zgierskiej. Założenie na pnie drzew osłon chroniących przed uszkodzeniem przy koszeniu. Konieczne systematyczne podlewanie w sezonie po posadzeniu.

Koszt zadania: 73 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B051BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Nasadzeniakrzewów w pasie drogowym. Różne gatunki lilaków i innych niskich krzewów (duże sadzonki). Na trawniku pojawią się stokrotki zwyczajne w nieregularnym układzie posadzenia. Użyty zostanie żel utrzymujący wilgoć, pieńki zostaną zabezpieczone przed podkaszarkami. Sadzonki będą podlewane.

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B052RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zadbamy o najbardziej popularną atrakcje naszego parku. Park linowy zostanie naprawiony i rozbudowany, zaoferuje jeszcze więcej rozrywki. Powstaną linowe wieżyczki do wspinani, platformy, tunel itd. Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa. Zadbamy o bezpieczeństwo. Trzeba chronić wyposażenie parku, nie je demontować. Dostawiona zostanie druga toaleta przenośna toi toi w pobliżu parku linowego. Monitoring dwa punkty z oświetleniem. Monitoring wygrał, jego realizacja zaplanowana była w 2018 roku. Ze względu na koszt robocizny budowlanej został wykreślony z tamtego projektu. Jednak zasługuje na wybudowanie. Na terenie parku pojawia się leżaki i hamaki parkowe. Piękna przyroda tego miejsca od zawsze przyciągała miłośników opalania, będzie teraz wygodniej. Pojawią się patrole konne. Na Lublinku udowodniły skuteczność tego rozwiązania. Problem z wandalizmem w obu parkach: Julianowskim i nad Sokołówką jest bardzo duży. W ostatnich latach nasila się. Ukształtowanie terenu i odległość jaką musi przejechać patrol, uniemożliwia skuteczną interwencję służb. W Internecie pojawiły się filmiki jak strażnicy nieskutecznie ganiają młodych ludzi po parku. Las Łagiewnicki oddalony jest od parku o 800m drogą idącą między domkami, a tam jest stajnia straży miejskiej. Nie ma problemu z ulokowaniem koni. Pojawią się patrole nocne. Niechlubna pozycja naszego parku na mapie przestępczości, wymaga działań stanowczych. Patrol który szybko może w godzinach wieczornych interweniować jest potrzebny. Nasz park tak jak kiedyś musi służyć rodzinom.

Koszt zadania: 687 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B053TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Celem realizacji zgłoszonego zadania jest regularne poszerzanie oferty książkowej biblioteki o nowości wydawnicze. Dla osób starszych i słabowidzących planujemy zwiększyć liczbę książek z dużym drukiem. Chcemy również umożliwić dostęp do audiobooków użytkownikom zainteresowanym takimi wydawnictwami. Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w Filii nr 7 przy ul. Aleksandrowskiej 12 dla wszystkich posiadaczy bezpłatnej karty bibliotecznej Fiszka.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B054BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup książek - nowości wydawniczych i klasyki - do filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Zachodnia 12

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B055LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Utwardzenie części ulicy Pszczelnej płytami w typie Yomb na odcinku od odnogi ulicy Pszczelnej w kierunku ulicy Łagiewnickiej do kwoty 90 000,00 zł Projekt zadania jest kontynuacją utwardzenia ulicy płytami, które będzie wykonane w 2021 roku, dzięki zwycięstwu projektu w BO 2020.

Koszt zadania: 90 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B056LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: PROJEKT POLEGA NA CZĘŚCIOWYM UTWARDZENIE ULICY PRZEPIÓRCZEJ PŁYTAMI JUMBO DZIAŁKA JEST WE WŁADANIU GMINY ŁÓDŹ. DROGA PO KAŻDORAZOWYCH OPADACH STAJE SIĘ NIEPRZEJEZDNA wniosek dotyczy odcinka od ul. Łabędziej do kwoty 200 000 zł

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B057LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicka na wysokości ul. Pszczelnej w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia przez ulicę i dojścia do przystanków; jak również umożliwienie bezpiecznego przejścia z/do Lasu Łagiewnickiego.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B059JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ustawienie wmurowanych w ziemię koszy na psie odchody przy uczęszczanych przez spacerowiczów miejscach przy ul: Emilii Plater, Bracka, Staszica, Boya-Żeleńskiego, Przemysłowa oraz w głębi między blokami na tym terenie.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B061BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Istniejąca drewniana kładka prowadząca do Parku Ocalałych od strony północno-zachodniej wymaga naprawy, drewniane elementy są uszkodzone. Wykończenie kładki z materiałów trwałych pozwoli na dłuższą eksploatację kładki.

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B062BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada budowę nowego mostku na rzece Łódce prowadzącego do ASP. Istniejący mostek jest w złym stanie technicznym: ubytki betonowych elementów, ugięcia elementów nośnych.

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B063TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców osiedla TEOFILÓW poprzez kierowanie dodatkowych patroli, których głównym zadaniem będzie kontrola ładu i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem rejonu placówek oświatowych (szkoły, przedszkola), placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych (ORLIKI), skwerów zielonych oraz innych lokalizacji, w których najczęściej dochodzi do wykroczeń porządkowych, takich jak np. spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, czy dewastacja elewacji budynków poprzez nanoszenie wulgarnych napisów. Zadaniem patroli będzie również kontrola stanu porządkowego, a w tym podejmowanie działań nakierowanych na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, a także zapobieganie ich powstawaniu w szczególności poprzez montaż urządzeń rejestrujących (tzw. fotopułapek) oraz kontrole prewencyjne miejsc najczęściej zanieczyszczanych. W związku z szerokim wachlarzem zadań przewidzianych do realizacji przez patrole wystawiane w ramach projektu konieczny jest zakup odpowiedniego samochodu służącego m. in. do przewożenia niezbędnego sprzętu.

Koszt zadania: 130 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B064BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada budowę nowych schodów przy Al. G. Palki. Mieszkańcy osiedla Bałuty-Doły będą mogli bezpiecznie wędrować wokół zbiornika wodnego w kierunku Al. G. Palki. Istniejące schody są popękane, nie mają poręczy - dla starszych osób nie są bezpieczne.

Koszt zadania: 300 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B065TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem projektu jest generalny remont nawierzchni chodnika przy ul. Lnianej po stronie nieparzystej od ul. Wici do ul. Rydzowej.

Koszt zadania: 255 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B068WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Dalsza część remontu ul. Okólnej od numeru 81A w kierunku Łagiewnik. Ulica jest w bardzo złym stanie, odbywa się na niej duży ruch.

Koszt zadania: 120 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B069BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej, estetycznej i nowoczesnej przestrzeni wspólnej dla mieszkańców osiedla. Założeniem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. Spornej 74 na potrzeby mieszkańców według obowiązujących standardów. Polegające na modernizacji istniejącego układu parkingu poprzez przeprojektowanie drogi dojazdowej i wykonanie dwudziestu prostopadłych miejsc parkingowych wraz z remontem odwodnienia terenów utwardzonych. Wykonaniu wygodnych chodników i dojść do klatek schodowych. W bieżącym roku wspólnota mieszkaniowa z ul. Spornej 74 zrealizuje ze swoich środków nową modułową pergole śmietnikową.

Koszt zadania: 239 700,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B070LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: W WYNIKU REALIZACJI TEGO ZADANIA RUCH SAMOCHODOWY NA ULICY PRZYKLASZTORZE W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ (od parkingu przy Klasztorze do ulicy Godlewskiego) BĘDZIE MUSIAŁ PRZEBIEGAĆ "WĘŻYKIEM". OBECNIE ISTNIEJĄCE PROGI ZWALNIAJĄCE NIE POWODUJĄ JAK WYNIKA Z BADAŃ RUCHU JAKIE PRZEPROWADZIŁ ZDiT USPOKOJENIA RUCHU. ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ SAMOCHODÓW (PONAD 70%) PRZEKRACZA DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ 20 km/h. PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ ULICĄ SAMOCHODY DOSTAWCZE W OGÓLE NIE ZWALNIAJĄ NA PROGRACH. JEDYNE ROZWIĄZANIE WYMUSZAJĄCE SPOWOLNIENIE PRZEJAZDU TO ZMUSZENIE KIEROWCÓW DO JAZDY "WĘŻYKIEM". ABY TO WYMUSIĆ NIEZBĘDNE JEST USTAWIENIE 4-rech SZYKAN ZE ZNAKIEM NAKAZUJĄCYM OMINIĘCIE SZYKANY NAPRZEMIENNIE PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE JEZDNI. Takie urządzenia spowalniania ruchu znajdują się na przykład w Łodzi na ul. Krzywickiego

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B071WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z autobusu linii 60 poprzez budowę chodnika.

Koszt zadania: 245 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B072BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Obr. Westerplatte na odcinku od Organizacji WiN do ul. Starosikawskiej

Koszt zadania: 72 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B075RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zadanie polega na rewitalizacji skweru przy ul. Świtezianki zlokalizowanego na działkach nr B8-87/3, B8-287/4, B8-287/5 poprzez wykonanie m.in. pielęgnacji drzew krzewów oraz terenu, nowych nasadzeń drzew, alejki spacerowej oraz montaż lamp oświetleniowych, ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto zostanie wykonany utwardzony parking z ażurowej kostki brukowej (15 miejsc parkingowych) na działkach nr B8-290/4, B8-290/3 dla mieszkańców korzystających ze skweru, na pozostałej części w/w działek zostanie wykonana pielęgnacja drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew.

Koszt zadania: 520 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B076LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na doposażeniu jednostki OSP Łagiewniki w nowoczesne środki ochrony indywidualnej strażaka w ilości 12 kpl. tj. hełm z zintegrowaną latarką, rękawice specjalne PBI, buty specjalne skórzane z szybkim mechanizmem zapinania oraz ubranie specjalne PBI. W ramach zadania zakupiona zostanie także torba medyczna spełniająca wymagania wyposażenia "PSP R1" tj. torba medyczna z butlą tlenową, deska ortopedyczna z pasami oraz szyny kramera do stabilizacji. Zakupiony sprzęt będzie dostępny i będzie służył wszystkim mieszkańcom Łodzi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Koszt zadania: 119 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B077BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu modernizacji górki rekreacyjnej w parku im. Andrzeja Struga. Obejmuje powiększenie i zmianę profilu górki, montaż bezpiecznych schodów (o mniejszym nachyleniu oraz nawierzchni antypoślizgowej) i barierek, które umożliwią bezpieczeństwo bawiących się dzieci, szczególnie w okresie zimowym. Budowa platformy startowo-widokowej na szczycie. Budowa na stoku górki dwóch ślizgów metalowych, aby możliwe było korzystanie z górki, jako długiej zjeżdżalni w okresie letnim.

Koszt zadania: 170 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B078BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa mini boiska sportowego, miejsc postojowych, zestawów sprawnościowych dla dzieci i siłowni dla dorosłych oraz elementów małej architektury

Koszt zadania: 447 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B079BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przebudowa obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i realizację robót. a). wykonanie trwałej nawierzchni asfaltowej, b). przebudowa zjazdów do posesji oraz odtworzenie chodników. Długość odcinka - około 220 mb.

Koszt zadania: 457 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B084BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Przywróćmy zegarowi słonecznemu w Parku Śledzia dawny blask. Czas robi swoje, część mozaiki już dawno odpadła lub ukruszyła się, reszta kafelków straciła intensywne kolory. Ten zegar zasługuje na powrót do czasów swojej świetności.

Koszt zadania: 95 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B085WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 230 mb od ul. Okólnej – w starym śladzie ulicy przy szerokości przebudowywanej ulicy ok. 5 mb, z poboczami po obu stronach ulicy, z wykorytowniem – jeśli jest taka potrzeba oraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, a następnie wykonaniem nowej podbudowy i położeniem nawierzchni asfaltowej wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji projektowej w cyklu jednorocznym (zaprojektuj i wybuduj).

Koszt zadania: 375 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B086RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Wykonanie chodnika na ścieżce – przesmyku wzdłuż ul. Dereniowej między ul. Czereśniową a szerszą częścią Dereniowej. Węższa część piesza ma szerokość ok. 2,5 m i jest długości ok. 30 m. Ułożenie chodnika na środku przejścia, posadzenie trawy, ustawienie dwóch słupków/separatorów i kosza na śmieci. Żeby chodziło się tędy wygodniej i schludniej nam wszystkim, a zwłaszcza rodzinom z wózkiem czy osobom starszym.

Koszt zadania: 40 770,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B088RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Nasadzenie dwóch pasów krzewów na odcinku pasa trawy wzdłuż ulicy Świtezianki o długości około 310 metrów, nasadzenia zieleni łącznej szerokości około 2 metrów (po 1 metr każdy) - od strony chodnika tawuła japońska (odmiana do ustalenia), od strony jezdni forsycja odm. Maluch. Krzewy mają być w przyszłości formowane by tworzyć żywopłot

Koszt zadania: 120 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B093BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości książkowych i audiobooków. Celem zakupu nowości wydawniczych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w naszej bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz wzrost liczby czytelników. Pozwoli to na uzupełnienie zbiorów o nowe aktualne pozycje, które zaspokoją różnorodne potrzeby mieszkańców naszego osiedla. Jest to szansa na rozwój naszej biblioteki. Zakup większej ilości tytułów umożliwi dostęp do literatury osobom słabowidzącym (audiobooki) jak również czytelnikom o różnych preferencjach i potrzebach.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B094RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Chodnik jest bardzo zniszczony - jego naprawa poprawi bezpieczeństwo i estetykę pasa drogowego.

Koszt zadania: 66 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B095RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: W roku 2018 wykonano remont chodnika na sporym odcinku ulicy 11 Listopada. Został fragment starego, podniszczonego chodnika, którym mieszkańcy chodzą między innymi na stację kolejową Łódź Radogoszcz-Zachód, na spacery i na działki. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni chodnika po wschodniej stronie ul. 11 Listopada od nr 65 do ulicy Brzoskwiniowej.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B097TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Stworzenie dla mieszkańców Teofilowa zielonego zakątka, w którym będą mogli odpocząć od miejskiego zgiełku. Stworzenie miejsca, w którym będzie można usiąść i poczytać książkę czy porozmawiać na ławce.

Koszt zadania: 177 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B099TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i kosztownych trawników. Wspierają dziką przyrodę - dzięki bogactwu i różnorodności stanowią miejsca do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt.

Koszt zadania: 61 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B101TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Park Grabieński Las to jedyny bałucki park pozbawiony jakichkolwiek urządzeń dla dzieci. Chcemy stworzyć tu plac zabaw bez barier – dla dzieci w różnym wieku, także niepełnosprawnych. Pojawienie się huśtawek, zjeżdżalni, drabinek, a także stolików do gier towarzyskich i dodatkowych ławek sprzyjać będzie aktywności całych rodzin. Także seniorzy (w tym osoby o ograniczeniach ruchowych), dla których siłownia zewnętrzna jest zbyt dużym wyzwaniem, znajdą tu miejsce dla siebie. (Planowane urządzenia byłyby notabene dopełnieniem istniejącej siłowni plenerowej.) Stwórzmy przestrzeń integracji międzypokoleniowej i międzysąsiedzkiej – w tej części osiedla bardzo brakuje podobnych miejsc. Chcemy, by w parku pojawiły się np.: - urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci w różnym wieku (np. zjeżdżalnia, drabinki, urządzenia dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej) - ścianka wspinaczkowa (wolnostojąca bądź zintegrowana z urządzeniem wielofunkcyjnym), - huśtawki i bujaki (kiwaki na sprężynach), - piaskownica, - karuzele i trampoliny, - ogrodzenie, - stoliki do gier towarzyskich, - dodatkowe ławki, - nowe kosze na śmieci, - stojaki na rowery, - bezpieczna powierzchnia poliuretanowa - na części terenu. Planujemy także: - nowe nasadzenia (park bardzo ucierpiał w wyniku wichur i z powodu suszy), m.in. krzewów ozdobnych (nie ma ich tutaj w ogóle), - wytyczenie ścieżek, dostępnych m.in. dla osób na wózkach (w części parku brak jakichkolwiek alejek). Piękny, niewielki Park Grabieński Las może być miejscem aktywnego wypoczynku dzieci i dorosłych. Może także przyczyniać się do ożywienia życia osiedla, ponad podziałami wiekowymi.

Koszt zadania: 600 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B102RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Na dotychczas nieuporządkowanym terenie powstanie nowoczesne miejsce do wypoczynku wśród zieleni - skwer "RELAX" - dla łodzian w każdym wieku. Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń pozwoli na stworzenie miejsca fitness dostępnego cały rok. Z uwagi na panującą pandemię, skwer będzie najbardziej odpowiednim miejscem do uprawiania ćwiczeń fizycznych w celu utrzymania lub poprawy zdrowia okolicznych mieszkańców. Zgodnie z tym, ławki oraz urządzenia zostaną postawione w odpowiednich, przewidzianych reżimem sanitarnym bezpiecznych odległościach. Zainstalowanie koszy na śmieci i psie nieczystości pozwoli na utrzymanie porządku. Stworzona przez przechodniów "dzika ścieżka" zostanie uregulowana częściowo i utwardzona kostką brukową. Na skwer będzie prowadziło ozdobne wejście (wykonane z metalu) według załączonego projektu. PO obu stronach wejścia wg. projektu zaplanowane jest nasadzenie 4 krzewów rododendronów - krzewów zielonych całorocznie. W wyniku przeprowadzonych działań powstanie niezwykłe miejsce, do którego dostęp będą mieli wszyscy okoliczni mieszkańcy w celu zrelaksowania się lub aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Koszt zadania: 81 900,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B103BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Modernizacja peronów na krańcówce Kochanówka. Podwyższenie peronów dla wsiadających i wysiadających ma na celu ułatwienie korzystania z tramwaju osobom starszym, mniej sprawnym czy też osobom z wózkami dziecięcymi.

Koszt zadania: 235 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B104BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Zadanie obejmuje modernizację przejścia dla pieszych na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Spadkowej/Skwarczyńskiej. Duże natężenie ruchu na Aleksandrowskiej bardzo utrudnia przechodzenie przez jezdnię w tym miejscu. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie jesienno-zimowym, gdy gorsze warunki pogodowe i niedobór światła utrudniają kierowcom dostrzeżenie pieszego. Aktywne przejście uruchamia się w chwili, gdy pieszy zbliża się do przejścia. Zapalają się światła, które ostrzegają kierowców o tym, że za chwilę na przejściu pojawi się pieszy. 

Koszt zadania: 90 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B106BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: To zadanie obejmuje montaż słupa ogłoszeniowego w rejonie krańcówki tramwajowej Kochanówka. Mieszkańcy Kochanówki i Romanowa to aktywna społeczność lokalna, która z braku publicznych miejsc do wymiany informacji zmuszona jest do umieszczania drobnych ogłoszeń i informacji o wydarzeniach w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Aby pomóc mieszkańcom w wymianie informacji i integracji społecznej, powstałby słup ogłoszeniowy na lokalne i miejskie ogłoszenia. 

Koszt zadania: 13 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B107BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B108BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B109BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) dla filii nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi znajdującej się przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 15. Pandemia koronawirusa spowodowała większe zainteresowanie książką. Wzbogacenie zasobów biblioteki jest więc odpowiedzią na potrzeby czytelników. Ponadto realizacja tego projektu wpłynie pozytywnie na atrakcyjność placówki oraz przyczyni się do promocji czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi, zwłaszcza mieszkańców osiedla Bałuty-Doły. Z nabytych książek i audiobooków będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w Łodzi.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B111BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Głównym celem obejmującym niniejszy wniosek jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Budowa skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią ulicy Mackiewicza i Olsztyńskiej pozwoli na uspokojenie ruchu oraz pozwoli chronić przede wszystkim najmłodszych uczestników ruchu czyli dzieci, zmierzające do pobliskiej szkoły Szkoły Podstawowej nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego (adres szkoły- Łódź, ul. Antoniego Mackiewicza 9). Dlatego też miejsce to wymaga specjalnego traktowania, wyjątkowych rozwiązań zmierzających do uspokojenia ruchu. Projekt wypełnia również uwarunkowania polepszające poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych. Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią to rodzaj skrzyżowania stosowany w celu uspokojenia ruchu. Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Nawierzchnię skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią zostanie wykonane się w kolorze odmiennym od poprzedzającego go odcinka ulicy, by było ono łatwiej dostrzegalne. W ramach zakładanych prac planuje się głównie: - wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi doświetlenie tarczy skrzyżowania dodatkowymi latarniami wraz z wymianą istniejących opraw oświetleniowych.

Koszt zadania: 314 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B112WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 14 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B113RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B114JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B115BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B117LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 15 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B118BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Remont chodnika przy ulicy Pojezierskiej, strona południowa wraz z ewentualnym utworzeniem miejsc postojowych w pasie drogowym z zachowaniem istniejącego drzewostanu- miłorzęby i akacje. W miejscach postojowych sugeruje się zastosować płyty ażurowe jumbo aby zapewnić powierzchnię biologicznie czynną. Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ostateczna decyzja o budowie miejsc parkingowych zostanie podjęta na etapie dokumentacji projektowej , po opracowaniu projektu inwentaryzacji zieleni.

Koszt zadania: 71 250,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B119JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 32 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B120BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B121BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt obejmuje remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Koszt zadania: 40 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B125RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Celem projektu „RADO-DOGS Zielony Zakątek” jest zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń). Ma on stanowić miejsce relaksu dla mieszkańców osiedla Radogoszcz – spacery, spacery z psami w otoczeniu drzew, krzewów i przy śpiewie występujących tu licznych gatunków ptaków. Niezwykle istotne dla ochrony mieszkańców przed smogiem i dla zapewnienia im warunków do rekreacji jest więc ocalenie rosnących na objętym projektem terenie drzew i krzewów, a także istniejącego ekosystemu, w szczególności siedlisk różnych gatunków ptaków (część z nich pozostaje pod ścisłą ochroną), a także występujących tu i objętych ścisłą ochroną zwierząt - wiewiórek i jeży. Zadanie realizujemy każdego roku małymi krokami. Staramy się aby poszczególne działania podejmowane w różnych latach były spójne. Dzięki głosom mieszkańców – udało się nam ostatnio na tym terenie zrobić nasadzenia drzew, umieścić na drzewach karmniki dla ptaków oraz budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. W trakcie realizacji jest zeszłoroczny projekt – kolejne nasadzenia, domki dla jeży, budki lęgowe dla wiewiórek oraz domki dla pożytecznych owadów (np. trzmieli, murarek, złotooków), oraz kosze na śmieci i psie nieczystości. Wobec tego w aktualnej edycji planujemy nasadzenia takich gatunków drzew, krzewów i roślin, które będą miododajne i takich, które będą przyjazne ptakom (np. klon, czeremcha, głóg dwuszyjkowy, bez czarny, berberys, kalina). Chcielibyśmy także dodać trochę pożytecznego piękna i w wybranych miejscach nasadzić odporne i mało wymagające kwiaty cebulowe takie jak np. krokusy, żonkile, narcyzy, szafirki, cebulice syberyjskie, krokusy jesienne. RADO-DOGS Zielony Zakątek będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla - bez opłat i bez ograniczeń w zakresie pory dnia lub dnia tygodnia. Projekt, po jego realizacji, poza opróżnianiem koszy na śmieci i psie nieczystości oraz cyklicznym ścinaniem traw oraz podlewaniem drzew i krzewów (zadania do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta Łodzi) nie będzie generował innych kosztów utrzymania inwestycji objętych projektem. Bardzo prosimy o głosy wszystkich Państwa, którzy mając wokół miejski beton – chcą zachować trochę zieleni i chronić lokalny ekosystem aby cieszyć się pięknem drzew, roślin oraz śpiewem ptaków.

Koszt zadania: 35 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B128JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Odświeżenie wyglądu Górki "Śmieciówki" m.in. poprzez postawienie kilku ławek na szczycie umożliwiających odpoczynek w ciekawych okolicznościach przyrody, czy przycinkę gałęzi drzew, dzięki którym znacznie polepszy się widok z góry.

Koszt zadania: 18 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B129LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: PROJEKT MA NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, PIESZYCH, ROWERZYSTÓW. WSKAZANE W PROJEKCIE MIEJSCE JEST JEDNYM Z BARDZIEJ NIEBEZPIECZNYCH Z POWODU BARDZO DUŻEJ ODLEGŁOŚCI ZAMONTOWANYCH WCZEŚNIEJ PROGÓW. NA ULICY CZAPLI JEST WZMOŻONY RUCH ZE WZGLĘDU NA TO IŻ JEST TO JEDYNA UTWARDZONA DROGA NA TEJ CZĘŚCI OSIEDLA DLATEGO TAK CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z NIEJ ROWERZYŚCI, DZIECI, PIESI ORAZ ZMOTORYZOWANI.

Koszt zadania: 6 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B130BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika - północna strona ul. Gandhiego na wysokości Skweru Michaliny Wisłockiej. Projekt budowlano-wykonawczy jest w posiadaniu WGK UMŁ.

Koszt zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B131LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Opracowanie projektu i budowa instalacji jednej latarni ledowej oświetlającej rejon skrzyżowania . Oświetlenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B132JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Naturalne przedłużenie/uzupełnienie DDR-ów biegnących wzdłuż ulic Wycieczkowej i Warszawskiej. Zapewniające dojazd do SP 142 oraz terenu rekreacyjnego – Górka Widokowa „Rogi”. Długość: ok. 750 metrów + przejazd rowerowy na wysokości SP 142. Na odcinku Warszawska - SP 142 po stronie południowej. Całość przeprowadzona, tak by nie niszczyć drzewostanu.

Koszt zadania: 514 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B134BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Stworzenie zielonej oazy – „Zagajnika na Zagajnikowej” na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej, bez naruszania istniejącego drzewostanu. Posadzenie 15 drzew i 50 krzewów - gatunki o zróżnicowanych kolorystycznie liściach i pokroju, krzewy najlepiej kwitnące oraz „antysmogowe”, (np. ognik, różanecznik, trzemielina). Ustawienie 4 ławek i 2 koszy na śmieci, wzdłuż chodnika.

Koszt zadania: 38 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B135TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni ok. 300 metrów kwadratowych. W ramach projektu stworzone zostanie wejście w formie śluzy, postawione będą trzy ławki, dwa kosze na psie odchody, kosz na śmieci, tablica z regulaminem oraz 5-6 przeszkód Agility.

Koszt zadania: 168 940,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B140JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Obsadzenie południowego zbocza szczytu Górki Rogowskiej krzewami róży pomarszczonej zapobiegnie ciągłemu zarastaniu krzewami i małymi drzewami, zapewni długotrwałe kwitnienie, pokarm dla pszczół i owadów zapylających, a także piękny zapach w ciepłe wiosenne i letnie wieczory. Krzewy róży pomarszczonej są niewymagające, skutecznie zabezpieczą ten fragment przed koniecznością ścinania drzew, które rosnąc, zasłaniają widok na panoramę Łodzi.

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B141LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Strażnicy Miejscy w ramach dodatkowych patroli w godzinach nocnych będą patrolować teren Łagiewnik. Na wyposażeniu Straży Miejskiej są noktowizory a więc nie dopuszczą do dalszego zaśmiecania Naszych płuc miasta.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B143BZ

Osiedle: Bałuty - Bałuty Zachodnie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Od 1928 r. Jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew dba o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Łodzi. Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny i ubrania ochrony osobistej pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego miasta.

Koszt zadania: 290 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B145BD

Osiedle: Bałuty - Bałuty Doły

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt Bałucki Trójkąt to stworzenie przestrzeni dla 3 grup społecznych: placu zabaw dla rodzin z dziećmi, siłowni plenerowej dla aktywnych fizycznie dorosłych oraz psiego parku dla czworonogów i ich właścicieli. Plac zabaw to rozbudowa istniejącego obecnie małego placu, dostosowanie go do potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnościami. Stworzenie siłowni ze sprzętem do ćwiczeń na świeżym powietrzu będzie przestrzenią aktywnego, prozdrowotnego spędzania czasu. Psi park dla wszystkich psów potrzebujących bezpiecznej przestrzeni do biegania, przyrządów do zabawy i treningu. Celem projektu jest rozwiązanie szeregu problemów społecznych: niskiej integracji społeczności lokalnej, zadbania o czystość osiedla i bezpieczeństwo mieszkańców (wygrodzone przestrzenie dla dzieci, dla psów, kosze z torebkami na nieczystości, nowe, atestowane sprzęty). Obecnie w okolicy nie ma tego typu miejsc. Najbliższa siłownia plenerowa znajduje się w południowej części Parku im. Szarych Szeregów, 2 km od tego placu, zaś parku do wyprowadzania psów na Bałutach-Dołach w ogóle nie ma.

Koszt zadania: 406 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B149BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Zadanie zakłada montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych w osiedlu Bałuty Centrum.

Koszt zadania: 500 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B151LA

Osiedle: Bałuty - Łagiewniki

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Taniec i Akrobatyka nie tylko uczą samodyscypliny i wyrabiają cechy wolicjonalne. Dzieci i młodzież to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego osiedla. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe i ambitne, działajmy już dziś! Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W związku z tym postanowiliśmy dać mieszkańcom szansę na powrót do aktywności. W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. A w sierpniu ulicami osiedla przejdzie, a raczej przetańczy, grupa artystów zapraszając całą okoliczną społeczność do wspólnego ruchu i aktywności. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu. Pokazy stworzą uliczny spektakl pełen stylów acrodance i jumpstyle! Dzięki czemu do życia, energii i ruchu pobudzeni zostaną wszyscy mieszkańcy osiedla!

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B153JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ul. Centralnej - usunięcie jemioły porastającej i niszczącej część drzew alei. Odcinek ul. Strusia-Dojazdowa - 9 drzew, Dojazdowa-Warszawska - 3 drzewa, Warszawska-Księżycowa - 4 drzewa, Księżycowa-Eterowa - 13 drzew, za Eterową - 5 drzew.

Koszt zadania: 21 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B155JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku Julianowska - Żarnowcowa (0236) Montaż wiaty poprawi komfort oczekujących na autobus.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B156JM

Osiedle: Bałuty - Julianów-Marysin-Rogi

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Działajmy w naszej najbliższej okolicy! Zmieńmy zachwaszczony i rozjeżdżony przez samochody teren w miejsce spotkań przyjazne mieszkańcom. W cieniu pachnącej lipy, wśród łąki kwietnej będzie można spotkać sąsiada, rozegrać partyjkę szachów czy chińczyka. Dzieci z Osiedla do Mieszkania między Klimatyczną a Wypoczynkową tęsknią za wspólnymi aktywnościami, budują samodzielnie szałasy z trawy na pobliskim polu. Pomóżmy im poznać się nawzajem i spotkać się na żywo, nie przez telefon! Dzięki szachownicy miejsce może łączyć pokolenia. Nowe nasadzenia bylin i traw oraz pachnąca lipa pomoże w zachowaniu lokalnego mikroklimatu, rośliny miododajne będą wspierać owady zapylające i cieszyć zmysły. Projekt przewiduje jedynie przejście piesze, aby ochronić ten zakątek przed dewastacją ze strony jadących samochodów.

Koszt zadania: 35 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B161BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wymiana chodnika na Odcinku od ulicy Drewnowskiej do ulicy Lutomierskiej. Ustawienie nowego oświetlenia a także dokonanie nowych nasadzeń drzew po stronie numerów nieparzystych. (bez wycinania starych nasadzeń)

Koszt zadania: 547 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B162RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt ma na celu budowę urządzenia podczyszczającego wody opadowe z niebezpiecznych dla rzeki Sokołówki substancji takich jak oleje i osady drogowe. Pozwoli to na wyeliminowanie częstego punktu zanieczyszczania tej pięknej rzeki.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B163BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Niedawno w Łagiewnikach powstał prawdopodobnie pierwszy w Polsce most dla wiewiórek, który ma im pomagać w bezpiecznym przekroczeniu ulicy. Czas stworzyć taki na Bałutach. Dlatego projekt zakłada budowę mostu rozciągniętego między drzewami po obu stronach ul. Sędziowskiej, wykonanej z siatki, która, zwinięta w rulon, będzie tworzyć ażurowy tunel. Aby oswoić wiewiórki z nowym rozwiązaniem, przy moście został zawieszony orzeszkomat, a w środku zostanie zamontowana fotopułapka, która pozwoli sprawdzić, jak często używany będzie przez wiewiórki ten most.

Koszt zadania: 14 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B164RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Kontynuując zwycięski projekt z roku 2020, chcielibyśmy go w tym roku uzupełnić o oświetlenie. Pozwoli to na korzystanie z toru w godzinach popołudniowych podczas jesienno - zimowej pory roku oraz wieczornej w porze wiosenno letniej. Dzięki zamontowanemu oświetleniu tor będzie bardziej dostępny i bezpieczny dla użytkowników przez cały rok

Koszt zadania: 145 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B165BC

Osiedle: Bałuty - Bałuty Centrum

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zaniedbany Plac Piastowski stał się w ostatnich latach świetną przestrzenią do spędzania wolnego czasu – nowe ławki, siłownia, plac zabaw, boisko. Można tam przyjść samemu czy całą rodziną. Jednak, aby w pełni uwolnić potencjał tej przestrzeni, trzeba jeszcze zrobić parę rzeczy. Projekt zakłada unowocześnienie jego przestrzeni poprzez doposażenie placu zabaw, siłowni oraz wymianę nawierzchni alejki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Żebyśmy mogli komfortowo spędzać wolny czas w samym sercu Bałut.

Koszt zadania: 220 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B166TW

Osiedle: Bałuty - Teofilów-Wielkopolska

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada montaż na Żubardzkim skwerze ogólnodostepnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja pozwoili dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą kondycję i zdrowie, a najmłodszym pozwoli na zdrowy rozwój oraz krzewienie ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość rodzinnego spędzania czasu w sposób aktywny, a dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się dalej dynamicznie rozwijać.

Koszt zadania: 192 290,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B171RA

Osiedle: Bałuty - Radogoszcz

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada budowę platformy widokowej typu domek na drzewie służącej obserwacji przyrody - głównie ptactwa w Parku nad Sokołówką. Wsparta na metalowych (stal) filarach platforma będzie zaprojektowana tak aby fundamenty i sam obiekt nie miał wpływu na pogorszenie stanu zdrowotnego drzewa. Platforma obserwacyjna planowana jest w lokalizacji zbiornika Teresy przy okazałej topoli białej z uwagi na walory widokowe tego miejsca. Na wstępnym etapie realizacji projekt zakłada wykonanie ekspertyzy stanu fitosanitarnego wybranego drzewa.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: B172WL

Osiedle: Bałuty - Wzniesień Łódzkich

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Wzniesień Łódzkich. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Koszt zadania: 12 500,00 zł

zobacz szczegóły

PROJEKTY OSIEDLOWE: GÓRNA

Numer projektu: G001RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Postulujemy o zakup książek i audiobooków (nowości wydawniczych, lektur, poradników, beletrystyki, komiksów,, biografii, literatury w językach obcych i wydawnictw popularno-naukowych), których brak jest bardzo odczuwalny. Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych książek i audiobooków będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w Łodzi.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G003CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zadanie polegać będzie na zakupie książek - nowości wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i udostępnianie wszystkim czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja projektu zapewni czytelnikom (dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na wymianę nowych lektur zgodnych z najnowszą podstawą programową. Zakupione książki będzie można wypożyczać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.

Koszt zadania: 9 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G004CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup proponowanego zadania pozwoli na poszerzenie oferty książkowej i audiobooków o nowości wydawnicze oraz lektury szkolne dla dzieci i młodzieży.Według badań Biblioteki Narodowej Polacy czytają z roku na rok coraz mniej książek, dlatego bardzo potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciekawej lektury w bibliotekach publicznych.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G005RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości i audiobooków pojawiających się na rynku wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych, który zwiększy atrakcyjność ofert biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom czytelników. Z pozyskanych środków zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy biblioteką tworzącą największą instytucję kultury w Łodzi, jaką jest Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Rokicie, ale całego miasta.

Koszt zadania: 22 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G006NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zadanie ma na celu ukwiecenie osiedla i jego uatrakcyjnienie, jak również ma stanowić oazę dla pszczół.

Koszt zadania: 55 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G007GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Przebudowa chodnika po północnej stronie ul. Milionowej na odcinku Piotrkowska - Sosnowa. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych do Muzeum Włókiennictwa oraz obniżenie krawężników i odświeżenie przejścia dla pieszych do Parku im. Reymonta. Od ul. Piotrkowskiej do przejścia dla pieszych prowadzącego do muzeum zamontowanie eleganckich czarnych słupków separujących uniemożliwiającym parkowaniem na wąskim chodniku. Za przejściem dla pieszych wyznaczenie miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.

Koszt zadania: 199 900,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G009CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Chojny w obiekcie spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktora, który przeprowadzi zajęcia. Organizator zapewni wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki)

Koszt zadania: 32 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G010CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchowa i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki).

Koszt zadania: 17 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G013CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada budowę ażurowych miejsc parkingowych oraz remont chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego między ulicami Kossaka a Tatrzańską zgodnie z załączoną mapą. Od strony jezdni powstaną miejsca parkingowe o szerokości min. 3,6 metra z płyt ażurowych, wypełnionych ziemią i obsianych trawą. Pozwoli to na częściowe zatrzymanie wód opadowych oraz uniknięcia konieczności ich odprowadzania. Nikt również nie będzie mógł zarzucić „betonowania” miasta kosztem zieleni. Natomiast w śladzie starego chodnika powstanie nowy o szerokości 3 metrów z płyt chodnikowych 25x25 oddzielony krawężnikiem od miejsc parkingowych. Z uwagi na znajdujące się wzdłuż jezdni słupy oświetleniowe oraz kilka drzew miejsca parkingowe należy tak rozmieścić, aby nie było konieczności usuwania kolizji oraz wycinki drzew. Osiedle, które jest typową "sypialnią" cierpi na deficyt miejsc parkingowych. Sytuację tą pogłębiła sprzedaż przez miasto działek znajdujących się na skrzyżowaniu z ulicą Kossaka, na których znajdował się parking na ok 60 samochodów wybudowany razem z osiedlem w miejsce którego powstanie kolejny pawilon handlowo usługowy z 16 miejscami tylko dla klientów. Miasto nie zaproponowało zmotoryzowanym mieszkańcom żadnej alternatywy. Tym bardziej, iż za sprzedażą tych działek głosował również pan Marcin Hencz, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego, który w swoim programie ma również budowę miejsc parkingowych na osiedlach.

Koszt zadania: 443 750,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G015PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Budowa łącznika w celu umożliwienia rowerzystom jazdy między drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego a ślepym zakończeniem ul. Zaolziańskiej (rys)

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G016CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Pomimo wniosków i skarg mieszkańców oraz interwencji radnych miejskich, przez kilka ostatnich lat nie doczekaliśmy się tablic informacyjnych kierujących z Alei Bartoszewskiego oraz z ulicy Demokratycznej do PSZOK przy Granicznej 2. UMŁ, który co roku płaci coraz większe sumy idące w miliony złotych za sprzątanie dzikich wysypisk śmieci, nie widzi potrzeby szerszej informacji dla mieszkańców na temat PSZOK oraz lepszego ich oznakowania. W 2019 roku zapłaciliśmy 996 300 złotych za sprzątanie takich miejsc a w 2020 roku miasto wydało 1 570 000 na sprzątanie wysypisk. To jednak nie zmobilizowało urzędu do szerszej popularyzacji PSZOK niż apele na stronach aktualności urzędu miasta. PSZOK przy Granicznej nie jest widoczny z ulicy Demoratycznej, ponieważ znajduje się za zakrętem drogi, obok skrzyżowania z Finansową. Nie sposób tu trafić bez GPS-u i wyszukania informacji na stronach UMŁ, co jak wiadomo - nadal nie jest dla wszystkich łatwe i dostępne. Dlatego składam ten projekt, bo widzę problem, który UMŁ cały czas bagatelizuje, a w mieście nad rzekami, obok torów, na zieleńcach zalegają sterty śmieci, które ktoś tam wywiózł obawiając się opłat. A mógł je wywieźć bezpłatnie do PSZOK. GDYBY WIEDZIAŁ CO TO JEST I GDZIE SIĘ MIEŚCI.

Koszt zadania: 2 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G017RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Dodatkowa para przystanków dla linii 63 na ulicy 3 Maja przy wjeździe do Selgrosa, gdzie znajdują się również Hotel BedRooms, firma Contrain oraz firma Centrum Medicum.

Koszt zadania: 105 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G018RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Dokończenie chodników do mostów ul. Dumnej, ul. Barwnej oraz ul. Alojzego do rzeki Olechówki. Aktualnie chodniki kończą się około 50 metrów przed mostami nad rzeką Olechówką, gdzie dalsze dojście do nich przebiega wąską ścieżką o szerokości 40 cm.

Koszt zadania: 90 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G019GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników biblioteki "Przystań". Wnioskowane środki pozwolą użytkownikom filii na pełny dostęp do najnowszych pozycji z rynku wydawniczego zarówno dla dzieci i jak i dorosłych z klasyki literatury jak i najnowszych tzw. "hitów wydawniczych".

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G020CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: 1. Wyznaczenie przejazdu przez ul. Kosynierów Gdyńskich łączącego alejkę prowadzącą nad Stawy Jana po południowej stronie z alejką biegnącą przez zieleniec w stronę ul. Sarmackiej po północnej stronie (rys) 2. Obniżenie krawężników w miejscu, gdzie trasa przebiega przez parking przy Kosynierów Gdyńskich

Koszt zadania: 17 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G021CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: STREFA SENIORA: W południowo wschodniej części parku - od strony ul. Jutrzenki powstałaby część przeznaczona dla seniorów (w trójkącie wyznaczonym alejkami - od ul. Jutrzenki). 2 dodatkowe alejki po łukach doposażone zostałyby w ławki, stoliki i kosze. 2 stoliki to stoliki betonowe - piknikowe/do gry w szachy. Teren wypełniłyby klomby, kwiaty, krzewy i drzewka. Pozostawiona zostałaby część terenu na ogród społeczny, który poprowadzą później seniorzy nieposiadający działek. Na tej części 1 zestaw stojaków rowerowych. TOR DLA ROLKARZY: Celem jest budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach w formie "ósemki' lub pętli o długości 120 metrów i szerokości 2,5 metra. Tor taki powstałby w zachodniej części parku - od strony ul. Jana Bożego. Jako doposażenie planowane są 4 ławki i 4 kosze na śmieci. Tutaj drugi zestaw stojaków rowerowych. PSI PARK: Kolejna część zadania to wygrodzony tor przeszkód dla psów, który ma się znaleźć po lewej stronie górki - od ul. Jutrzenki. Tor z 6 przeszkód zostałby ogrodzony zgodnie z przepisami i doposażony w ławki i kosze na psie odchody. ŁĄKA KWIETNA: Celem jest wypełnienie trójkąta od strony ulicy Kongresowej (wzdłuż chodnika łączącego ul. Jutrzenki z ul. Jana Bożego) łąką kwietną, roślinami miododajnymi. Infrastruktura tej części parku zostałaby uzupełniona 4 ławkami, 2 koszami na śmieci. Aby urozmaicić wygląd całego terenu planujemy też zasadzenie 20 drzew o różnych gatunkach i docelowej wielkości korony, które w przyszłości dadzą trochę cienia na otwartej przestrzeni a kwitnąc w różnych terminach staną się dodatkową atrakcją i miejscem pożywienia dla owadów. Dodatkowo w planie zasadzenie 100 krzewów. W centralnej części parku pozostanie miejsce na nowoczesny plac zabaw dl dzieci, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Ze względu na bardzo wysokie koszty dużego i nowoczesnego placu zabaw z dostosowaniem dla niepełnosprawnych (kwota w BO dla całego osiedla Chojny 714 000 nie jest kwotą wystarczającą na taka realizację) planujemy zrealizować plac w latach kolejnych.

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G022RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Uporządkowanie terenu wzdłuż koryta rzeki Ner na odcinku od ul. Farnej do ul. Pabianickiej.

Koszt zadania: 3 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G023CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont odcinka ul. Cegielnianej i ul. Leszczyńskiej, polegający na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni.

Koszt zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G024CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa chodnika w ul. Cegielnianej od ul. Ustronnej do ul. Leszczyńskiej, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G025PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika po południowej stronie ul. Sanockiej prowadzącego od ulicy Krakusa do bramy wjazdowej szpitala im. M. Kopernika. Chodnik wymaga remontu, gdyż od dawna nie były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne a jest ważnym ciągiem pieszym dla bardzo wielu mieszkańców pobliskiego osiedla Piastów. Przy okazji remontu chodnika proponujemy rekultywację zniszczonego trawnika pomiędzy chodnikiem a jezdnią oraz zamontowanie/wkopanie metalowych słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów, które są odpowiedzialne za zniszczenie tego chodnika oraz trawnika.

Koszt zadania: 90 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G026CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości i audiobooków dla dzieci jak i osób dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 72 w środowisku lokalnym. Ponadto placówka będzie systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.

Koszt zadania: 11 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G027RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Filia nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi jest jedyną biblioteką na Osiedlu Ruda. Z zasobów biblioteki korzystają dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Pozyskane fundusze, wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na Rudzkiej.

Koszt zadania: 11 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G028CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ławeczka dla mieszkańców bloku przy ul. Kołowej 19/21 umożliwi wypoczynek na świeżym powietrzu dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi. Będzie miejscem usytuowanym pomiędzy drzewami, w cieniu, miedzy blokami i naprzeciwko środkowej klatki bloku. Projekt poparty jest przez szerokie grono mieszkańców bloku oraz innych mieszkańców osiedla oraz Miasta Łodzi (startował w zeszłorocznej edycji ŁBO i zdobył blisko 400 głosów).

Koszt zadania: 12 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G029CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Stworzenie murala upamiętniającego nadanie praw miejskich w Łodzi. Budowanie lokalnego patriotyzmu i poprawa estetyki. Mural upamiętniający ważne wydarzenie w dziejach Łodzi (nadanie praw miejskich), będzie stanowił ciekawy, artystyczny element edukacji historycznej i w symboliczny sposób podniesie rangę naszego miasta. W korzystny sposób również wpłynie na postrzeganie i utożsamianie się mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Lokalizacja wielkoformatowego obrazu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Kołowej 19/21 jest bardzo dobra, z uwagi na to, iż będzie on dobrze widoczny z pasa drogowego ulicy.

Koszt zadania: 96 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G030PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: WNIOSKUJEMY O ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64. STARAMY SIĘ ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ NASZEJ BIBLIOTEKI, BY POZYSKAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ CZYTELNIKÓW. PRIORYTETEM W NASZEJ PRACY JEST ZASPOKOJENIE POTRZEB CZYTELNICZYCH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW KURAK

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G032CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i obniżenie krawężników w ciągach pieszych przy ulicy Gładkiej na działce 596/27 ( obręb G - 26) na wysokości posesji nr 42-44 ( dz.589,590) ". Obecny chodnik jest nierówny, pełen dziur a płyty są pokruszone. Bardzo trudno przejść po nim z wózkiem dziecięcym jak również przejechać wózkiem inwalidzkim, co zmusza ich posiadaczy do wdrapywania się na wysokie krawężniki, omijania dziur lub w najgorszym wypadku do przejechania tego odcinka ulicą. Stan chodnika stwarza zagrożenie dla osób starszych oraz pozostałych mieszkańców czterech przyległych bloków i dwóch kamienic. Odcinek ten jest kluczowy w dotarciu do lokalnych osiedlowych sklepów.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G033PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika prowadzącego od ulicy Karpackiej w kierunku ulicy Będzińskiej i dalej ulicy Kosmonautów, na wysokości nieruchomości Będzińska 4. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat nie były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za komunikację z wnętrzem kwartału, m.in. prowadzi do Przedszkola nr 122 zlokalizowanego na ulicy Będzińskiej. Przy okazji remontu chodnika proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym obszarze.

Koszt zadania: 74 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G034PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika prowadzącego od ulicy Karpackiej w kierunku ulicy Będzińskiej i dalej ulicy Kosmonautów, na wysokości nieruchomości Będzińska 4. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat nie były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za komunikację z wnętrzem kwartału, m.in. prowadzi do Przedszkola nr 122 zlokalizowanego na ulicy Będzińskiej. Przy okazji remontu chodnika proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym obszarze.

Koszt zadania: 79 100,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G035CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Edukacja, dzieci i młodzież

Opis projektu: Poznanie technik malarskich od szkicu do obrazu na płótnie pod okiem zawodowych plastyków. Zajęcia florystyczne mają na celu poznanie różnorodnych technik tworzenia kompozycji w szerokim tego słowa znaczeniu. Na końcowym etapie połączenie obu tych dziedzin sztuki w jedną wspólną całość. Zadaniem projektu jest wypełnienie wolnego czasu seniorów w czasie braku możliwości wyjście z domu z różnych powodów życiowych. Na pewno dużą satysfakcją dla seniorów byłoby zaprezentowanie swoich prac na wystawach w różnych miejscach naszego miasta.

Koszt zadania: 47 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G036CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Biblioteka znajduje się w okolicy, gdzie popyt na książki i audiobooki (osoby niedowidzące) jest bardzo duży. Często to właśnie książki i audiobooki są jedynym źródłem dostępu dla osób starszych do kultury. Są problemy z dostępem do lektur, nie wszystkich rodziców jest stać na kupowanie lektur np. w księgarniach.

Koszt zadania: 4 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G037WI

Osiedle: Górna - Wiskitno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z przyczepą transportową znacząco poprawi gotowość operacyjną jednostki, a także zwiększy możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki nowoczesnej, przestrzennej zabudowie, samochód ten pomieści więcej sprzętu niezbednego do ratowania życia.

Koszt zadania: 435 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G040PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Biblioteka chciałaby zakupić książki, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych oraz książki z dużym drukiem, które są wygodne dla wszystkich, a niekiedy zbawienne dla seniorów i osób ze słabym wzrokiem. Placówka obsługuje użytkowników od 0 do 100 lat.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G041RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Jemioła to półpasożyt rosnący na różnych gatunkach drzew. Jemioły zapuszczają swoje korzenie w gałąź, na której się osadzają i wysysają wodę wraz z solami mineralnymi. Wraz z upływem lat, jemioły na drzewie-gospodarzu przybywa, przenosi się też na sąsiednie drzewa. Łatwo można to zauważyć w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, kiedy nie zakrywają jej liście zaatakowanych drzew. Dopóki jemioły jest niewiele, wielkiej szkody drzewom nie czyni, jednak zbytnie jej nagromadzenie doprowadza swojego "gospodarza" do wyniszczenia i śmierci. Proces ten trwa różnie, w zależności od gatunku drzewa-żywiciela, od kilku do kilkunastu lat. Nad Stawami Stefańskiego jemioła zaatakowała rozłożyste topole na górce Korea, ale także grupę drzew przy alejce po wschodniej stronie przed budynkiem dawnego Barkaresu (obecnie nieużywanego). Szkoda, żeby te piękne drzewa zostały pokonane przez gęsto zarastające je jemioły. Do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych niezbędne będzie zatrudnienie specjalisty znającego się na drzewach (arborysty), aby dobrał i nadzorował wykonanie właściwych zabiegów dla konkretnego drzewa. Niefachowa ingerencja (np. wycięcie zbyt wielu gałęzi) może drzewom zaszkodzić, nie pomóc.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G042NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: ZADANIE MA NA CELU URATOWANIE ŻYCIA MIESZKAŃCOM OSIEDLA W TRUDNEJ PRZEPRAWIE DO PARKU CZYLI W NAJPROSTSZY SPOSÓB MA POLEGAĆ NA WYKORYTOWANIU I WYSYPANIU TŁUCZNIA W PASIE 1 DO 1,5 M SZEROKOŚCI TAK, ABY BEZPIECZNIE BYŁO MOŻNA CHODZIĆ POBOCZEM, I ŻEBY ZADANIE ZREALIZOWAĆ W JEDNYM ROKU. NR DZIAŁKI MOŻE OKAZAĆ SIĘ BŁĘDNY, ALE W OPISIE JEST DOPRECYZOWANE BO APLIKACJA KIEPSKO DZIAŁA.

Koszt zadania: 130 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G043RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wał wzdłuż łąk nad Nerem na odcinku od Pabianickiej do Stawów Stefańskiego to trasa częstych spacerów mieszkańców naszej dzielnicy i sąsiedniego Rokicia. Widoki dzikiej przyrody i oddalenie od ruchu ulicznego przyciągają i skłaniają do przechadzek zarówno młode rodziny z dziećmi, jak i seniorów czy posiadaczy psów. Wzdłuż tej trasy brakuje jednak koszy, co sprawia, że teren ten jest zaniedbany, zaśmiecony. Kosze powinny znaleźć się przynajmniej przy zakończeniach uliczek dochodzących do wału oraz na tyłach lasku przy Rudzkiej. Spacerowicze mogliby tam wyrzucać swoje (i napotkane) śmieci, aby cieszyć oczy pięknymi widokami.

Koszt zadania: 4 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G045PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla 40 samochodów osobowych (w tym miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej). Parking zlokalizowany będzie pomiędzy blokami ul. Ciołkowskiego 7 i Ciołkowskiego 9. Na osiedlu wybudowanym w latach 60-tych nie przewidziano miejsc postojowych. Obecnie samochody parkują na chodnikach i trawnikach.

Koszt zadania: 450 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G046PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów na odcinku ok. 400 metrów od ul. Zaolziańskiej do skrętu na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 106. W chwili obecnej na długości 400 metrów zainstalowanych jest 8 niskich, betonowych słupów w złym stanie technicznym. Pomimo, iż korony drzew są przycinane, stare lampy nie zapewniają wystarczającego oświetlenia ulicy oraz chodników.

Koszt zadania: 140 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G048CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów realizacji będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G049NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt obejmuje : remonty wjazdów na posesje, krawężników i chodników przy ul. Chocianowickiej. Dokładne miejsce od którego zacznie się remont będzie wynikało z zakresu zrealizowanych remontów w roku 2021 (środki w wysokości 270 tys. zł na tegoroczne remonty pochodzą z projektu wygranego w głosowaniu w 2020).

Koszt zadania: 250 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G050NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt obejmuje : remonty wjazdów na posesje, krawężników i chodników przy ul. Chocianowickiej. Dokładne miejsce od którego zacznie się remont będzie wynikało z zakresu zrealizowanych remontów w roku 2021 (środki w wysokości 270 tys. zł na tegoroczne remonty pochodzą z projektu wygranego w głosowaniu w 2020).

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G052RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wymiana chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych, w tym dwóch miejsc postoju typu „pocałuj i jedź” (miejsc krótkiego postoju do 1-2 min.). Obecny stan nawierzchni chodnika przed szkołą stanowi nie tylko dyskomfort, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla uczniów szkoły, rodziców oraz okolicznych mieszkańców, w tym także osób starszych korzystających z tego ciągu pieszego. Nierówne, częściowo uszkodzone i wystające płyty chodnikowe zagrażają bezpieczeństwu osób z niego korzystających, co może prowadzić do wypadków (np. skręcenia nogi w wyniku upadku, będącego następstwem potknięcia się o wystające lub ruchome płyty chodnikowe). Ulica Przyszkole jest dwukierunkowa bez wyznaczonych miejsc postojowych, mimo iż znajduje się w otoczeniu budynków mieszkalnych, dlatego samochody okolicznych mieszkańców zostawiane są wzdłuż ulicy. Jednak ich ilość w godzinach porannych znacznie przekracza ilość wolnych miejsc postojowych, przez co rodzice odwożący dzieci do szkoły nie mają gdzie zaparkować. Dzieci często wysadzane są na środku jezdni lub po prostu samochody wjeżdżają na chodnik, co stwarza niebezpieczeństwo dla naszych uczniów i pozostałych osób korzystających z ciągu komunikacyjnego przed budynkiem szkolnym. W ramach Budżetu Obywatelskiego chcemy przeprowadzić remont chodnika przed szkołą, wyznaczyć ukośne miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla oraz stworzyć dwa miejsca postojowe typu „pocałuj i jedź”, co uczyni drogę do szkoły bezpieczną i poprawi organizację ruchu przed szkołą.

Koszt zadania: 197 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G053CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na modernizacji plaży na Stawach Jana. - wymiana piasku na plaży - zakup czterech nowoczesnych leżaków - zakup nowoczesnego stanowiska dla ratowników - zakup czterech stacji do segregacji śmieci - zakup nowych nasadzeń - Modernizacja boiska do siatkówki plażowej - zakup pergoli na śmieci - zakup napisów 3D "Stawy Jana"

Koszt zadania: 483 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G054NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Zadanie ma na celu utwardzenie pobocza tak, aby można było bezpiecznie spacerować poboczem poprzez wbudowanie tłucznia kamiennego w pasie ul. Sanitariuszek od Łaskowic do PKP. Utwardzenie tłuczniem lub kostką o ile pozwoli to na realizację w jednym roku, pobocze ul. Sanitariuszek od przystanku przy moście do PKP po lewej lub prawej stronie w pasie min 1 m tak, aby przepisy pozwoliły bo tam życie można stracić!!

Koszt zadania: 181 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G056RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Wzdłuż ulicy Sygnałowej od strony zachodniej prostopadle do jezdni parkują rodzice przywożący dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Przedszkoli nr 2 przy ul. Sygnałowej 1 oraz mieszkańcy pobliskiego osiedla. W czasie opadów deszczu/śniegu miejsce to robi się natychmiast bardzo błotniste ze względu na nieutwardzoną nawierzchnię a wzdłuż ul. Sygnałowej spływa struga wody z Rudzkiej Góry co powoduje, że kierowcy parkują pojazdy na wąskim chodniku po stronie przedszkola. To natomiast uniemożliwia przejście chodnikiem ze względu na stan i szerokość istniejącego chodnika. Dlatego wnioskuję o utwardzenie ok. 20 miejsc parkingowych prostopadle do jezdni, wzdłuż całej ulicy Sygnałowej oraz 2 miejsc Kiss&Ride (parkowanie do 10 min w godzinach działania przedszkola) na końcu ulicy Sygnałowej dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola. Ponadto, na północnej stronie ul. Ekonomicznej nie ma chodnika łączącego przedszkole z przejściem dla pieszych. Wnioskuję o utworzenie chodnika o szerokości 1,5m od przejścia dla pieszych na ul. Ekonomicznej do przedszkola oraz ustawienie znaku 'zakaz postoju' B-35 w godzinach działania przedszkola wzdłuż chodnika po wschodniej stronie ul. Sygnałowej. Projekt ten jest reaktywacją projektu G208RU z Budżetu Obywatelskiego edycji 19/20.

Koszt zadania: 190 900,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G058RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na instalacji street workout NA STAWACH STEFAŃSKIEGO

Koszt zadania: 170 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G059CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na instalacji stacji street workout na Młynku.

Koszt zadania: 170 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G060CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na rozbudowie placu zabaw na Młynku tj. m.in. instalacji nowoczesnej zabawki o charakterze zjeżdżalni z motywem Straży Pożarnej. Poszerzeniu strefy wyposażone w podłoże poliuretanowe oraz ustawienie małej architektury. Ławki dla matki karmiącej, dokonanie nasadzeń i instalacji napisu 3D: (znak serca)Młynek.

Koszt zadania: 530 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G062PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Chodnik przy ul. Bednarskiej po deszczu zamienia się w ciąg kałuż. Wyremontujmy go i chodźmy do parków suchą nogą.

Koszt zadania: 329 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G069RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ulica Polarna to bardzo ruchliwy odcinek drogi łączący Retkinię z wyjazdem w stronę Pabianic i Rzgowa. W tej chwili jest to też skrót omijający rozkopaną ul. Obywatelską Codziennie przejeżdża tą ulicą około 2 tyś samochodów (wielokrotnie przeliczone). Niestety na Polarnej zapomniano o dokończeniu przed laty chodnika. Brakuję go naprawdę niewiele 70mb, aby było bezpiecznie. Dzięki Waszemu wsparciu i niewielkiemu zaangażowaniu finansowemu dobudujemy chodnik, który poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza osobom starszym i dzieciom.

Koszt zadania: 45 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G070RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć blisko miejsce do ćwiczeń. Planujemy zbudować zestaw drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie mieszkańców Łodzi. Projekt skierowany tak naprawdę do każdego, inicjowany przez fanów Street Workout.

Koszt zadania: 380 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G074RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Umieszczenie dwóch latarni na nowo powstającej części placu zabaw ul.Zwrotnikowa 2

Koszt zadania: 46 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G076GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. Poruszanie się pod tak nierównej powierzchni chodnika, pełnej dziur, a w okresie deszczu kałuż i błota, często jest przyczyną potknięć i upadków dzieci oraz innych przykrych doświadczeń. Podobne niedogodności odczuwają inni użytkownicy- mieszkańcy, osoby starsze czy też odwiedzający pobliski park. Wielkim problemem tej okolicy jest również brak miejsc parkingowych, co dokucza zarówno osobom przybywającym do szkoły- uczniom, rodzicom, nauczycielom, uczestnikom koncertów i konkursów , jak i pobliskim mieszkańcom. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do upiększenia tej części osiedla Górna- Górniak- zdecydowanie poprawi jego estetykę ale również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej przestrzeni.

Koszt zadania: 310 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G077CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utworzenie około 28 ogólnodostępnych miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) usytuowanych ukośnie prostopadle do ulicy po stronie budynku przy ul. Łukasińskiego 4. Przesunięcie istniejącego chodnika i drzewek za chodnik, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, montaż oznakowania pionowego i poziomego, montaż koszy na śmieci, obsiew trawy, posadzenie żywopłotu na wysokość do 50 cm między chodnikiem i budynkiem, odświeżenie i oznakowanie przejść dla pieszych przy ulicach Kasowej i Słowackiego.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G079CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Koniec śmiecenia na Szumnej i nad Olechówką! Projekt polega na uprzątnięciu terenów położonych w rejonie ul. Szumnej, Nadwodnej i Sternfelda w okolicy rzeki Olechówki oraz montażu koszy na śmieci i fotopułapek na śmieciarzy. W celu zapewniania bezpieczeństwa licznym spacerowiczom proponujemy wykonanie inwentaryzacji stanu drzew(połamane nad ścieżką) oraz ich pielęgnacji. Wykonanie zadań jest ważne, aby zapewnić minimum bezpieczeństwa i komfortu licznym spacerowiczom korzystającym z otwartych terenów przy Szumnej i nad Olechówką.

Koszt zadania: 24 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G081CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Wzdłuż ulicy Łazowskiego na Górnej mamy piękną aleję starych klonów. Około 40 lat temu drzewa, z powodu obniżania terenu wokół, zostały obudowane betonowymi obwiedniami. Mamy aktualnie 24 drzewa w starych, pękających obudowach z betonu. P. Równocześnie wykonana zostałaby analiza dendrologiczna oceniająca aktualny stan starych drzew. Jej efektem miałaby być pielęgnacja poprzez odpowiednie zmniejszenie koron dla polepszenia statyki czy zabezpieczenie gałęzi przed wyłamywaniem, realizowane przez arborystę. Druga część projektu to pilotażowe usunięcie 3 najbardziej popękanych betonowych gazonów spod drzew i wykonanie w ich miejsce nowych obwiedni gabionowych (kosze stalowe wypełnione kamieniami) oraz uzupełnienie nowych obwiedni ziemią.

Koszt zadania: 32 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G082RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Budowa alejki parkowej w Parku przy Konnej (wejście z rejonu skrzyżowania ul. Długiej i ul. Wyścigowej w kierunku stawu oraz przy/wokół stawu) jako początek dobrej zmiany polegającej na stworzeniu nowej, zielonej przestrzeni dla mieszkańców Łodzi w historycznym punkcie mapy naszego miasta.

Koszt zadania: 177 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G085PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Plac zabaw zlokalizowany między blokami przy ul. Zaolziańskiej i ul. Kosmonautów najlepsze czasy ma już za sobą. W ramach projektu wyremontowane zostałby istniejące urządzenia, wyremontowane lub wymienione ogrodzenia i wymieniony piasek stanowiący podłoże placu. Uzupełnieniem całości byłoby ustawienie nowej tzw. "huśtawki rodzinnej".

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G086CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Proponowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego uwzględnia ogólną dostępność dla wszystkich grup wiekowych tzn. dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz niepełnosprawnych. Na terenie zwanym umownie "Nasze podwórko" zlokalizowane są cztery bloki mieszkalne 101,102,103,104 zawierające ok. 400 mieszkań liczących przeszło 1000 mieszkańców. Nie mają oni możliwości spędzenia czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszkania ze względu na niewłaściwe zagospodarowanie oraz zniszczenia dokonane podczas niedawnego remontu MPK skrzyżowania z ulicami Rydza Śmigłego - Dąbrowskiego. Jednocześnie istniejący aktualnie stan miejsc parkingowych nie spełnia obecnych standardów motoryzacyjnych. Właściciele zmuszeni są, nie mając wydzielonych miejsc parkingowych, do postoju na trawnikach i chodnikach.

Koszt zadania: 497 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G087RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt obejmuje remont chodnika po stronie nieparzystej poprzez wymianę starych zniszczonych płyt chodnikowych i wjazdowych(trylinka i kocie łby). nierówne i połamane płyty chodnikowe różnej wielkości przechodzą na podjazdach w kocie łby, trylinkę lub połamany beton, narażając przechodniów na potknięcia, kontuzje lub złamania. remont chodnika poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się zarówno mieszkańców ul. Kolejowej, szczególnie osób starszych i dzieci jak i mieszkańców położonego w pobliżu osiedla którzy codziennie spacerują z dziećmi lub swoimi psami. Wymiana poprawiłaby nie tylko bezpieczeństwo, ale miałaby również wpływ na estetykę ulicy tworząc spójną całość z wyremontowaną wcześniej ul. Opałową.

Koszt zadania: 215 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G088CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ulica Gabrieli Zapolskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Narcyzy Żmichowskiej przebiega w formie łuku przez co kierowcy skręcający w lewo z ulicy Żmichowskiej w ulicę Zapolskiej (w kierunkach E-S i W-N) mają ograniczoną widoczność. Postawienie dwóch luster drogowych dla kierowców skręcających w lewo z ulicy Żmichowskiej w ulicę Zapolskiej poprawiłoby bezpieczeństwo. Zadanie obejmuje również namalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Zapolskiej po północnej stronie skrzyżowania oraz przez ulicę Żmichowskiej po zachodniej stronie skrzyżowania wraz z oznakowaniem pionowym i ewentualnym obniżeniem krawężników.

Koszt zadania: 41 300,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G089PK

Osiedle: Górna - Piastów-Kurak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G090CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 28 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G091CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 28 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G095CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na zakupie dwóch rowerów wodnych typu flaming na przystań wodną na "Stawach Jana". Rowery będą wypożyczane nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 w trakcie sezonu przystani.

Koszt zadania: 40 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G096RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie Super Plaży o dodatkowe elementy, m.in. małą architekturę, monitoring i zagospodarowanie cypla.

Koszt zadania: 410 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G097NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Nad Nerem. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Koszt zadania: 12 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G098GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G099RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G100CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G101NN

Osiedle: Górna - Nad Nerem

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 13 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G102RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 18 720,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G103RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Stawy Stefańskiego są odwiedzane przez dziesiątki tysięcy osób. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu jest to świetne miejsce pełne różnych atrakcji dla małych i dużych. Dlatego toaleta jest niezbędna w tym miejscu. Usytuowana będzie od strony wyspy, gdzie obok mamy plac zabaw, boisko do siatki i siłownie. Ze względów bezpieczeństwa oraz zabezpieczając przed atakami wandalizmu (niestety nadal w społeczeństwie mamy element, który nie potrafi uszanować cudzej, czy naszej wspólnej własności) toaleta będzie się znajdować na terenie przystani MOSIRu, pod okiem pracownika i w zasięgu monitoringu. Toaleta będzie dwu modułowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Samoczyszcząca, z otwieranymi samoistnie drzwiami.

Koszt zadania: 513 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G104CH

Osiedle: Górna - Chojny

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów pasujących gatunkowo do siedliska jakie tworzy obiekt „Stawy Jana” oraz kontynuujące tradycje polskiego ogrodu dworskiego - w nawiązaniu do historii miejsca. Gatunki konsultowane były ze specjalistką botaniki. Wiele z poniższych odmian wytwarza pożywienie dla ptaków i owadów, wspierając tym samym zwiększenie bioróżnorodności w obszarze miasta. W założeniu sadzonki drzew nie powinny być mniejsze niż 1,5 metra a krzewy sadzone będą w grupach po trzy sztuki. Miejsca nasadzeń zostaną uzgodnione z zarządcą obiektu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę danego gatunku rośliny, jej wymagania, wielkość, atrakcyjność wizualną i przydatność użytkową dla drobnych zwierząt, ptaków i owadów. Ta realizacja pozwoliłaby być może w przyszłości utworzyć na obiekcie ciekawą ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną dla mieszkańców. Drzewa: Jesion wyniosły Świerk zwyczajny- odmiana o naturalnym wyglądzie Brzoza brodawkowata Grab zwyczajny Klon jawor Modrzew europejski Klon polny ( toleruje podtopienia) Jarząb zwyczajny Czereśnia ptasia- pełnokwiatowa odmiana Plena Lipa drobnolistna Wiąz szypułkowy Grusza polna Z gatunków obcego pochodzenia do nasadzeń jako wyeksponowane solitery: Cypryśnik błotny ( w grupce w okolicy użytkowej plaży jako ciekawostka) Dąb błotny, który może rosnąć przy wodzie Tulipanowiec amerykański - duże i efektowne drzewo Krzewy sadzone w grupach po trzy: Czeremcha zwyczajna różowo kwitnąca „Colorata” Kalina koralowa- efektowna odmiana „Boule de Neige” z kwiatostanami tworzącymi kule Kalina hordowina np. żółtolistna Bez czarny np. o purpurowych liściach Bez koralowy, np. zółtolistny Leszczyna zwyczajna - np. płacząca ( orzechy pokarmem dla zwierząt) Szakłak zwyczajny ( liście są pokarmem dla owadów) Trzmielina pospolita (owoce są pokarmem dla ptaków) Kłokoczka południowa (ciekawostka - „klekoczące owoce”) Róża - krajowe dzikie gatunki, np. róża rdzawa lub dzika w słonecznych miejscach.

Koszt zadania: 27 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G107RO

Osiedle: Górna - Rokicie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Remont chodnika na ul. Dubois w poniższych lokalizacjach: 1) od nr 6 - 34- ok. 393 mb, 2) od nr 44a - do nr 70/72 ok. 360 mb łącznie do remontu ok. 393mb + 360mb = 753 mb 753 mb x 1,5 m = 1 129,5 m2 1129,5 m2 x 400 zł/m2 = 451 800,00 zł

Koszt zadania: 451 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G110GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Powstanie boiska do koszykówki na osiedlu Łódź Górna to wiele możliwości dla dzieci oraz starszych miłośników sportu do spędzania aktywnie czasu wolnego. W najbliższej okolicy brakuje miejsca, gdzie można aktywnie spędzić czas oraz rozwijać swoje pasje. Projekt ten pozwoli rozwijać się młodzieży oraz pozwoli zarażać młodsze osoby tym pięknym sportem, jakim jest koszykówka.

Koszt zadania: 348 120,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G111CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa skośnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego od alej Śmigłego-Rydza do budynku fundacji Gajusz oraz chodników przed budynkami ul.Deotymy 3/9 oraz Dąbrowskiego 79/81.

Koszt zadania: 628 750,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G115CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada budowę dalszej części miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Gojawiczyńskiej (od nr 8 do nr 16). będzie to ok. 60 m. Nawierzchnia wykonana z płyt ażurowych. Obecnie samochody parkują na nawierzchni ziemnej mocno pofałdowanej.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G118CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Plac wyłożony będzie częściowo bezpieczną nawierzchnią typu EPDM oraz trawą. Ogrodzenie zostanie powiększone w kierunku południowo-wschodnik (do wysokości chodnika i drogi ziemnej). Przed placem zabaw ustawionoby stojak na rowery, natomiast na terenie placu ustawiono by 2 ławki oraz 1 śmietnik. Nowe elementy placu: 2 zabawki edukacyjne, tablica do rysowania kredą, równoważnia, huśtawka wagowa, 1 zjeżdżalnia, 1 bujak, 1 karuzela Stare elementy placu zabaw (zabawki i ogrodzenie) należy odnowić i pomalować. Obudowę piaskownicy wykonać na nowo drewnianą lub z tworzywa palisadą.

Koszt zadania: 256 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G119CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). Dodatkowo ustawione były by kosze na śmieci (10szt.) oraz ławki (5szt).

Koszt zadania: 313 700,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G120GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Taniec i Akrobatyka nie tylko uczą samodyscypliny i wyrabiają cechy wolicjonalne. Dzieci i młodzież to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego osiedla. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe i ambitne, działajmy już dziś! Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W związku z tym postanowiliśmy dać mieszkańcom szansę na powrót do aktywności. W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. A w sierpniu ulicami osiedla przejdzie, a raczej przetańczy, grupa artystów zapraszając całą okoliczną społeczność do wspólnego ruchu i aktywności. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu. Pokazy stworzą uliczny spektakl pełen stylów acrodance i jumpstyle! Dzięki czemu do życia, energii i ruchu pobudzeni zostaną wszyscy mieszkańcy osiedla!

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G122CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada budowę pumptracku do jazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach itp. Usytuowany zostałby przy wejściu do parku od strony ul. Śląskiej.

Koszt zadania: 460 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G124CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Celem projektu jest odnowienie istniejących alejek w Parku im. gen. J. Dąbrowskiego, gdyż aktualnie mają bardzo zniszczoną, nierówną nawierzchnię, trudno po nich spacerować osobom starszym lub rodzicom z wózkiem, z dzieckiem.

Koszt zadania: 590 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G128CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada montaż w Parku Na Młynku ogólnodostepnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja pozwoili dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą kondycję i zdrowie, a najmłodszym powzoli na zdrowy rozwój oraz krzewienie ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość rodzinnego spędzania czasu w sposób aktywny, a dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się dalej dynamicznie rozwijać.

Koszt zadania: 122 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G129GO

Osiedle: Górna - Górniak

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Teatr na bruku - spektakle akrobatyczno - taneczne z przesłaniem i występy uliczne w wyznaczonych przez miasto przestrzeniach (10 występów) Zachęcenie mieszkańców Osiedla Górniak do udziału w animacjach. Stworzenie widowiska akrobatyczno - tanecznego. Połączenie tańców ulicznych, akrobatyki i teatru w jedno show. Przedstawienie widowiska (4 występy) dla zainteresowanych mieszkańców, wyłonionych w ramach otwartego naboru wśród mieszkańców Osiedla Górniak przy wykorzystaniu kanałów informacyjnych w grupie interesariuszy, na deskach teatru miejskiego wyłonionego w konkursie lub w innej miejskiej instytucji spełniającej wymogi projektu.

Koszt zadania: 148 540,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G130CD

Osiedle: Górna - Chojny-Dąbrowa

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada dobudowę 2 nowych miejsc do grillowania umiejscowionych przy już istniejących.

Koszt zadania: 85 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: G134RU

Osiedle: Górna - Ruda

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Głównym założeniem jest ucywilizowanie i poprawienie komfortu uprawiania sportu na terenie lasu rudzkiego . Bieganie , nordic walking, jazda na rowerze.Stworzenie możliwości by z lasu mogły korzystać osoby nie mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie. Projekt zakłada wystawienie nowych koszy na śmieci, ławek oraz wyznaczenie trasy biegowej. Dodatkowo w celu poprawienie bezpieczeństwa i komfortu należy przyciąć roślinność w sąsiedztwie dróg publicznych, szczególnie przy skrzyżowaniach.

Koszt zadania: 78 000,00 zł

zobacz szczegóły

PROJEKTY OSIEDLOWE: POLESIE

Numer projektu: P001LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Trampoliny dla dużych i małych to kolejny 4 etap rozbudowy atrakcji na świeżym powietrzu. Obok powstała już siłownia zewnętrzna oraz FlowPark. To miejsce na powietrzu do uprawiania sportu, spotkań lokalnej społeczności. Może ona wpłynąć nie tylko na kondycję mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy społeczne. Dzięki niej nasza mała społeczność stanie się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o wspólną pasję, jaką jest sport i zabawa na świeżym powietrzu. Więcej na temat projektów https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek Przykładowe zdjęcia: https://tinyurl.com/BO-Trampoliny Przykładowy opis techniczny: TRAMPolina sportowa dla dzieci Dane urządzenia Długość 150 cm Szerokość 150 cm Wysokość całkowita 5 cm Strefa bezpieczeństwa 13,6 m2 Wysokość swobodnego upadku <60 cm Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Dostępność części zamiennych TAK TRAMPolina sportowa XL dla dorosłych Dane urządzenia Długość 200 cm Szerokość 200 cm Wysokość całkowita 5 cm Strefa bezpieczeństwa 26,2 m2 Wysokość swobodnego upadku <60 cm Dostępność części zamiennych TAK Specyfikacja materiałowa Rama wykonana ze specjalnej cynkowanej ogniowo stali, do umieszczania pod ziemią, Wzmocniony materiał siatki, zapewnia odporność na wandalizm, Dodatkowe informacje Urządzenie sportowe; urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; Urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa lub Deklarację Zgodności z normami serii PN-EN 1176-1:2017, wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie; Urządzenia przeznaczone do montażu na rodzimym gruncie ziemnym. W miejscu montażu urządzeń na powierzchni oraz do 0,8 m. w głąb podłoża nie mogą znajdować się przeszkody utrudniające montaż; Gwarancja 30 lat – wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej 15 lat – wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych 10 lat – wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL 5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo;

Koszt zadania: 53 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P002LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Edukacja, dzieci i młodzież

Opis projektu: Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie Pszczółki Mai na wysokim na 5 metrów słupie. Pokaże on kierunek i siłę wiatru. Atrakcja i edukacja dla najmłodszych i informacja dla starszych osób, które poruszają się w okolicach osiedla Lublinek – Pienista – niedaleko lotniska. Przykładowy wiatrak:- > http://tinyurl.com/BO--Wiatrak Strona na FB dotycząca projektów z BO na osiedlu: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P004LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Stworzenie projektu oświetlenie na całej długości ulicy ulicy Pienistej – złożonej z płyt betonowych (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika II etapie. W ramach BO powstał odcinek 800m chodnika. Chodzenie po ciemku jest niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, osób z wózkami. Dlatego potrzebne oświetlenie. Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ Zdjęcia dotychczasowych etapów: https://tinyurl.com/BO-Lampy-przy-chodniku

Koszt zadania: 127 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P006ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ostatni etap oświetlenia ulicy Rąbieńskiej od ul. Dozynkowej do wysokości ul Rąbieńskiej 76

Koszt zadania: 220 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P007ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Park Leśny na Złotnie przy ulicy Podchorążych, na szczęscie nie będzie sprzedany przez miasto więc warto aby był zadbany i dostępny dla okolicznych mieszkańców na spacery i odpoczynek.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P008ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ustawienie 5 koszy na śmieci na ul. Rąbieńskiej w celu zmniejszenia ilości śmieci wyrzucanych do pobliskich lasów i rowów

Koszt zadania: 6 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P009ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont przystanku autobusowego przy ul. Rąbieńskiej (1550), poprawa jezdni i chodnika, postawienie wiaty.

Koszt zadania: 35 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P010KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zadanie przewiduje zakup książek oraz audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Koszt zadania: 11 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P011KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) obejmujących różnorodną tematykę i zagadnienie, co poszerzy i uaktualni ofertę biblioteki oraz umożliwi wszystkim łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji.

Koszt zadania: 18 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P012SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zadanie dotyczy zakupu około nowości wydawniczych - książek i audiobooków, do zbiorów Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione nowości wydawnicze obejmą różnorodną tematykę (literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, biografie, reportaże, poradniki, książki o Łodzi i regionie) i poszerzą ofertę biblioteki. Umożliwią również łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P013KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zainstalowanie 4 lamp solarnych na placu zabaw. By zabawa po zmroku była możliwa i bezpieczna. Lampy zamontować po stronie wschodniej placu zabaw pomiędzy ścieżką a ogrodzeniem placu zabaw na stronie wschodniej. Lampy na słupach o długości 4 lub 6 m wbetonowane w podłoże. W miarę możliwości w odstępie od wysokich drzew

Koszt zadania: 37 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P014KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Porządek od ulicy do muru cmentarza. Uporządkowanie terenu poprzez usunięcie wiatrołomów, suchych i powalonych drzew, gałęzi czy konarów drzew. Posprzątanie terenu ze śmieci, butelek, strzykawek, gruzu,opon, wózków i innych odpadów. Zlikwidowanie resztek studni i pozamiatanie. Od przeszło 20 lat teren nie był sprzątany i był wykorzystywany przez element oraz używających narkotyki i alkohol.

Koszt zadania: 24 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P015KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką lub asfaltem by mogły parkować samochody. Oznaczyć bezpieczeństwo wyjazdu z parkingu.

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P016ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utworzenie nowego parku przy ul. Rąbieńskiej. W ramach etapu 1 planowane jest wykonanie górki saneczkowej na działce pomiędzy ul. Legnicką, a ul. Rąbieńską. Materiał potrzebny do budowy byłby pozyskany z urobku z budowy tunelu PKP pod Łodzią, lub okolicznych budów.

Koszt zadania: 161 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P017ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. Rąbieńską. W ramach etapu 2 utworzony zostałby ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci składający się ze zjeżdżalni z domkiem, huśtawek, bujaka oraz piaskownicy. Plac znajdowałby się na działce 1/2, obręb P-4.

Koszt zadania: 156 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P018ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. Rąbieńską. W ramach etapu 3 utworzona zostałaby ogólnodostępna siłownia plenerowa składająca się z min. 5 sprzętów. Siłownia znajdowałaby się w północnej części działki, przy zagajniku.

Koszt zadania: 92 610,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P019ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. Rąbieńską. W ramach etapu 4 utworzona zostałaby ogólnodostępna strefa workout. Przyrządy znajdowałaby się we wschodniej części działki.

Koszt zadania: 112 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P020ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. Rąbieńską. W ramach etapu 5 utworzone zostałyby alejki parkowe z klińca lub tłucznia szer. 2m w miejscu istniejących ścieżek, zgodnie z koncepcją parku.

Koszt zadania: 207 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P021SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Posadzenie 500 m żywopłotu w miejsce zaniedbanego trawnika/żwirowiska między torowiskiem tramwajowym a jezdniami (od ok. budynku sklepu Komfort do al. Mickiewicza. Gatunki żywopłotu - tawuła/smagliczka/krzewuszka/forsycja/róże. Docelowa wysokość około 80-100 cm.

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P022KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa street workout parku przeznaczonego do ćwiczeń z własną masą ciała, na terenie pętli tramwajowej Bratysławska. W skład street workout parku wchodzą: drążki, poręcze, drabinka pozioma, drabinka pionowa i rurka do pole dance. Pod całością konstrukcji nawierzchnia z piasku. Placyk do ćwiczeń mały ale wariat! Wszystko co jest potrzebne do zbudowania wymarzonej sylwetki.

Koszt zadania: 65 300,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P023SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie czerwiec-listopad. W ramach otwartego naboru skompletowanych zostanie 8 zespołów, kt óre wezmą udział w wydarzeniu. Turniej będzie trwał 12 godzin i będzie jednodniowy. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek w grupie to każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze zespoły z grupy wezmą udział w półfinale. Zespoły, które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają o lokaty 5-8. Celem jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Dzieci dzisiaj spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami, telefonami i tabletami. Coraz więcej dzieci jest otyłych. Turniej będzie świetną okazją do pokazania alternatywnej formy spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież podczas turnieju nauczy się rywalizacji fair play i nawiążą nowe znajomości. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmianę trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Dzieci nie wied zą jak spędzać aktywnie czas wolny często marnując go na surfowanie po Internecie i siedzenie przed ekranem telewizora. Ma to również przełożenie na relacje interpersonalne, ponieważ takie dzieci odseparowują się społeczeństwa. Celem zadania jest zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej i jednocześnie możliwości poznania dyscypliny jaką jest unihokej. Kolejnym ważnym aspektem jest popularyzacja dyscypliny unihokej. W każdej szkole na wf-ie gra się w unihoka lecz dzieci nie mają możliwości sprawdzenia się w rywalizacji na turniejach. Jest coraz większe zapotrzebowanie na organizację turniejów unihokeja dla dzieci i młodzieży. Bardzo chętnie biorą oni udział w zajęciach i turniejach organizowanych dotychczas. Dodatkowo turnieje przyciągają zainteresowanie lokalnej społeczności. Organizacja turnieju jest bardzo dobrym sposobem integracji lokalnej społeczności poprzez aktywny udział w wydarzeniu.

Koszt zadania: 15 820,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P025LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.

Koszt zadania: 165 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P026MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt dotyczy poszerzenia oferty bibliotecznej poprzez zakup nowości wydawniczych z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej dla różnych grup odbiorców. Planowany jest zakup książek oraz audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 23 im. Katarzyny Kobro.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P027LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Montaż stacji naprawczej dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Nowe Polesie. Zapotrzebowanie na taki punkt samoobsługowej naprawy jest bardzo duże. Na osiedlu mieszka już kilka tysięcy osób, a w nowo-powstających blokach w niedługim czasie zamieszka kolejny tysiąc łodzian. Bliskość Uroczyska Lublinek, z którego uroków korzysta wielu rowerzystów z naszego osiedla.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P030RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na zmianie sposobu parkowania z równoległego na skośne lub prostopadłe na odcinku od wjazdu przy Kusocińskiego 84 do wjazdu przy Kusocińskiego 94. Ma to na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych (co jest związane z licznymi przyjezdnymi na pobliski orlik i do szkół). Należy wykonać poszerzenie obecnych miejsc parkingowych o 3metry z płyt ażurowych aby mieściły się samochody parkując skośnie lub równolegle.

Koszt zadania: 350 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P031KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Biblioteka KOSTKA to filia nr 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Jest prężnie działającą biblioteką na Osiedlu Karolew-Retkinia Wschód, z bogatą ofertą księgozbioru oraz różnych form działalności kulturalno-oświatowej. Z usług tej biblioteki korzysta obecnie ponad 2600 czytelników. (zarówno dzieci, młodzież i dorośli) i stale ich liczba rośnie. Ze względu na ogromne zainteresowanie zbiorami Filii 26, chcemy zakupić nowości wydawnicze (książki beletrystyczne, literaturę popularno-naukową - w tym bardzo popularne poradniki, przewodniki, etc.), a także uzupełnić brakujące cykle. W bibliotece KOSTKA bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również zbiory audiobooków, które też chcemy zakupić. Zbiory z racji profilu biblioteki, w przeważającej części będą dla dorosłego czytelnika, ale również będziemy je powiększać o literaturę dla dzieci.

Koszt zadania: 27 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P032ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na utwardzeniu terenu (płytami ażurowymi lub inną nawierzchnią przepuszczającą wodę opadową) wzdłuż ulicy Krańcowej po północno-zachodniej stronie od ul. Biegunowej. Będzie To znaczne ułatwienie dla zmotoryzowanych aby udać się na spacer po okolicznych terenach zielonych.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P033ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Głównym założeniem projektu jest "wypełnienie" pustego placu wyłożonego kostką na skrzyżowaniu ul. Solec z ul. Borową niskopienną roślinnością, krzewami oraz trawą. Ze względu na charakter nasadzeń zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo drogowe na skrzyżowaniu, oraz pogorszeni widoczności. Zmiana wpłynie pozytywnie na zwiększenie walorów estetycznych okolicy, a także co ważne w przypadku ulewnych deszczy poprzez efekt retencji "zabierze" część wody, która zwykle kumuluje się na ul. Borowej utrudniając bądź uniemożliwiając przejazd ulicą. Zastąpienie betonu roślinnością pozytywnie wpłynie również na wizerunek miasta jako organizatora zielonego Expo w 2024 r.

Koszt zadania: 40 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P034ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na zakupie, a następnie montażu (w tym podłączenie do sieci monitoringu miejskiego) jednego punktu kamerowego na terenie osiedla Zdrowie-Mania. Kamera kopułowa z możliwością poruszania się i zmiany kierunku zostanie zainstalowana na strategicznym miejscu pozwalającym objąć swoim zasięgiem całe skrzyżowanie ul. Solec i Borowej. Kamera zostanie podłączona do miejskiego systemu monitoringu co dodatkowo zwiększy jej skuteczność - obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do jednostki Straży Miejskiej. Użycie kamery wysokiej rozdzielczości pozwoli na uzyskanie obrazu wysokiej jakości. Dzięki wykorzystaniu technologii POE ilość okablowania zostanie ograniczona do minimum. Kamera zostanie zainstalowana na słupie na skrzyżowaniu, bądź budynku. System pomoże wykryć sprawców ataków, wandalizmu, niszczenia mienia, kradzieży, przemocy, wykroczeń drogowych. Wpłynie to pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i ułatwi utrzymanie porządku. Ze zrealizowanego systemu skorzystają zarówno mieszkańcy jak i wszystkie osoby przebywające w okolicach bardzo ruchliwego skrzyżowania ulic Solec, Borowa. W okresie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz innych świąt, kamera dodatkowo spełni funkcję prewencyjną monitorując wzmożony ruch w okolicy cmentarza Mania. Poprawi się bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych oraz drodze rowerowej przecinającej ul. Borową.

Koszt zadania: 60 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P036KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej oraz kontynuację i uzupełnienie serii wydawniczych. Za wnioskowaną kwotę powiększy się księgozbiór Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Tomaszewicza 2, zwiększy się atrakcyjność oferty biblioteki aby sprostać oczekiwaniom obecnych i przyszłych jej użytkowników.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P037KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wymiana nawierzchni chodnikowej wraz z regulacją studzienek telekomunikacyjnych przy al. Wyszyńskiego 6 (odcinek od ul. Wł. Króla, obręb P-26 dz. 79/4 na wysokości bloku nr 2).

Koszt zadania: 101 710,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P039RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za wnioskowaną kwotę powiększy się księgozbiór Filii nr 27, zwiększy się atrakcyjność oferty biblioteki aby sprostać oczekiwaniom obecnych i przyszłych jej użytkowników.

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P040MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Rewitalizacja podwórka znajdującego się przy ul. Srebrzyńskiej 93 na podstawie "Projektu zagospodarowania terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego [...] obejmującego rekultywację terenów zielonych i alejek spacerowych" opracowanego w 2019 r. we współpracy z Radą Osiedla i Mieszkańcami. Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem aktualny projekt powinien zostać zaktualizowany w zakresie nasadzeń zieleni, wysokości ławek (obniżenie o ok. 10 cm) oraz materiału wykorzystywanego do utwardzenia podwórkowych ścieżek (tzw. żwiro-glinki).

Koszt zadania: 225 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P041MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada kompleksowy remont chodnika, znajdującego się na północnej stronie ul. Perla, na odcinku od ul. Praussa do brukowanej uliczki, znajdującej się pomiędzy blokiem przy ul. Perla 5 a sklepem "GAMA".

Koszt zadania: 75 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P042ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Założeniem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych i estetyki otoczenia poprzez położenie nowego chodnika na ul. Omłotowej, na odcinku pomiędzy ulicą Siewną a Azaliową. Stanowi to kontynuację zakończonej inwestycji na ulicy Siewnej, której efektem było wymienienie części chodnika (około 70m2).

Koszt zadania: 80 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P043ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie strefy sportowo- rekreacyjnej z możliwościami jej rozbudowy w przyszłości na terenach zielonych znajdujących się po zachodniej stronie ulicy Cedry. Strefa gier towarzyskich ma mieć charakter ogólnodostępny oraz umożliwiać wspólne spędzanie czasu młodzieży, osób starszych oraz rodzin z dziećmi z pobliskich osiedli. W ramach projektu przewiduje się zakup m.in stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy.

Koszt zadania: 70 950,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P045KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Wbudowany zostanie wodny plac zabaw składający się z: dwie dysze sterowane, niecka z woda, kurtyna - fontanna, prysznic. Powierzchnia wodnego placu zabaw to ok 150m2. Dodatkowo powstanie mały ogród deszczowy z tablicą informującą o przepływającej pod ziemią rzece Karolewce.

Koszt zadania: 600 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P046ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Altanka z bali i grill parkowy w obecnym miejscu grillowym, ławki z bali wzór zastosowany na Lublinku, kosze, psi park (ogrodzenie wykonane z bali wypełnione siatką leśną kształt sześcianu).

Koszt zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P047SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt zakłada montaż tablic informacyjnych na których znalazłaby się informacja o kierunku, na które osiedle prowadzi dana linia tramwajowa. Tablice zostaną zamontowane na ścianach lub pod stropem przejścia podziemnego.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P049KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Powstanie nowa część placu zabaw. Elementy placu zabaw będą nawiązywać do bezludnej wyspy. Stworzy to powiązanie z obecnymi elementami na skwerze i rozbudzi ciekawość u dzieci. Elementy na plac zabaw: trampolina z gumowych taśm na sprężynach (jak na placu zabaw na Zdrowiu), domek na podwyższeniu, tunel w górce jak na Zdrowiu, plenerowa kuchnia dla dzieci. W istniejącej piaskownicy umieszczone zostaną elementy do odkrywania: kufer, odlewy rybki, pirackie szable itd. (tego typu atrakcja jest w Warszawie w parku jurajskim). Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa.

Koszt zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P051KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wybudowany zostanie nowoczesny plac zabaw i ogród deszczowy rzeki Karolewka. Jest on uzupełnieniem istniejącej w tym miejscu infrastruktury wypoczynkowej. Obecnie w tym miejscu zlokalizowany jest duży skwer ciągnący się nad korytem rzeki Karolewki od ul. Wileńskiej do Objazdowej, ustawiona jest tu siłownia i piaskownica, na ponad połowie skweru jest nowy chodnik. Nowy plac zabaw zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z przestrzeni zielonej i wspólnych spotkań. Ogród deszczowy poprawi wilgotność powietrza oraz estetykę i bioróżnorodność biologiczną skweru. Zlewnia ma ok 2000m2. W centrum skweru na środku niecki znajduje się studzienka kanalizacyjna bezpośrednio odprowadzająca wodę do rzeki. Oprócz ogrodu postawiona zostanie tablica informująca o przebiegu pod ziemią rzeki Karolewki. Plac zabaw składać się będzie ze: zjeżdżalni; huśtawki wahadłowej, podwójnej, z siedziskiem mieszanym; bujaków (szt. 2); centrum dowodzenia; domku aptekarza oraz ławek (szt. 2). Plac zabaw nie będzie ogrodzony, nawierzchnia amortyzacyjna ma być użyta tylko tam, gdzie nakazują przepisy. Nawierzchnia amortyzująca ma być naturalna- piasek. Plac zabaw ma być tematyczny np. owady.

Koszt zadania: 180 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P052KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada ustawienie nowoczesnego elektronicznego placu zabaw typu jak Neos 360. Jest to zręcznościowa gra angażująca duża grupę dzieci, ale też dorosłych do aktywności i ćwiczenia refleksu. Działki wzdłuż kościoła zostaną zalesione, postawimy tam hamaki i leżaki parkowe. Projekt to kontynuacja wygranego w poprzedniej edycji projektu stworzenia w tym miejscu skweru. Proszę o kontakt w przypadku pojawienia się projektu w tym samym miejscu. Będziemy je łączyć w jeden i wspólnie tworzyć nasze osiedle. Ubytki w trawniku zostaną uzupełnione. Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa.

Koszt zadania: 245 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P053KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Stworzona zostanie strefa zabawek bawiących i uczących poprzez dźwięk i doświadczenia. Zestaw dźwiękowy cymbałki, ksylofon, rury dźwiękowe, Bębenki, gong. Na placu pojawią się elementy naukowe. Zapoznają dzieci z zjawiskami fizycznymi armata powietrzna, głuchy telefon, kołyska Newtona. Naprawiona zostanie karuzela, plac zabaw wzbogaci się o domek z elementami do wspinania i tyrolkę leżącą. Ubytki w trawniku zostaną uzupełnione. Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P054KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Powstanie labirynt iluzji. Zbudowany zostanie z ogrodzenia panelowego ocynk, obsadzonego winobluszczem trójklapowym. Labirynt wyposażony będzie w zakątki z wykorzystaniem elementów naukowego placu zabaw. Zakątki zbudowane będą z krzywych zwierciadeł deformujących odbicie. Nawierzchnia pozostanie trawiasta. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa.

Koszt zadania: 300 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P059KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt zakłada zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem – Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Najchętniej czytane i poszukiwane przez mieszkańców są nowe książki reklamowane w telewizji, radio i prasie i takich nowości oczekują mieszkańcy osiedla. Najciekawsze powieści, reportaże i biografie oraz książki dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza bogato ilustrowane. Środki finansowe na najnowsze książki są zawsze zbyt małe, a potrzeby mieszkańców bardzo duże. Dlatego dodatkowe środki na zakup książek i audiobooków pozwolą spełnić oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. Audiobooki są szczególnie przydatne dla osób niedowidzących albo zabieganych i zapracowanych wykorzystujących każdą chwilę na słuchanie powieści: w drodze, przy pracach domowych czy na działce. Z zakupionych książek i audiobooków skorzystają nieodpłatnie dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, nie tylko z osiedla, ale wszyscy mieszkańcy miasta.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P060KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ulica Pietrusińskiego ma na wysokości 25/29 PLAC ZABAW a jest duży ruch samochodów. W celu bezpieczeństwa założenie 2 progów zwalniających na wysokości nr 19 i 31. Zapewni to lepsze bezpieczeństwo wybiegających i bawiących się dzieci na placu zabaw. Prośba o postawienie przy każdym progu znaku ograniczenia prędkości.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P062KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) oraz ustawienie stojaka na hulajnogi (7-10 stanowisk) - 1 lokalizacja na ul. Kusocińskiego / ul. Retkińska - działka P25-210/15 lub jedna z sąsiadujących.

Koszt zadania: 2 460,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P066SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Mural założyciela i pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Bohdana Stefanowskiego będzie stanowił zwieńczenie budowy woonerfu oraz zielonej alei na ul. Stefanowskiego. Rewitalizacja tej ulicy jest wynikiem dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mural ma na celu upamiętnienie wielkiej postaci łódzkiego środowiska akademickiego oraz przybliżenie jej lokalnej społeczności.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P067ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zadanie zakłada posadzenie około 600 m2 cebul kwiatowych na osiedlu wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych w najbardziej widocznych miejscach . Cebule proponowane to tulipany pełne wielokolorowe w odmianach i narcyzy, chodzi o to aby były widoczne nad trawami. Lokalizacja to skrzyżowanie ulic Konstantynowskiej i Alei Unii, ul Krzemieniecka, Konstantynowska przy Krzemienieckiej, Jarzynowa/Srebrzyńska wg załączonych map.

Koszt zadania: 90 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P070SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Na Starym Polesiu brakuje zieleni. W kwartale pomiędzy ulicami Łąkowa-Skłodowskiej-Lipowej-Kopernika istniejąca zabudowa jest uzupełniane nową intensywną zabudową, gdzie w miejsce podwórek projektowane są wielostanowiskowe garaże z zielonym dachem. Brakuje większej zieleni typu krzewy i drzewa. Działki 77/4, 77/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na zieleń publiczną. Obecnie te działki są puste, bez drzew i krzewów. Niestety zamieniają się w dzikie wysypiska śmieci, sporadycznie oczyszczane przez służby miejskie. Zamierzona rewitalizacja tego terenu ma go zmienić w miejsce spotkań, odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Duży trawnik umożliwi latem pikniki i gry zespołowe na świeżym powietrzu. kwietna łąka to bioróżnorodność i możliwość wchłonięcia większej ilości wody deszczowej. Można tez będzie na terenie łąki ustawić ule. Kilka drzew, kilkaset krzewów i bylin poprawią czystość powietrza i lokalny klimat.

Koszt zadania: 167 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P071RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przebudowa skrzyżowania celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ułatwienia wyjazdu z osiedla. Pomysł wynika z tego, że dochodzi tam co jakiś czas do kolizji, ale przede wszystkim wymuszone jest ustawienie pojazdu przed skrętem w lewo pod takim kątem, że utrudniona jest widoczność z prawej strony. Poprowadzenie jezdni łącznika pod kątem prostym ułatwiłoby wyjazd, poprzez poprawienie widoczności. Dodatkowo likwidacja skrzyżowania wewnątrz łącznika wyeliminowałaby ryzyko kolizji. Co więcej zmniejszyłby się obszar pokryty asfaltem zmniejszając tym samym koszty utrzymania w przyszłości.

Koszt zadania: 220 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P074KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla i wszystkim zainteresowanym bezpłatne wypożyczanie ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych, wznowień, kontynuacji oraz lektur szkolnych, bez potrzeby ich kupowania.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P076SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt "Joga w Parku Poniatowskim" przewiduje organizację ogólnodostępnych zajęć z jogi na świeżym powietrzu w Parku Poniatowskim w okresie letnim.

Koszt zadania: 1 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P077SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Ul. Pogonowskiego na odcinku między ul. Struga i Skłodowskiej jest szeroka, a odkąd wprowadzono strefę płatnego parkowania - pusta! Sprawmy by była przyjazna mieszkańcom Starego Polesia, zielona i czysta.

Koszt zadania: 680 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P078SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom oraz młodzieży, a także ograniczenie licznych aktów wandalizmu i libacji, które mają miejsce o różnych porach dnia / nocy. Plac zabaw i teren zielony to projekty społeczne inicjowane przez naszą organizację i realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i inicjatyw lokalnych - niestety nie ma współpracy urzędów oraz policji w zakresie ochrony tego terenu w postaci zapewnienia monitoringu współpracującego ze Strażą Miejską lub z Policją. Akty wandalizmu są tu tak liczne, że zaraz z projektów zostanie kupa gruzu.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P079LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Kontynuacja zwycięskiego zadania z 2018 roku. Dosadzenie 50 „dorosłych” drzew osiągających docelowo max wysokość 6 m o obwodzie pnia min 15 cm, dobrze znoszących polskie warunki klimatyczne, odpornych na mróz. Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą (wzdłuż osiedli Nowe Polesie 3 i Nowe Polesie 3B). W ramach zwycięskiego zadania w 2019 roku zostało posadzonych ponad 60 drzew, ale niestety nie po całej długości działki, która ma 500m tylko w jej części i wygląda to dość dziwnie. W BO zwyciężyło zadanie na posadzenie 100 drzew i WGK miał je dosadzić po zakończeniu realizacji przez ZZM, ale do tej pory tego nie zrobił. Chcemy uzupełnić brakujący odcinek drzewami, żeby projekt stanowił całość i w przyszłości powstała piękna aleja drzew miejskich. Na sąsiednich działkach są drzewa, ale prywatne i każdego roku setki z nich są wycinane pod zabudowę jednorodzinną i bloki. Miejskich drzew tam praktycznie nie ma poza tymi, które sami zgłosiliśmy i przegłosowaliśmy w Budżecie Obywatelskim 2018/2019. W zeszłym roku podczas suszy zorganizowaliśmy akcję sąsiedzką "Podlej drzewo" (załącznik) i praktycznie tylko dzięki regularnemu podlewaniu przez naszą społeczność te drzewa przetrwały, nie uschło nawet jedno. Dodatkowo systematycznie sprzątamy ten teren społecznie, bo od lat widzimy, że Miasto nie radzi sobie w tym temacie. Tym razem nie wskazujemy konkretnych gatunków drzew do sadzenia, liczymy na podpowiedź i sugestie specjalistów.

Koszt zadania: 75 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P082MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Ukwiecenie trawników wokół bloku przy ul. Srebrzyńskiej 75, w którym 11 lat mieszkała Katarzyna Kobro wraz z mężem Władysławem Strzemińskim i córką Niką niebieskimi cebulicami w ulubionym kolorze artystki. Nasadzenia będą pod tablicami pamiątkowymi i na trawnikach od strony al. Unii i klatek schodowych. Wiosenne, niebieskie kwiaty podniosą walory wizualne Osiedla i ożywią pamięć o Katarzynie Kobro.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P085ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie miejsca do ćwiczeń w plenerze na Osiedlu Zdrowie-Mania w pobliżu Piłkarskiego Ośrodka Treningowego Minerska. Planowany obiekt składa się z siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do ćwiczeń street workout. Celem projektu jest aktywność fizyczna i integracja społeczna. Na Osiedlu nie ma zlokalizowanych żadnych urządzeń o podobnym charakterze. Projekt zakłada zamocowanie urządzeń bezpośrednio w gruncie, tak aby nie zatracać zielonego charakteru miejsca. W ramach projektu zakłada się zamocowanie 9 urządzeń do ćwiczeń siłowych : Wahadło/Twister, Wioślarz, Jeździec, Biegacz, Wyciskanie siedząc(prasa ręczna) i Wyciąg górny, Motyl, Prostownik pleców (grzbietu), Prasa nożna oraz zestawu do ćwiczeń street workout : drabinka pozioma, drabinka pionowa, drążek wysoki, drążek, niski, poręcze wysokie, poręcze niskie, ławka skośna i koła gimnastyczne. Planowana siłownia będzie znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie Piłkarskiego Ośrodka Treningowego Minerska co pozwoli na korzystanie z niej nie tylko mieszkańcom Osiedla, ale również osobom korzystającym z infrastruktury sportowej Ośrodka.

Koszt zadania: 180 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P086KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ławeczki do przysiadania dla osób starszych. Umożliwiają seniorom aktywny wypoczynek. Są wsparciem i miejscem chwilowego wypoczynku podczas spacerowania oraz pokonywania codziennych dystansów - do sklepu, lekarza, wnuków, na spacer z psem itp. Ławeczki również są przydatne mamom z dziećmi, które też chętnie usiądą i odpoczną Dzięki Waszym głosom, za niewielkie koszty poprawimy infrastrukturę tej części osiedla.

Koszt zadania: 7 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P088KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej po stronie osiedla. Konieczne jest: 1. Przebudowa ok. 105m w okolicy Retkińskiej (poszerzenie istniejącego ciągu w kierunku terenów zielonych lub jezdni - rys) 2. Dostosowanie istniejącego asfaltowego chodnika - obniżenie krawężników, wyznaczenie "tukanów" (wspólnych przejść i przejazdów) przez wyjazdy z osiedla, oraz wschodnią odnogę rozwidlenia Armii Krajowej 3. Budowa zjazdu łączącego ciąg pieszo - rowerowy z szutrową ścieżką biegnącą między ogródkami działkowymi a górką.

Koszt zadania: 180 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P092ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt polega na przywróceniu kanciastej drewnianej budki zwrotniczego przy wjeździe dla tramwajów. Budki tego typu powszechnie występowały na terenie miasta w latach 50. Później trafiały również do zajezdni. Budka tego typu została zlikwidowana w zajezdni Brus w latach 80. Realizacja zadania przyczyni się do dalszego przywracania dawnego klimatu obiektu.

Koszt zadania: 40 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P093ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wyposażenie jednostki OSP Nowe Złotno w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz do ograniczania lub usuwana skutków skażenia chemicznego.

Koszt zadania: 99 650,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P094RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem zadania jest stworzenie sieci monitoringu miejskiego na osiedlu Smulsko. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer (2 punkty kamerowe) działających przez całą dobę, w miejscach uznawanych za niebezpieczne tj. przy boisku, placu zabaw, niebezpiecznych skrzyżowaniach oraz podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu. Budowa systemu kamer w przestrzeni publicznej osiedla Smulsko zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli zapobiec wielu niebezpiecznym zdarzeniom.

Koszt zadania: 290 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P095MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt pt. "Nowy Blask Starej latarni na Os. Montwiłła - Mireckiego" dotyczy kompleksowej renowacji starej latarni typu "pastorał". Latarnia znajdowała się przy kładce nad torami. Obecnie zdemontowana i zabezpieczona w magazynach ZDIT.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P096MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada kompleksową modernizację skwerku znajdującego się w centrum Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Skwerek umiejscowiony jest przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych osiedla, przy sklepie spożywczym i osiedlowym warzywniaku. Jest on lokalnym centrum spotkań mieszkańców, wymiany informacji oraz robienia zakupów. Jego obecny wygląd niestety nie sprzyja spędzaniu tam czasu i to chcemy zmienić. W ramach projektu zostanie dosadzone jedno brakujące drzewo - wiąz. Na drzewach planowane jest zawieszenie budek lęgowych. Wnętrze zaniedbanego trawnika zostanie zrekultywowane i przygotowane na dokonanie nowych nasadzeń. Składać się one będą z bylin kwitnących i cieszących oczy mieszkańców zarówno kolorem kwiatów, jak i fakturą liści oraz zapachem przez cały sezon wegetacyjny. Rabata ma uzyskać po rewitalizacji formę angielskiej rabaty bylinowej, bogato obsadzonej roślinami i atrakcyjnej przez większość roku. Ważnym aspektem jest wymiar ekologiczny (rabata stanowić będzie siedlisko wielu owadów i drobnych organizmów. Co więcej, stworzy idealne warunki dla owadów zapylających, w tym pszczół miodnych, do zbierania pożytku, zapewni także schronienie w czasie zimy, gdzie w zamierających częściach nadziemnych bylin zimować będą liczne owady.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P100ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Celem projektu jest dalsze rozwijanie infrastruktury w obrębie stawu na Złotnie u zbiegu ulic Krańcowa i Biegunowa . Ekologiczne oświetlenie miejsca wypoczynku, ustawienie kolejnej ławki wypoczynkowej, zadbanie o otaczającą roślinność jak i powiększenie powierzchni stawu.

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P101ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Położenie nowego chodnika poprawi bezpieczeństwo i estetykę ulicy. Sąsiednie ulice mają nowe chodniki, ścieżki rowerowe a ul. Pszenna jest woonerfem. Drzewa podniosły płyty chodnikowe a zjazdy z trylinki też są nieciekawe. Z chodnika korzystają nie tylko mieszkańcy ul. Owsianej ale również mieszkańcy sąsiednich osiedli idący do parku, na cmentarz czy spacerujący z dziećmi i psami. Zadanie zakłada remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej" do zakładanej kwoty we wniosku 390 000,00 zł, zakres zadania jest uzależniony od ceny wykonania remontu 1 m2 ciągu pieszego w roku 2022.

Koszt zadania: 390 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P102ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej jest zaniedbany. Nierówny teren, rachityczne krzaki, nigdy niekoszona trawa, miejski zdrój - wymagają uporządkowania. Poprawią estetykę tego rejonu, skwerek jednocześnie będzie przedłużeniem woonerfu ul. Pszennej.

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P104RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na lodowisku Retkinia, w okresie styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Zajęcia będą odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych tak by dzieci mogły w nich uczestniczyć w ramach zajęć szkolnych. Nabór do projektu będzie miał formę otwartą. Do projektu przystępują szkoły lub przedszkola. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc o udziale będzie decydować data zgłoszenia.

Koszt zadania: 81 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P105ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Dotychczasowe próby ograniczenia prędkości na ul. Owsianej nie przyniosły rezultatu. Auta skracające sobie drogę, aby uniknąć korków na ul. Drewnowskiej, ostro hamują, bo wjeżdżają w dziurawą gruntówkę (Skarpowa), albo odwrotnie gdy wyjadą ze Skarpowej dodają gazu na Owsianej. 2 przewężenia jezdni ul. Owsianej, takie jak np. na ul. Wileńskiej między Bratysławską a Maratońską, powinny uspokoić ruch.

Koszt zadania: 12 250,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P106LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Budowa chodnika po zachodniej stronie ul. Plocka na odcinku od ul. Pienistej do istniejącego chodnika przy posesji ul. Plocka 75 o szerokości 2,0 m i długości ok. 200 m. skrzyżowania ul. Pienista ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) do parkingu na ul. Zamiejskiej. W ramach BO z lat poprzednich powstał chodnik na ul. Pienistej do ul. Plocka. Natomiast nadal nie chodnika na całym odcinku. Chodzenie tym po płytach jest niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, osób z wózkami. Dlatego potrzebny jest chodnik. Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ Zdjęcia dotychczasowych etapów: https://tinyurl.com/BO-Chodnik-przy-plytach V – Etap – Ostatni: https://tinyurl.com/chodnik-przy-plytach-V

Koszt zadania: 165 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P107SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Miejsce Spotkań to społeczny dom kultury dostępny dla wszystkich mieszkańców, którzy mogą korzystać z pomieszczeń w wyremontowanych budynkach oraz podwórza w godzinach 12.00 - 20.00, miejsce otwarte dla mieszkańców w każdym wieku. Odnowimy przestrzeń wejścia do Miejsca Spotkań w sposób spektakularny. Wymienimy zniszczone, betonowe ogrodzenie z prefabrykatów na ażurowe i zielone (pnącza), wykonane według autorskiego projektu. Nawierzchnię za ogrodzeniem wyrównamy oraz zbudujemy mały amfiteatr - miejsce pod neonem zachęcające do spotkań i relaksu. Nawierzchnia z deski kompozytowej zostanie wyprofilowana w ten sposób, by podesty mogły służyć do prowadzenia zajęć, kameralnych spotkań i konsultacji. Renowacja przestrzeni wpisze się w akcję odbetonowywania i zazieleniania otwartego podwórza Miejsca Spotkań, jakie stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani prowadzi od 4 lat. Ogrodzenie i przestrzeń za ogrodzeniem wykonane zostaną według projektu (architektonicznego) stanowiącego wkład własny wnioskodawcy, z uwzględnieniem planowanego wyglądu ul. Strzelców Kaniowskich po przebudowie. Niestandardowa forma ogrodzenia i amfiteatru wraz z istniejącym już tradycyjnym neonem nadadzą publicznej przestrzeni przyjaznego i szlachetnego charakteru. Przybliżony wygląd przedstawiamy w załączniku, w postaci wizualizacji gotowego projektu ze świata, który stanowić będzie punkt odniesienia. Koszty utrzymania ogrodzenia i nowej nawierzchni przejmie stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.

Koszt zadania: 140 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P110LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Założenie łąki kwietnej (mieszanka antysmogowa) wzdłuż osiedla Nowe Polesie III na obszarze około 1000 m2 przy ścieżce prowadzącej obok osiedla. Ścieżka ma zachować charakter "leśny", bez konieczności wysypywania kruszywem, bez kładzenia kostki czy asfaltu. Posadzenie 10 drzew (lipy drobnolistne) wzdłuż chodnika. Ustawienie 4 ławek umożliwiających odpoczynek spacerującym na wysokości wjazdu na osiedle, w oddali od bloków.

Koszt zadania: 45 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P111KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Instalacja 2- 3 sferycznych luster drogowych – poprawiających bezpieczeństwo wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (przy Bistro 59, SM Polesie, Bibliotece oraz sklepie spożywczym). Bez lustra widoczność jest bardzo ograniczona przez stojące obok samochody i nie widać dobrze, czy można bezpiecznie wjechać na ul. Wileńską. Opis lustra: Lustro sferyczne drogowe poliwęglanowe okrągłe Lustro zwiększające kąt obserwacji dla kierujących pojazdami w miejscach o ograniczonej widoczności. Rozmiar średnicy: 900 mm (średnica samego wkładu lustrzanego bez obudow Odległość obserwacji: ≤ 25 m Materiał: Poliwęglan Cechy produktu: • kąt widzenia 90 stopni, • mocny stalowy uchwyt mocujący malowany proszkowo, • odblaskowe naklejki w kolorze czerwonym znajdujące się na ramie lustra, • zwieciadło wykonane z nietłukącego się poliwęglanu, • rama wykonana z odpornego na działanie promieni UV polistyrenu, • 2 letnia gwarancja. UWAGA! Lustro drogowe powinno znajdować się co najmniej 2 m nad poziomem chodnika! Zdjęcia parkingu: https://tinyurl.com/Bo-lustro-sferyczne-Wilenska59

Koszt zadania: 3 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P112ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt polega na budowie ogólnodostępnego miejsca do wypoczynku i grillowania w pobliżu osiedla Nowe Złotno. Realizacja projektu umożliwi wypoczynek rodzin z dziećmi z pobliskich osiedli na jednym z nielicznie zachowanych terenów zielonych w okolicy. Projekt zakłada zakup i montaż m.in altany ogrodowej oraz stołów z siedziskami dzięki czemu z miejsca będzie można korzystać również w czasie gorszej pogody. Zostaną wyznaczone miejsca, w których mieszkańcy będą mogli bezpiecznie grilować przy wykorzystaniu własnego sprzętu.

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P113ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zadanie obejmuje zakup książek (w tym książki z dużym drukiem dla słabowidzących i lektury) oraz audiobooków. Zakupione pozycje znacznie wzbogacą i odświeżą ofertę Filii nr 31. Ułatwią mieszkańcom dotarcie do ciekawych wydawnictw i pozwolą sprostać oczekiwaniom jakie mają oni wobec biblioteki. Zakupione pozycje pozwolą również osobom starszym i słabowidzącym korzystać ze zbiorów Filii.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P114KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Dalsze zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic Kusocińskiego, Bandurskiego, Króla. Jest to II etap projektu realizowanego obecnie w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 2020/2021. Utworzenie kolejnych alejek spacerowych w liniach istniejących przedeptów, montaż ławek, latarni solarnych, rekultywacja terenu i kolejne nasadzenia: drzewa liściaste (różne gatunki - np. jarzębina, kasztanowiec, klon, akacja, wierzba, lipa, głóg, perłowiec, ewodia, migdałowiec, ozdobne gatunki - czereśnia, jabłoń, śliwa, wiśnia) dekoracyjne krzewy (np.tawuła, forsycja, śnieguliczka, berberys) i rabaty kwiatowe. Etap II projektu przewiduje również wykonanie niewielkiego kreatywnego placu zabaw dla dzieci zawierającego: zestawy zabawowe, sprawnościowe i huśtawki. W ramach projektu planowane jest także utwardzenie fragmentu zniszczonego i wydeptanego terenu zlokalizowanego od strony ulicy Lokajskiego, pomiędzy budynkiem stacji energetycznej a śmietnikiem i przeznaczenie go na kilka miejsc parkingowych (do 10 stanowisk) wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych (płyty ażurowe). II etap ściśle nawiązuje do projektu zagospodarowania terenu opracowanego dla I etapu zadania. Ogrody na zieleńcu - to docelowo zieleń wraz z elementami małej architektury i niezbędną infrastrukturą, spokojne i atrakcyjne pod względem różnorodności zieleni oraz mikroklimatu miejsce do odpoczynku i rekreacji.

Koszt zadania: 488 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P115SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont nawierzchni chodnika po stronie wschodniej i zachodniej ul. Gdańska na odcinku Mickiewicza-Żwirki

Koszt zadania: 712 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P116KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada zmniejszenie bezdomności kotów na Kozinach poprzez budowę ocieplanych domków, dokarmianie kotów wolno żyjących oraz zapewnienie kotom opieki medycznej pod względem kastracji i sterylizacji. W ramach projektu zostanie wykonanych 10 drewnianych (z otwieranym dachem, by karmiciel mógł zadbać o czystość) i ocieplanych domków, z wiatrołapem, zakupione zostaną również polarowe koce. Koszt jednostkowy domku to ok. 500 zł, czyli koszt budowy dziesięciu domków to 5.000 zł. Kwota 10.000 złotych zostanie przeznaczona na zakup karmy (mokrej 10.000 i suchej 10.000). Pozostała kwota, czyli 15.000 zł zostanie przeznaczona na kastrację i leczenie bezdomnych kotów.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P117SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, na odcinku od Andrzeja Struga do nr 58, wschodnia strona. Na wysokości Szkoły Podstawowej nr 152, w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów, zostaną zamontowane nowe bariery oddzielające chodnik od ulicy, pojawią się ławki dla rodziców.

Koszt zadania: 361 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P118KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i ustawienie stojaka na hulajnogi (7-10 stanowisk) na istniejącym utwardzonym podłożu - 1 lokalizacja na al. Wyszyńskiego przy al. Waltera-Janke - działka P26-79/16 lub jedna z sąsiadujących.

Koszt zadania: 1 230,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P120LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i strefy treningów dla starszych dzieci (od lat 6) oraz miejsca wypoczynku. Utworzone zostaną 2 ławki oraz 2 konstrukcje w skład których wejdą huśtawki, drążki, drabinki linowe, ścianki wspinaczkowe, małpi gaj, bocianie gniazdo itp. Wokół placu zostanie postawione ogrodzenie. W ramach projektu powstaną 2 instalacje o średnich wymiarach 2,5 m wysokości/4 metry długości każda. W ramach projektu uprzątnięty i wyrównany zostanie teren przy ul.Falistej (w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Nowe Polesie IIIb), (Mapka w  załączniku nr. 1). W obecnej chwili teren jest bardzo zaniedbany, zabłocony i wykorzystywany jako składowisko materiałów budowlanych, dziki parking, z którego błoto wynoszone zostaje na ul.Falistą (zał nr 2 i 3). Realizacja projektu umożliwi wiec z jednej strony zadbanie o przestrzeń publiczną, jak i stworzenie instalacji do zabaw jakich nie ma w okolicy. Projekt nie przewiduje budowy chodnika na wysokości ulicy Falistej - przewiduje się jego wykonanie na kolejnym etapie realizacji projektu. Dlatego też proponuje by inwestycja i planowane ogrodzenie powstały z zachowaniem odpowiedniej odległości od ul. Falistej, z zachowaniem przestrzeni pod ewentualny przyszły chodnik.  W ubiegłym roku projekt został oceniony negatywnie pod względem formalnym z uwagi na lokalizację działki przy terenie przewidywanego przebiegu Kolei Dużych Prędkości. Warto jednak zauważyć, że przez teren planowanego projektu, kolej przebiegać nie będzie (załączona mapa wskazuje zarówno lokalizację obecnych torów kolejowych jak i miejsca inwestycji. Dodatkowo plac zlokalizowany jest pomiędzy dwoma osiedlami (Nowe Polesie IIIB oraz Novo Park), co wyklucza inwestycję kolejową w tak bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Dodatkowo, na terenie projektu nie doszłoby do wycinki żadnego drzewa (inwestycja dotyczy części działki na której nie rosną drzewa, co widać również na załączonej mapie).

Koszt zadania: 110 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P121SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt przewiduje zamontowanie tablicy informacji pasażerskiej na przystanku Politechniki-Radwańska (0815)

Koszt zadania: 140 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P122KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) wraz z ustawieniem 3 stojaków rowerowych oraz 1 na hulajnogi (7-10 stanowisk) - 1 lokalizacja przy ul. Maratońskiej 24/32.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P123KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Inne

Opis projektu: Wynajęte ozdoby świąteczne zawieszone na latarniach elektrycznych na pasażu przy ul. Długosza 26/28 ożywią to miejsce w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Projekt zakłada eksploatację iluminacji świątecznej w okresie od 1 grudnia do 10 stycznia w godzinach dostosowanych do bieżących planów oświetlenia ulicznego w porze zimowej.

Koszt zadania: 67 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P125KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt dotyczy wymiany nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Ossowskiego 8, na odcinku od granicy z posesją Ossowskiego 6 do granicy posesji z marketem "Stokrotka". Wskazany odcinek chodnika mierzy około 100 m długości. Jest to ciąg pieszy, który jest szczególnie uczęszczany przez mieszkańców osiedla Koziny, zmierzających na zakupy na pobliskim targowisku oraz w okolicznych punktach handlowo-usługowych. Obecny stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia, mocno wystające płyty chodnikowe wielokrotnie były już przyczyną upadków wielu starszych mieszkańców z naszego osiedla.

Koszt zadania: 81 180,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P126ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Na skwerze na Mani stoi od dwu lat wspaniały statek piracki, który stał się ulubionym miejscem zabawy okolicznych dzieciaków. Statek stoi a przecież prawdziwi piraci powinni się bujać na falach – ustawmy obok statku kilka huśtawek, wzbogacając atrakcyjność Skweru dla młodszych jego rezydentów! Huśtawka dla najmniejszych maluchów – dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem, huśtawka – bocianie gniazdo, huśtawka – deska i standardowa fotelikowa huśtawka to zestaw, który zadowoli milusińskich! Czy słyszycie jak proszą o głosy?

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P127ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: W pamiętnym roku 2018 społeczność lokalna zagłosowała za pozostawieniem skweru na Mani jako terenu ogólnodostępnego i samorzutnie ustanowiła go jako miejsce społecznotwórcze. Na Warsztatach studenci wydziału Projektowania Przestrzeni PŁ, na podstawie głosów zebranych w ankiecie opracowali 3 koncepcje zagospodarowania skweru. W koncepcji wybranej przez mieszkańców znalazły się urocze bąbelki – tak spontanicznie nazwano kwietniki o obłych, nieregularnych formach, z dyskretnym oświetleniem, wyniesione ponad teren i zamknięte biegnącą po całym obwodzie ławką. Pomyślcie jak wspaniale wzbogacą one nasz lokalny skwer! Według koncepcji miałyby się one znaleźć przy północnych, zacisznych narożnikach skweru, akcentując początki ścieżek.

Koszt zadania: 156 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P129KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt zakłada remont dwudziestu obecnie funkcjonujących prostopadłych miejsc postojowych przy ul. Ossowskiego na odcinku przynależnym do posesji Ossowskiego 6. Zgłoszone zadanie miałoby polegać na wymianie nawierzchni pod miejscami parkingowymi na nawierzchnię wykonaną z kostki ażurowej. Projekt nie zakłada wycinania żadnych drzew sąsiadujących z miejscami postojowymi.

Koszt zadania: 294 300,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P130ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Analiza potrzeb dotyczących ruchu pieszego w obrębie skweru, wykonana w ramach Warsztatów przez studentów Projektowania Przestrzennego PŁ na podstawie opinii mieszkańców wykazała, że najchętniej wybieraną trasą przez skwer na osi pn – pd jest przejście z z Jęczmiennej do przejścia na pasy przez Srebrzyńską. Jest to najbardziej optymalna trasa, pozwalająca bezpiecznie i przyjemnie dotrzeć w to miejsce i dalej do Parku czy na przystanek. Jeśli trasa ta nie jest zawsze wybierana – to ze względu na brak oświetlenia skweru w nocy i brak utwardzenia umożliwiającego przejazd rowerom. Ponieważ nie chcemy betonować skweru a intensywne oświetlenie go nie jest konieczne stale – proponujemy ścieżkę wykonaną z żywicy przepuszczalnej oraz oświetlenie solarne z fotokomórką – zapalające się przy ruchu pieszego. Aby idących ścieżką zachęcić do pozostania dłużej na skwerze przy ścieżce proponujemy umieścić dwa stoliki szachowe - w tym jeden podwójny, z możliwością gry w chińczyka - aby bezpieczny relaks na skwerze trwał dłużej. Bo gdy wejdziemy na skwer - przestaje się nam spieszyć.

Koszt zadania: 283 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P131ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ulica Jęczmienna charakteryzuje się niską, przeważnie parterową zabudową, a jej szerokość wraz z pasami zieleni powoduje, że jest odbierana jako jasna i przestrzenna. Ze względu na to oraz jej położenie jest często wybierana jako droga do parku bądź po prostu spaceru. Ten jej charakter alei spacerowej budują także niedawno wykonane nasadzenia w postaci szpaleru jarzębin. Wiele osób, w tym dzieci używa jej do jazdy rowerem, wiele przemieszcza się całą szerokością ulicy. Jednocześnie ze względu na długi, prosty odcinek wielu kierowców, szczególnie zdążających do lokali usługowych na jednym jej końcu bądź warsztatów samochodowych na drugim zanadto się rozpędza, stwarzając zagrożenie. Poprzez wykonanie tzw ostróg drogowych – w dwu miejscach na wysokości posesji Jęczmienna 23 i Jęczmienna 8 (proponowane miejsca) uniemożliwiających rozwijanie nadmiernej prędkości samochodów na prostym odcinku ulicy Jęczmiennej zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych, wybierających tą ulicę jako trasę spacerów i przejażdżek, w tej liczbie mieszkańców tej ulicy.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P132KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt zakłada 4 pokazy filmowe - zrealizowane w okresie od maja do sierpnia (jednego dnia może odbyć się tylko jeden pokaz) w stworzonym na potrzeby realizacji projektu Kinie Letnim na Osiedlu Koziny, na okrągłym pasażu przy fontannach (Długosza 26/28). Projekt zakłada również umiejscowienie na pasażu ruchomych miejsc siedzących dla widzów kina. Kino obsługiwane będzie przez firmę realizującą projekt. Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje spółdzielni mieszkaniowych, media społecznościowe rady osiedla Koziny, media społecznościowe miasta Łodzi) i dostępne będą bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W ramach projektu zaprezentowany zostanie repertuar kina familijnego i obyczajowego, uzgodniony z projektodawcą.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P133ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Do lokali użytkowych w bloku przy Jęczmiennej wielu klientów przyjeżdża rowerami. Niestety nie ma ich gdzie bezpiecznie przechować na czas wizyty w lokalu, co może powodować, że część osób wybiera dojazd samochodem. Ustawienie dwu stojaków po dwu stronach betonowego tarasu przed lokalami użytkowymi da miejsce na wygodne przymocowanie roweru na czas wizyty we wspomnianych lokalach.

Koszt zadania: 4 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P136KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przejazd Wileńską na wprost przez Bandurskiego, krótszy dojazd do szpitala np. dla pogotowia ratunkowego czy do nocnej pomocy medycznej.

Koszt zadania: 45 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P138KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Postawienie stojaków rowerowych obok pawilonów handlowych od Retkińskiej 115 do Retkińskiej 123.

Koszt zadania: 7 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P139SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Aktualnie na terenie Starego Polesia stopniowo jest realizowany progiem "Zielone Polesie", efektem tego programu jest ulica-ogród na alei 1 Maja. Znajduje się tam ściana szczytowa kamienicy pod adresem 1Maja 19. Jednocześnie miasto Łódź aktywnie walczy z smogiem i zanieczyszczonym powietrzem. Proponowany mural wykonany za pomocą farby ANTYSMOGOWEJ działa jak gąbka. Farba pochłania zanieczyszczone cząsteczki z powietrza. Tego typu murale powstały już dwa Warszawie, jeden w Poznaniu i ostatnio jeden w Zabrzu. Żywotność takiego muralu określa się na 40 lat. Idea muralu to zagospodarowanie ogromnej powierzchni na ścianie przy szkole, motyw przewodni tematyki muralu powinien być "Zielone Polesie", jako nawiązanie do programu, który w bardzo namacalny sposób zmienia całą dzielnicę, a także sam mural będzie "działać" poprzez pochłanianie smogu, co też się w wpisuje w aktualną politykę miasta. Oczywiście będzie miał też wartość edukacyjną, gdyż dzieci bawiące się na terenie szkoły, będą to robiły w znacznie przyjemniejszych okolicznościach oraz będę miały świadomość, że mural ten powstał by oczyszczać powietrze i dzięki temu same będą miały większą świadomość na tematy dbania o środowisko i ekologię.

Koszt zadania: 95 940,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P140LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście. Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie miasta. W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i krzewów. Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze Miasta Łodzi.

Koszt zadania: 7 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P142ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Hotel dla owadów takich jak pszczoły, motyle , biedronki i inne.

Koszt zadania: 3 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P145MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Mimo 8 stojaków zamontowanych na Osiedlu MM nadal ich brakuje. W związku z zabytkowym charakterem osiedla realizacja wniosku powinna być zgodna z wytycznymi konserwatorskimi.

Koszt zadania: 6 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P147MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup, a następnie montaż budek lęgowych dla jerzyków, w wybranych lokalizacjach na Osiedlu. W ostatnich latach coraz bardziej dokuczliwa staje się dla mieszkańców naszego Osiedla obecność komarów, meszek i innych drobnych owadów. Wszyscy wiemy, jak uciążliwe w sezonie wiosenno–letnim są ukąszenia, zwłaszcza dla dzieci i osób z alergiami, których niestety wciąż przybywa. Poza bliskością największego w mieście parku, wpływ na tę sytuację mają także postępujące zmiany klimatyczne i cywilizacyjne. Populacja jerzyków w naszym mieście ulega zmniejszeniu, ze względu na działalność człowieka, liczne remonty elewacji i wyburzenia. W naturze jerzyki gnieżdżą się w szczelinach skalnych, natomiast w miastach rolę tę pełnią wysokie domy, wgłębienia murów, otwory w stropodachach, czy zakamarki budynków, które często podczas renowacji i przebudów są likwidowane. Naszym zadaniem, jako świadomych mieszkańców, powinno być podejmowanie lokalnie jak największej liczby działań wspierających ochronę i odbudowę bioróżnorodności, w tym wspieranie gatunków zwierząt objętych w Polsce ścisłą ochroną. Jeden jerzyk, w tylko jeden dzień, potrafi przemierzyć w powietrzu dystans do 1 tysiąca km i w tym czasie zjeść do 20 tysięcy sztuk owadów latających. Osiąga tym samym większą skuteczność w walce ze szkodliwymi owadami niż środki chemiczne, które generują dodatkowe koszty. Stosowane w postaci oprysków insektycydy, nie działają selektywnie i niestety uśmiercają również inne pożądane owady, np. pszczołowate, niszczą roślinność, co więcej: mają wysoce toksyczny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt domowych. Nasza propozycja to zakup budek lęgowych dla jerzyków, a następnie montaż na budynkach w obszarze Osiedla. Budki zostaną zamontowane na elewacjach pozbawionych okien, nie będą w żaden sposób uciążliwe dla mieszkańców oraz nie wpłyną negatywnie na estetykę budynków. Warto tu zaznaczyć, że jerzyki, w przeciwieństwie do wszechobecnych gołębi, są czyste, nie powodują problemów w postaci zabrudzonych elewacji, czy terenu poniżej ich gniazd. Ze względu na specyfikę gatunkową jerzyków, budki nie będą wymagały dodatkowych działań, niezbędnych w przypadku budek lęgowych dla innych gatunków ptaków. Ponieważ ptaki te żyją przeciętnie ok. 20 lat i wracają zazwyczaj do tych samych gniazd, pojedyncza, odpowiednio wykonana i zamontowana budka może służyć ptakom przez wiele lat. Akcje, w ramach których montowane są budki lęgowe dla jerzyków, były i są przeprowadzane w największych miastach w Polsce: m.in. w Warszawie, Krakowie ( akcja Zajerzysty Kraków), czy Poznaniu ( wieża Poznańskiej Fary). Również w centrum Łodzi, podczas remontów programu Mia100 Kamienic, na elewacjach wstawiano odpowiednie przestrzenie dla tych, ogromnie cennych w walce z owadami ptaków.

Koszt zadania: 8 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P148MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt przewiduje naprawę najbardziej zniszczonych odcinków asfaltu na ulicach: Perla i Praussa. Jezdnie obu ulic od dłuższego czasu wymagają generalnego remontu, co szczególnie uwidoczniło się po ostatnim sezonie jesienno-zimowym. Dotychczas wykonane punktowe naprawy nie przyniosły zadowalających efektów. Dlatego proponujemy naprawę w postaci wymiany nawierzchni asfaltowej na najbardziej zdewastowanych odcinkach ww. ulic. Naprawa znacząco wpłynie zarówno na komfort, jak i bezpieczeństwo kierowców jadących ulicami Perla i Praussa oraz parkujących na nich swoje pojazdy. Beneficjentami projektu będą nie tylko mieszkańcy Osiedla, ale również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, poruszający się ulicami Perla i Praussa.

Koszt zadania: 75 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P149ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Dwa kosze na psie nieczystości.

Koszt zadania: 2 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P150MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych przy posesjach wspólnot, poprzez uporządkowanie i zabezpieczenie przestrzeni, dotychczas użytkowanych jako „dzikie” parkingi. Pomysłodawcy projektu wychodzą naprzeciw licznym głosom mieszkańców, którzy regularnie zgłaszają problemy związane z parkowaniem pojazdów na Osiedlu. Obecnie mieszkańcy, z uwagi na brak odpowiednio przygotowanej przestrzeni, w większości parkują swoje pojazdy w sposób bardzo chaotyczny, co wpływa negatywnie nie tylko na kondycję zieleni, ale również przyczynia się do licznych konfliktów między ruchem pieszych, a zaparkowanymi niedbale pojazdami. Cel zostanie osiągnięty poprzez zainstalowanie modułowych płyt ze specjalnego tworzywa, tzw. geokratek, na trawnikach sąsiadujących z brukowanymi alejami przy posesjach. Utworzona w ten sposób nawierzchnia spełni wymogi powierzchni biologicznie czynnej, zapewniając przepuszczalność dla wody i powietrza, co pomoże zachować sąsiadującą zieleń w należytej kondycji, a jednocześnie umożliwi mieszkańcom komfortowe i bezpieczne parkowanie swoich pojazdów. Proponowane przez nas rozwiązanie, w przeciwieństwie do tradycyjnych, utwardzonych miejsc postojowych, nie wymaga również dodatkowego montażu systemu odprowadzania wody. Analogiczne rozwiązanie pojawiło się już w kilku lokalizacjach na Osiedlu, w ramach rewitalizacji pojedynczych podwórek, zostało zatem zaakceptowane jako zgodne z wytycznymi konserwatorskimi. Jednak liczba utworzonych w ten sposób miejsc postojowych jest zdecydowanie na ten moment niewystarczająca, w stosunku do potrzeb mieszkańców. Projekt pomoże stworzyć jednolity wizualnie i organizacyjnie system parkowania przy posesjach na całym Osiedlu. Szczegółowe lokalizacje zostaną określone na etapie realizacji projektu.

Koszt zadania: 76 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P151MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na zakupie, a następnie montażu (w tym: podłączeniu do sieci monitoringu miejskiego) punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic: al. Unii Lubelskiej / Praussa. Jest to lokalizacja kluczowa dla mieszkańców - aleja Unii Lubelskiej stanowi główny trakt łączący Osiedle Montwiłła – Mireckiego z północnymi i zachodnimi dzielnicami miasta. Odbywa się na nim ruch pieszych, rowerzystów oraz intensywny ruch samochodowy - zwłaszcza w godzinach szczytu. Trasa jest intensywnie uczęszczana przez osoby starsze, które udają się nią do pobliskiego obiektu handlowego, kościoła oraz na teren ogrodów działkowych. Kierowcy wyjeżdżający z obszaru Osiedla, na skrzyżowaniu z ulicą Praussa, wykonują często trudny, z uwagi na widoczność, manewr włączania się do ruchu. W sąsiedztwie ww. lokalizacji wielu mieszkańców Osiedla parkuje na stałe swoje pojazdy. Lokalizacja monitoringu we wspomnianym punkcie wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, odbywającego się na fragmencie alei Unii Lubelskiej, pomiędzy ulicami: Drewnowską a Daniłowskiego, wzdłuż ogrodów działkowych oraz w północno - wschodniej części Osiedla. Dodatkowo monitoring poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych ulokowanych na terenie Osiedla: Szkoły Podstawowej nr 40, Liceum Ogólnokształcącego nr XVIII im. J. Śniadeckiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12. Kamery obejmą swoim zasięgiem m.in. dwa przystanki komunikacji miejskiej, stanowiące ważny element transportu zbiorowego dla Osiedla, a także dwa przejścia dla pieszych oraz wejście na teren ogrodów działkowych. Kamery zostaną podłączone do miejskiego systemu monitoringu, co znacząco zwiększy ich skuteczność - obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do jednostki monitoringu Straży Miejskiej. Punkt kamerowy będzie stanowił część składową całego systemu monitoringu osiedlowego. Poprzednie jego elementy zostały ( lub zostaną ) zrealizowane, dzięki zwycięskim projektom z minionych edycji Budżetu Obywatelskiego. W ten sposób zamkniemy etap zabezpieczania systemem monitoringu najbardziej wymagających - pod względem bezpieczeństwa - obszarów Osiedla. System pomoże wykryć sprawców aktów wandalizmu, niszczenia mienia, kradzieży, przemocy i wykroczeń drogowych na terenie Osiedla i w jego otoczeniu. Wpłynie to pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i ułatwi utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na Osiedlu. Użytkownikami projektu będą zarówno mieszkańcy samego Osiedla, jak i wszyscy uczestnicy miejskiego ruchu drogowego: pasażerowie komunikacji zbiorowej, korzystający z przystanków autobusowych; kierowcy poruszający się odcinkiem al. Unii Lubelskiej, między ulicami Drewnowską a Daniłowskiego, włączający się do ruchu z ulicy Praussa; rowerzyści jadący ścieżką rowerową; piesi poruszający się chodnikiem po obu stronach al. Unii Lubelskiej oraz - wchodzący na teren ogrodów działkowych.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P152MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zrealizowane nowe nasadzenia drzew i krzewów na Osiedlu. Roślinność zostanie odpowiednio dobrana pod względem gatunków, tak by stworzyła harmonijną całość z istniejącą aranżacją terenów zielonych. Lokalizacje nasadzeń zostaną wskazane z poszanowaniem układu urbanistycznego Osiedla. Przewidujemy również niezbędną pielęgnację i nawadnianie roślin, w kluczowym dla nich okresie wczesnego wzrostu.

Koszt zadania: 40 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P153LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt dotyczy umieszczenia 2 wyspowych progów zwalniających na ul. Pienistej w okolicach przejścia dla pieszych przy ul Rusałki. Projekt ma na celu wymuszenie spowolnienia prędkości aut osobowych i zwiększenie bezpieczeństwa osób przechodzących na plac zabaw dla dzieci przy ul. Dennej oraz na przystanek autobusowy. Progi wyspowe umożliwiać będą przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Proponuje się by progi umieszczone były po obu stronach przejścia dla pieszych (w zależności od kierunku poruszania się pojazdów) w możliwie jak najbliższej (zgodnie z wymogami prawnymi) odległości od przejścia dla pieszych.

Koszt zadania: 21 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P155KO

Osiedle: Polesie - Koziny

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Przy uliczce łączącej ulice Wapienną i Ossowskiego z okolicznymi garażami, w bezpośredniej bliskości ul. Drewnowskiej znajduje się niezagospodarowany trawnik, który często z powodu braku miejsc parkingowych w okolicy, służy jako parking dla mieszkańców pobliskich bloków. Rozjeżdżona oponami trawa nie jest ani praktyczna ani przyjazna dla oka. Projekt zakłada, żeby część tego terenu zagospodarować tworząc tam wyznaczone miejsca parkingowe (maks. 10 miejsc o wymiarach 5 x 2,5m). Proponujemy wyłożenie płytami ażurowymi wypełnionymi ziemią i obsianymi trawą aby zachować w części naturalny charakter terenu (lub podobną nawierzchnią przepuszczającą wodę opadową). Pozostałą część zieleni, zabezpieczoną wówczas przez rozjeżdżaniem przez samochody, można będzie urozmaicić nasadzając tam krzewy lub żywopłoty.

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P156SP

Osiedle: Polesie - Stare Polesie

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, strefy wypoczynku i spaceru. Wymiana płyt chodnikowych wzdłuż całej ulicy ( działka nr 55/9 w obrębie P-20) postawieniem ławeczek, koszy na śmieci i stworzenie strefy wypoczynku ( działka 55/8 w obrębie P-20). Bezpieczne dojście do poradni i kościoła Środowisk Twórczych. Stworzenie miejsc przyjaznych właścicielom psów. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH.

Koszt zadania: 418 700,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P157LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Instalacja EkoSłupk-a urządzenia do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła. Wyposażony w oświetlenie LED, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. Słupek zostanie zainstalowany przy Osiedlu Nowe Polesie i pokaże mieszkańcom, czy można bezpiecznie udać się na spacer. Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych. Przykładowo – kolor zielony – jest bezpiecznie, kolor czerwony – jakość powietrza jest bardzo zła. Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ Przykładowy eko-słupek: https://tinyurl.com/BO-eko-slupek

Koszt zadania: 6 700,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P159ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Wniosek polega na zakupie około 38 sadzonek jarzębu i obsadzeniu nimi nieparzystej strony ulicy (oraz jednej sztuki po stronie parzystej). Przypomnę tylko, że na stronie parzystej drzewa pojawiły się jesienią 2019 r., niestety do tej pory nie udało się dokończyć obiecanych prac, a obietnice były i ustne i pisemne, brakuje tak niewiele. Być może środki z ŁBO pomogą. Oprócz samych nasadzeń należy usunąć samowolne nasadzenia w postaci krzaków i krzewów oraz zamierających drzew. Przyszłe drzewa muszą być tego samego gatunku co te posadzone w 2019r.

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P160LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt polega na usunięciu nieprzepisowych podwójnych progów zwlaniających na ul. Falistej i zastąpienie ich pojedynczymi progami, jak również na remocie chodnika na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Andersena

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P161LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Opracowanie projektu i budowa chodnika od kładki przez tory nad LK nr 14 do Osiedla Nowe Polesie

Koszt zadania: 168 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P162LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Pienistej na odcinku od ul. Plocka do ul. Sołtyka - ok. 60 mb. Zadanie stanowi kolejny etap budowy chodnika wzdłuż ul. Pienistej.

Koszt zadania: 57 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P163LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej od ul. Waltera-Janke do Pienistej (strona wschodnia)

Koszt zadania: 300 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P165KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) wraz z ustawieniem ławki oraz kosza na śmieci - 1 lokalizacja przy ul. Wileńskiej 53/55

Koszt zadania: 5 400,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P166ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Solec znajdującego się w przedłużeniu ul. Mania. Przejście w tym miejscu kiedyś istniało, niestety po modernizacjach ciągów pieszych wzdłuż ul. Solec zostało pominięte. Przejście umożliwi bezpieczna drogę do cm Mania szerokim chodnikiem znajdującym się po stronie cmentarza.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P169ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przekształcenie przejścia dla pieszych na ulicy Złotno przy ulicy Napoleońskiej przy drodze do SP 169 w aktywne przejście dla pieszych. W chwili obecnej jest bardzo niebezpieczne przejście na którym często dochodzi do wypadków. Przejście jest jednym z głównych na osiedlu i jest bardzo uczęszczane. Stanowi ono bezpośrednią drogę dla uczniów. Aktywne przejście dla pieszych zapewnia detekcję pieszego w strefie oczekiwania i na przejściu, co z kolei uruchamia ostrzegawcze sygnały świetlne zainstalowane w słupie zwrócone w stronę kierowców by w ten sposób odpowiednio wcześnie poinformować ich o obecności pieszego. Dodatkowo nadawany jest komunikat głosowy dla pieszych.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P170ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Usuniecie jemioły ze wszystkich drzew znajdujących się na w/w skwerze. Dokończenie pielęgnacji zieleni wysokiej rozpoczętej w 2019r, usunięcie posuszu.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P171ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Złotno - Stare Złotno (1497) Wymiana starej wiaty typu W-1 na wiatę 0,5 m czteroprzęsłową

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P172MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Taniec i Akrobatyka nie tylko uczą samodyscypliny i wyrabiają cechy wolicjonalne. Dzieci i młodzież to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego osiedla. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe i ambitne, działajmy już dziś! Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W związku z tym postanowiliśmy dać mieszkańcom szansę na powrót do aktywności. W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. A w sierpniu ulicami osiedla przejdzie, a raczej przetańczy, grupa artystów zapraszając całą okoliczną społeczność do wspólnego ruchu i aktywności. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu. Pokazy stworzą uliczny spektakl pełen stylów acrodance i jumpstyle! Dzięki czemu do życia, energii i ruchu pobudzeni zostaną wszyscy mieszkańcy osiedla!

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P174LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Budowa hoteli dla dzikich owadów -- imitacji naturalnego siedliska owadów, gdzie owady mogą bezpiecznie gniazdować i przeżyć zimę, będąc zahibernowanymi wewnątrz budowli. Nasadzenie roślin, które przyciągną pożyteczne zapylacze.np. : ogórecznik lekarski, szałwię, słonecznik, nawłoć, stokrotki, mniszka lekarskiego, dalie, rudbekie, aksamitki, ostróżki, naparstnice, lwie paszcze, a także lawendę czy też budleję. Długo kwitnące, aby owady miały pokarm przez cały sezon. Instalacja całorocznych domków dla pożytecznego jeża (pogromcy ślimaków oraz owadów i ich larw). Z wytrzymałego drewna, odpornego na deszcz. Wejście w formie labiryntu chroni jeża przed drapieżnikami. Korzyści: Zwiększenie bioróżnorodności Biologiczna walka ze szkodnikami roślin Poprawa jakości gleby Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ Przykładowe hotele: https://tinyurl.com/BO-Hotel-pszczoly-jeze

Koszt zadania: 8 100,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P178KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) wraz z ustawieniem ławki oraz kosza na śmieci - 2 lokalizacje przy ul. Wileńskiej 22a.

Koszt zadania: 7 872,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P180ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt polega na zakupie, a następnie montażu (w tym podłączeniu do sieci monitoringu miejskiego) punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ulic Napoleońska/Podchorążych. Lokalizacja monitoringu w w/w punkcie wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa (m.in. ruchu pieszego) odbywającego się w okolicy. Kamery zostaną podłączone do miejskiego systemu monitoringu, co znacząco zwiększy ich skuteczność - obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do jednostki monitoringu Straży Miejskiej. System pomoże wykryć sprawców aktów wandalizmu, niszczenia mienia, kradzieży, przemocy i wykroczeń drogowych na terenie Osiedla i w jego otoczeniu. Wpłynie to pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i ułatwi utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na Osiedlu. Skrzyżowanie wielokrotnie było miejscem niebezpiecznych wypadków drogowych – w tym śmiertelnych – z udziałem kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P182ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Zdrowie-Mania, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym biegu na orientację - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy biegu otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., kiedy miałby odbyć się bieg. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. Wydarzenie będzie ogólnodostępne, a udział w nim będzie możliwy dla osób ze specjalnymi potrzebami - osobami niepełnosprawnymi ruchowo bądź intelektualnie w stopniu lekkim bądź umiarkowanym.

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P184ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Kontynuacja tworzenia miejsca wypoczynku o charakterze leśno-parkowym wzdłuż wschodniej strony rzeki Bałutki. Wykonanie wygodnej ścieżki po wschodniej stronie rzeki od mostku na zakręcie ulicy Bronowej do ulicy Azaliowej. Ścieżka o szerokości 2,5 metra w typie parkowym (nie asfaltowa) byłaby wspólna dla: pieszych, rowerzystów i biegaczy. Zadanie poprawi warunki aktywnego wypoczynku Mieszkańców Łodzi. Podniesie bezpieczeństwo, estetykę, funkcjonalność obszaru, którego dotyczy. Realizacja zadania przyniesie korzyść wszystkim łodzianom aktywnie wypoczywającym na Zdrowiu, szczególnie Mieszkańcom Manii, ale również Złotna, Żabienca , Teofilowa. Skorzystają ludzie jeżdżący na rowerach do pracy do centrum, z Manii na Teofilów po zakupy, trenujący w pobliskim centrum sportu, spacerujący z dziećmi, odwiedzający cmentarz Mania. Efektami cieszyć się będą Mieszkańcy przyległych ulic. Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne, publiczne, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Koszt zadania: 103 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P185ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Park będzie połączeniem miejskiej zieleni z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak system gromadzenia i rozprowadzania wody opadowej. Ścieżki dla spacerujących wykonane zostaną z przepuszczalnego materiału mineralnego, a do podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny charakter więc nasadzenia drzew zostaną wykonane tylko z rodzimych gatunków. Plac zabaw i siłownia plenerowa zostanie wykonana z najprostszych materiałów jak drewno i stali nierdzewnej. Latarnie będą zasilane energią z paneli solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana i wykonana łąka dzikich kwiatów i roślin oraz dodatkowe trawniki. Ważnym akcentem EKOparku będzie stacja edukacyjna czyli specjalnie zaprojektowana przestrzeń do zabawy i nauki o świecie przyrody dla dzieci. Drewniane altanki i stanowiska targowe będą miejscem organizacji ekotargu, warsztatów umiejętności czy spotkań lokalnej społeczności. EKOpark powinien w większości składać się z przestrzeni biologicznie czynnej czyli zieleni, w której mogę zamieszkać owady i małe zwierzęta (np. ptaki) - działka 41/7. Inwestycja ze względu na swoją unikatowość i koszty została przewidziana do realizacji w kilku etapach. Przestrzeń EKOparku powinna być pozbawiona sztucznych i wykreowanych kształtów. II etap rozbudowy EKOparku powinien skoncentrować się na działaniach związanych z rzeką Jasieniec, która przepływa przez EKOpark. Zarządca EKOparku (docelowo Zarząd Zieleni Miejskiej) będzie miał możliwość aplikowania po środki finansowe do WFOŚ, NFOŚ, Ministerstwa Środowiska w celu realizacji i rozwijania inwestycji – energia solarna i wiatrowa, oczka wodne, działania edukacyjne.

Koszt zadania: 58 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P186RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont ciągu rowerowo-pieszego przy ul. Popiełuszki od zachodniej strony, od ulicy od ulicy Maratońskiej do wjazdu na ogródki działkowe. 342 m i szerokość 3 metry. Stan nawierzchni jest w fatalnym stanie.

Koszt zadania: 513 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P188KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt przewiduje posadzenie około 40 sztuk drzew liściastych różnych gatunków i krzewów ozdobnych na terenie zielonym położonym po południowej stronie ulicy Kusocińskiego, pomiędzy ulicą Rajdową a aleją Bandurskiego. Więcej drzew to mniej hałasu i zanieczyszczeń a więcej tlenu i lepszy mikroklimat. Lokalizacja nasadzeń wysokich dostosowana do przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej.

Koszt zadania: 63 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P192ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Opis: Propagowanie aktywności miejskiej przez zorganizowanie 4 około 4-5 godzinnych tematycznych wycieczek z przewodnikiem/przewodnikami dla zainteresowanych mieszkańców Osiedla Zdrowia i Mani. Wycieczki: 1. Jak i kto rządzi naszym Miastem. Wycieczka będzie obejmować zwiedzanie Urzędu Miasta przy Piotrkowskiej z krótkim spotkaniem z Prezydent Miasta (lub wyznaczonym zastępcą). Zwiedzanie kilku wybranych oddziałów wraz z opisem struktury jednostek, modelu zarządzania, sposobu rozwiązywania problemów mieszkańców, trybu zgłaszania postulatów, itp. itd. 2. Aktywni Mieszkańcy. Przybliżenie idei partycypacji oraz ŁBO, wycieczka będzie obejmować klika- kilkanaście najciekawszych realizacji poprzednich edycji ŁBO, wycieczka powinna zawierać również przykłady tych nieudanych, źle zrealizowanych. Istotnym punktem powinno być również spotkanie z aktywistami miejskimi oraz liderami projektów oraz prezentacja multimedialna w jaki sposób zrealizowano projekty P089ZM i P023ZM z edycji ŁBO 2019/2020. 3. Rewitalizacja, czyli dlaczego obszary 1-8 mają to, czego nie ma Zdrowy-Maniak. Wycieczka po w/w obszarach i zmieniającym się centrum miasta. 4. Zdrowie-Mania jakiej nie znacie. Piesza wycieczka z przewodnikiem/przewodnikami po terenie osiedla Zdrowie-Mania zawierająca szeroki przekrój faktów historycznych, ciekawostek, itp. Akcja reklamowa: dostarczenie do każdego mieszkańca osiedla ulotki z informacją o możliwości skorzystania z wycieczki. Umieszczenie plakatów w uczęszczanych miejscach. Budżet akcji reklamowej powinien zawierać stosowne pamiątki dla uczestników wycieczek.

Koszt zadania: 9 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P193LP

Osiedle: Polesie - Lublinek-Pienista

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Tor przeszkód dla dzieci to kolejny 5 etap rozbudowy atrakcji na świeżym powietrzu. Obok powstała już siłownia zewnętrzna oraz FlowPark. To miejsce na powietrzu do uprawiania sportu, spotkań lokalnej społeczności. Może ona wpłynąć nie tylko na kondycję mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy społeczne. Dzięki niej nasza mała społeczność stanie się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o wspólną pasję, jaką jest sport i zabawa na świeżym powietrzu. Więcej na temat projektów https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek Przykładowe zdjęcia: https://tinyurl.com/BO-tor-przeszkod-dla-dzieci Przykładowy elementy: 1. Zestaw wielofunkcyjny składający się z licznych drabinek dających możliwość niekończących się wspinaczek. W zestawie jest prawdziwą ścianka wspinaczkową, więc dziecko może piąć się coraz wyżej i zdobywać kolejne szczyty swoich możliwości. Na szczycie siatka pająka. 2. drabinka linowa posiadająca 3 okna, a w każdym z nich rozpięte na dwóch wysokościach liny. Taki układ urządzenia pozwala na zaplanowanie zróżnicowanego treningu i na test równowagi jeżeli chodzi o młodszych użytkowników. 3. zestawu pięciu słupków, które służą do skomponowania własnego wspaniałego toru przeszkód. słupki z solidnej i trwałej stali, z gumową osłoną u góry, która zapewnia żywotność konstrukcji. 4. Lina Tarzana - urządzenie, które składa się ze słupka, na którym znajduje się wytrzymała i solidna liana. Można się na niej huśtać, kołysać i wspinać, testując swoje umiejętności ruchowe, siłę i odwagę. Dla wygody i pomocy w czasie takich ewolucji, są dwa wygodne słupki znajdujące się po obu stronach liany, więc również niższe dziecko może z nich skorzystać. 5. Równoważnia, która posłuży dzieciom do rozwijania koordynacji ruchowej oraz ćwiczenia zmysłu równowagi. Zbudowana z malowanej proszkowo stali ocynkowanej, opatrzonej strukturą antypoślizgową, aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo 6. Kładka - obiekt do ćwiczenia równowagi oraz koordynacji ruchowej. Wysoka na jedyne 48 centymetrów, a więc dzieci mogą bezpiecznie z niej zeskakiwać na trawę lub piasek. Materiał, połączenie wytrzymałej stali ocynkowanej z plastikiem oraz łańcuchami. Niewymagająca bezpiecznej nawierzchni kładka pomaga maluchowi w utrzymaniu równowagi i jest doskonałą alternatywą dla krawężnika czy dużych kamieni, po których dzieci uwielbiają skakać, a które jak wiadomo, nie są bezpieczne. 7. Linoskoczek - bezpieczne urządzenie zabawowym służącym do nauki koordynacji oraz równowagi. Nie wymaga bezpiecznej nawierzchni, całkowita wysokość - 45 centymetrów. Urządzenie zbudowane jest z łańcuchów ze stali nierdzewnej, zbrojnych lin polipropylenowych oraz słupów ze stali ocynkowanej. Linoskoczek jest odporny na rdzę oraz działanie warunków zewnętrznych.

Koszt zadania: 67 300,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P194KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt przewiduje posadzenie na wskazanym terenie różnych gatunków drzew i krzewów ozdobnych oraz montaż kilku ławek przy istniejącej alejce spacerowej.

Koszt zadania: 36 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P196ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Oddział Polesie Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli będzie zabezpieczał ład i porządek publiczny. Dodatkowe patrole strażników wyeliminują między innymi dewastację mienia oraz wybryki chuligańskie.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P197ZL

Osiedle: Polesie - Złotno

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Aktualnie nielegalne wysypiska śmieci na terenach zielonych w Łodzi to bardzo duży problem. Ludzie bezmyślnie wyrzucają śmieci wzdłuż rzek, wzdłuż nasypów kolejowych, na terenach leśnych i parkach. Czują się bezkarni ponieważ ciężko jest złapać sprawcę zaśmiecania na gorącym uczynku. Dlatego głównym zadaniem Oddziału Polesie Straży Miejskiej w Łodzi będą dodatkowe patrole w miejscach, gdzie ten precedens odbywa się. Należy też pamiętać, że to my mieszkańcy Łodzi płacimy dodatkowo za sprzątanie przez służby miejskie dzikich wysypisk. Dodatkowe patrole przyczynią się do wyeliminowania zaśmiecania terenów zielonych oraz powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P198RS

Osiedle: Polesie - Retkinia Zachód-Smulsko

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Oddział Polesie Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli będzie zabezpieczał ład i porządek publiczny. Dodatkowe patrole strażników wyeliminują między innymi dewastację mienia oraz wybryki chuligańskie.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P199MM

Osiedle: Polesie - im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Głównym zadaniem Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi będzie zwalczanie umieszczania nielegalnego graffiti na elewacjach budynków. W ramach dodatkowych patroli zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P200KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego w kierunku północnym (na wysokości kiosków). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym.

Koszt zadania: 250 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P201ZM

Osiedle: Polesie - Zdrowie-Mania

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli będzie dbał o zabezpieczenie ładu i porządku publicznego. Dodatkowe patrole strażników wyeliminują między innymi dewastację mienia oraz wybryki chuligańskie.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P203KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych dróg wewnętrznych stanowiących dojazdy do posesji mieszkalnych przy ul. Chodkiewicza i Wyspiańskiego. Niezbędne jest wykonanie prac remontowych dróg, tj. naprawy chodników z wyrównaniem płyt i wymianą popękanych elementów, obniżenie studzienki kanalizacyjnej, zasypanie tłuczniem ubytków w nawierzchni jezdni i niwelacja z ubiciem stabilizującym tłuczeń.

Koszt zadania: 65 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P204KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Totalny brak miejsc postojowych na osiedlu. Likwidacja parkingów istniejących (ok. 70 miejsc) w związku ze sprzedażą działek pod budownictwo wielorodzinne i handlowo-usługowe. W latach 2015-2020 wybudowano na terenie osiedla 6 budynków wielorodzinnych. Kolejne 2 w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 130 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P205KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Brak miejsc postojowych na osiedlu - likwidacja parkingów istniejących (ok. 70 miejsc) w związku ze sprzedażą działek pod budownictwo wielorodzinne. W ostatnim pięcioleciu wybudowano na terenie osiedla 6 budynków wielorodzinnych. Kolejne 2 w trakcie realizacji.

Koszt zadania: 245 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P206KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Budowa chodników szerokości 1,5m w śladzie istniejących przedeptów na linii market ALDI Retkinia - przejście dla pieszych przez ul. Armii Krajowej oraz osiedle Botanik - przystanek autobusowy.

Koszt zadania: 67 372,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P208KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Budowa chodnika szerokości 1,5m jako kontynuacja chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Retkińskiej - w śladzie istniejącego przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szer. 2,0m + 2,0m) od południowego narożnika ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej - w śladzie istniejącego przedeptu.

Koszt zadania: 131 487,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P209KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont asfaltowego ciągu pieszego-rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28 z przystosowaniem do płynnego zjazdu na poziom jezdni. Ciąg pieszo-rowerowy znajduje się w złym stanie technicznym.

Koszt zadania: 131 981,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P210KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap I - tj. od ul. Bratysławskiej do wjazdu pod blok nr 1 (Wileńska 22). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym.

Koszt zadania: 89 300,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P211KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej -- etap II - tj. na wysokości bloku nr 2 i 3 (Wileńska 20 i Wileńska 18). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym.

Koszt zadania: 89 977,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: P212KR

Osiedle: Polesie - Karolew-Retkinia Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap III - tj. na wysokości bloku nr 4 i 6 (Wileńska 16 i Wileńska 14). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym.

Koszt zadania: 178 598,00 zł

zobacz szczegóły

PROJEKTY OSIEDLOWE: ŚRÓDMIEŚCIE

Numer projektu: S001KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Środki finansowe wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych i audiobooków. Zakupy nowości spowodują wzrost atrakcyjności oferty czytelniczej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Biblioteka znajduje się w centrum miasta, korzystają z niej mieszkańcy całej Łodzi.

Koszt zadania: 9 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S002WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Naprawa najbardziej zniszczonych zieleńców na ulicy Wierzbowej. Nasadzenia nowych krzewów wraz zabezpieczeniem słupkami.

Koszt zadania: 37 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S005WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości książkowych i audiobooków pojawiających się na rynku wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych. Z pozyskanych środków zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększy to atrakcyjność biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom czytelników. Jesteśmy placówką tworzącą największą instytucję kultury w Łodzi, jaką jest Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla, ale całego miasta.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S006KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu nowości wydawniczych, które będą odpowiadały na potrzeby czytelników z każdej grupy wiekowej. Projekt ma służyć obecnym, ale i przyszłym mieszkańcom Osiedla Katedralna. Będą to zarówno najmłodsi mieszkańcy, dzieci, młodzież ale również osoby dorosłe dla których bliskość biblioteki w stosunku do miejsca zamieszkania jest bardzo istotna. Planuje się zakupić nowości wydawnicze, które uatrakcyjnią księgozbiór i pozwolą na zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S009KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Dzięki uzyskanym środkom trzy nowe śródmiejskie biblioteki będą regularnie realizować zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników w każdym wieku, kierując się m.in. propozycjami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta, listami bestsellerów oraz swoimi profilami (ekologicznym, podróżniczym, społeczno-artystycznym). Zbiory będą nieodpłatnie udostępniane posiadaczom karty (Fiszki) Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Biblioteki: Gdańska (Filia 32), Tuvim (Filia 63) oraz Odyseja (Filia 40) zostały otwarte w 2020 roku. Są to nowe miejsca na kulturalnej mapie Łodzi, nowoczesne placówki, pełniące rolę trzeciego miejsca – miejsca spotkań, otwartego na współpracę z mieszkańcami. Każda z nich posiada bogatą bezpłatną ofertę, zarówno w zakresie udostępniania zbiorów, jak i edukacji kulturalnej. Zlokalizowane w centrum Łodzi - filie zaspokajają potrzeby kulturalne mieszkańców całego miasta.

Koszt zadania: 24 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S010WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Celem istnienia biblioteki jako instytucji publicznej, która reprezentuje kulturę literacką to przede wszystkim zapewnienie dostępu członkom okolicznej społeczności do literatury. Poziom czytelnictwa zawsze był wskaźnikiem rozwoju intelektualnego społeczeństwa, przez co od dawna kładzie się szczególny nacisk na jego rozwój i popularyzację. Niestety książki są produktem niemal luksusowym, wysoce kosztownym - szczególnie w czasie pandemii kiedy wielu osobom brakuje zawodowej stabilności. Oba czynniki - niepewność gospodarcza i wysokie ceny - wpływają na niski poziom czytelnictwa w Polsce. Książki są zwyczajnie zbyt drogie, aby przeciętny mieszkaniec naszego miasta mógł pozwolić sobie na ich regularne nabywanie. Tutaj właśnie rolą biblioteki jest wychodzenie naprzeciw potrzebom czytelników, a trudne czasy jeszcze wyraźniej to podkreśliły. Podczas pandemii, kiedy to wiele osób przebywa w zamknięciu na kwarantannie bez kontaktu ze światem lub zdalnie pracuje w domach, zapotrzebowanie na dostęp do książek papierowych jak i e-booków znacząco wzrosło - izolacja uniemożliwia zdrową stymulację umysłową, a wręcz jest przyczyną depresji i reakcji nerwicowo-lękowych. Czytelnicy potrzebują oderwania od rzeczywistości, przekierowania myśli a właśnie literatura jest w tym niezastąpiona. Nasz projekt przeciwdziała tym negatywnym tendencjom. Nowe pozycje książkowe, zakupione przez naszą placówkę z Budżetu Obywatelskiego służyłyby wielu osobom zarówno w obecnych, niełatwych czasach, jak również bardziej perspektywicznie samej sztuki czytania dla przyjemności. Zadanie skupia się na pozyskaniu najnowszych książek, których zakup dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S013KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Posadzenie pięciu dużych (kilkanaście metrów) pięknych drzew na placu Komuny, żeby odseparować plac od stacji benzynowej i zamknąć plac jako przyjemnej zielonej przestrzeni. Więcej drzew, to więcej tlenu, piękniejsze miasto i przyjemniejszy widok. Drzewa mogą pochodzić np. z przesadzeń z innych lokalizacji. Niech to będzie symbol zielonego miasta – posadźmy sobie drzewa!

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S014KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie wzdłuż ulicy Sienkiewicza – zarówno na ulicy Sienkiewicza jest przedszkole, jak również na placu Komuny Paryskiej. Ulica Sienkiewicza samochody jada dość szybko, dynamicznie, dodatkowo parkują wzdłuż ulicy przez co mogą nie zauważyć podchodzących do przejścia dla pieszych dzieci lub dzieci z rodzicami. Dla wspólnego dobra – zamontujmy słupki bezpieczeństwa!

Koszt zadania: 4 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S015WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Wysoka cena książek stanowi dla wielu osób przeszkodę w ich zakupie, a w konsekwencji - w ich lekturze. Biblioteka, oferując bezpłatny dostęp do swoich zbiorów, rozwiązuje ten problem. Realizacja zadania umożliwi na systematyczne zakupy nowości wydawniczych wzbogacając ofertę biblioteki i przyczyni się do rozwoju czytelnictwa, zapewniając każdemu mieszkańcowi Łodzi łatwy dostęp do książek.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S021WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: W rejonie Ronda Solidarności obserwuje się zamieranie drzew, brakuje krzewów, rośliny cebulowe zostały zniszczone w trakcie przebudowy jezdni. Czas to zmienić!

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S022KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości wydawniczych, zarówno w wersji tradycyjnej papierowej jak i mówionej elektronicznej, przyczyni się do stworzenia przez bibliotekę ciekawej i atrakcyjnej oferty, która będzie zaspokajać gusta i potrzeby czytelnicze nie tylko mieszkańców Śródmieścia, ale również całej Łodzi. Wysokie ceny książek i audiobooków stanowią bardzo często dużą barierę finansową dla czytelników i uniemożliwiają zakup indywidualny. Z nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę skorzysta bezpłatnie wiele osób. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju i popularyzacji czytelnictwa.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S023KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt ma za zadanie stworzenia pasieki pokazowej dla mieszkańców Łodzi w tym zorganizowanych grup szkolnych, które będą zapoznawane przez pszczelarza z cyklem życia pszczół. Będą mogli zobaczyć życie rodziny pszczelej przez szybę, zajrzeć do wnętrza ula, zobaczyć królową, robotnice, trutnie przy pracy , zaobserwować składanie jaj, karmienie larw mleczkiem pszczelim, czerw kryty i wygryzanie się młodej pszczoły. Będą mogli zapoznać się z produktami i dosłownie popróbować pyłek, pierzgę, propolis(kit), mleczko, no i oczywiście różnego rodzaju miodów. Zapoznają się z historia pszczelarstwa i technikami pracy. Projekt będzie umożliwiał organoleptyczną jak i on linową przygodę z pszczołami. Pozyskany miód będzie służył władzą miasta do promocji (małe słoiczki) i będzie to dosłowny "SMAK ŁODZI"

Koszt zadania: 135 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S025WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Zadanie polega na zmianie organizacji ruchu u zbiegu ul. Narutowicza oraz Konstytucyjnej z skrzyżowania tradycyjnego na rondo. Opracowanie, a właściwie aktualizacja, nowej organizacji ruchu oraz ustawienie nowych znaków pionowych i wymalowanie nowych znaków poziomych.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S026WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie skwerów zieleni w stylu ogrodów francuskich przy Willi Alberta Stillera (przy ulicy POW/Jaracza). Plan ma na celu stworzenie rabat różanych w centralnych częściach skwerów, które będą otoczone pasami trawy (rabaty różane wkomponowane między rosnące tam już drzewa). W dystalnych częściach projekt zakłada posadzenie cisów kulistych oraz ogrodzenie skwerów stylizowanymi barierkami.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S027KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Skierowanie w rejon parku większej liczby patroli pieszych i rowerowych Straży Miejskiej w Łodzi celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskich szkół i korzystających z dobrodziejstw parku, eliminacja zjawisk spożywania alkoholu, niszczenia mienia, wybryków nieobyczajowych oraz egzekwowania od właścicieli psów nakazu sprzątania po swoich czworonogach oraz właściwego ich wyprowadzania. Ścisła współpraca z dedykowanym do działań operatorem monitoringu miejskiego.

Koszt zadania: 59 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S029WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zawiera najważniejsze prace, które powinny być wykonane by przywrócić świetność zieleni miejskiej zlokalizowanej na obszarze osiedla Radiostacja oraz uzupełnić niedokończone dotąd kompozycje przestrzenne: 1) Przywrócenie do życia skweru na końcu ulicy Zelwerowicza: Montaż pięciu ławek w pustych miejscach po dawnych ławkach, montaż dwóch koszy na śmieci oraz zasadzenie sześciu krzewów białego bzu - symetrycznie po obydwu stronach skweru. Przeniesienie pojemnika na używaną odzież w inną lokalizację (rekomendowana lokalizacja – obok pobliskiej pętli tramwajowej). 2)Domknięcie kompozycji przestrzennej - Zasadzenie dwóch lip na wysokości bloku Zelwerowicza 48/50 symetrycznie do istniejącego szpaleru rosnącego po drugiej stronie chodnika. 3)Uzupełnienie niedokończonego szpaleru drzew wzdłuż ulicy Krzywickiego: Zasadzenie 3 lip na wysokości posesji numer 45. Zasadzenie lipy na wysokości posesji 53. Usunięcie niepotrzebnego metalowego słupka z trawnika - obok ulicy w pobliżu furtki do szkoły specjalnej dla dzieci głuchoniemych. Zasadzenie szpaleru dziesięciu lip - na odcinku ulicy Krzywickiego między ulicami Tkacką i Małachowskiego po wschodniej stronie. Rozbiórka wąskiego chodnika technicznego od strony jezdni i zasadzenie w jego miejsce niewysokiego żywopłotu utworzonego z pojedynczego rzędu krzewów. Rekultywacja zniszczonego trawnika w kierunku utworzenia łąki kwietnej na krótkim odcinku ulicy Krzywickiego od skrzyżowania z ulica Małachowskiego do bramy wjazdowej domu dziecka. 4) Ratowanie istniejącego drzewostanu osiedla: Pielęgnacja trzech okazałych drzew (akacji) rosnących na ulicy Solskiego na wysokości przedszkola polegająca na usunięciu jemioły. 5) Ubogacenie krajobrazu osiedla: zasadzenie pięknej rośliny ozdobnej - klonu czerwonego przy ulicy Solskiego w szczycie wieżowca 97a od strony ulicy Narutowicza.

Koszt zadania: 27 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S031WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Inne

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie programu mikrograntów dla mieszkańców i mieszkanek osiedla Śródmieście-Wschód - grupy docelowej projektu. Mikrogranty stanowiłyby dodatkową formę finansowania inicjatyw obywatelskich o charakterze nieinwestycyjnym. Granty powinny zostać podzielone na dwie grupy wiekowe - dzieci i młodzież do 17 roku życia (40 grantów do kwoty 500zł na działania takie jak, dodatkowe lekcje, warsztaty, kursy, sprzątanie osiedla, organizacja spotkań, zawodów sportowych etc.) oraz dorośli (20 grantów do kwoty 5000zł na działania takie jak pikniki integracyjne, zawody sportowe, wydarzenia kulturalne, kursy, szkolenia, zajęcia dla rodziców z dziećmi etc.). Za wybór inicjatyw do sfinansowania z mikrograntów oraz ich realizację powinien być odpowiedzialny operator - organizacja pozarządowa wybrana w ramach odpowiedniego trybu. Do jej zadań należeć będzie stworzenie regulaminu programu określającego w sposób jasny i zgodny z prawem zakres możliwych działań (działania miękkie - artystyczne, kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, aktywizacyjne czy sportowe) oraz kryteria oceny zgłoszonych wniosków, w tym formalne, związane z możliwością realizacji grantu oraz merytoryczne - związane z oceną wpływu projektu na otoczenie i społeczność osiedla. Do zadań operatora należeć powinno również przeprowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej dot. programu. Zadaniem projektu jest, po pierwsze, zwiększenie aktywności obywatelskiej i rozwój kapitału społecznego wśród mieszkańców i mieszkanek osiedla Śródmieście Wschód, po drugie, zwiększenie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży, po trzecie edukacja związana z aktywnością obywatelską, współdecydowaniem oraz współodpowiedzialnością za przestrzeń społeczną i miejską.

Koszt zadania: 145 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S033WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Realizacja zajęć z piłki nożnej dla ok. 60 dzieci z terenu osiedla Śródmieście-Wschód w wieku przedszkolnym w okresie wakacyjnym w podziale na 3 kategorie wiekowe (3 lata, 4-5 lat, 6 lat). Otwarta rejestracja na zajęcia dla wszystkich zainteresowanych.

Koszt zadania: 14 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S035WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Zdrowie i pomoc społeczna

Opis projektu: Organizacja min. 200 godzin wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży (wiek 3-19 lat) z osiedla Śródmieście Wschód. Otwarta rejestracja na spotkania.

Koszt zadania: 24 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S036WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Postawienie ławki z przewijakiem (na wzór ławek w parku Poniatowskiego i parku na Zdrowiu) w parku im. Matejki. Ławka powinna być postawiona na terenie placu zabaw lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Powinna być opatrzona neutralnym płciowo piktogramem.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S038WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Inne

Opis projektu: Realizacja 10 otwartych warsztatów dla mieszkanek i mieszkańców osiedla z ogrodnictwa balkonowego (kwiaty, owoce, warzywa). Doradztwo dla aranżacji zieleni na przykładzie 50 balkonów na terenie osiedla (dobór roślin oraz donic i innego wyposażenia do warunków słonecznych, wielkości i formy balkonu oraz wymogów pielęgnacyjnych).

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S045KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom bezpłatnej wymiany książek. Skrzynka z drzwiczkami będzie dostępna dla każdego, kto chciałby zostawić tam książkę, której już nie potrzebuje lub sięgnąć po interesującą go pozycję. Projekt ma na celu zachęcenie do czytania młodych i dorosłych wśród miejskiej zieleni.

Koszt zadania: 1 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S046KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze osiedla ze szczególnym uwzględnieniem miejsc często uczęszczanych przez Mieszkańców oraz wlotów/wylotów dróg osiedlowych. Duży ruch w centrum oraz bliskość imprezowego zagłębia na ulicy Piotrkowskiej sprawiają, że są to miejsca szczególnie niebezpieczne. Lokalizacja kamer została dobrana w taki sposób, aby zapewnić wgląd również w strefy relaksu i odpoczynku wewnątrz osiedla. W każdym punkcie zostanie zainstalowany maszt zawierający 4 kamery stałopozycyjne oraz jedną kamerę szybko-obrotową z zoom-em.

Koszt zadania: 690 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S047WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zainstalujmy na placu zabaw w Parku Staszica 2 trampoliny. Nasze dzieci w bezpieczny sposób pobawią się i wyskaczą.

Koszt zadania: 55 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S048WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Obniżenie krawężnika w celu umożliwienia wygodnego wjazdu/zjazdu dla rowerzystów przy wjeździe do Parku Staszica (narożnik północno-wschodni) i Wierzbowej 22

Koszt zadania: 1 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S049WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zamiany martwej betonowej powierzchni na zieleniec. Rozpłytowanie chodnika na rogu ulic Kamińskiego i Pomorskiej (za przystankiem MPK w stronę Radiostacji). Powierzchnia biologicznie czynna pozwoli w lepszy sposób na zatrzymanie wód opadowych, a zieleń będzie wpływać na jakość powietrza i estetykę ulicy.

Koszt zadania: 10 240,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S050WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż pochylni dla wózków na placu Dąbrowskiego przy przejściu na przystanek tramwajowy.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S052WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Solskiego pomiędzy ul. Narutowicza i ul. Małachowskiego. Dzięki temu poprawi się jakość przejazdu rowerzystów i kierowców.

Koszt zadania: 224 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S055KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: W centrum Łodzi wciąż brakuje miejsc, w których można przysiąść i odpocząć chwilę w oczekiwaniu na autobus lub tramwaj, porozmawiać z napotkanym znajomym, czy zwyczajnie posiedzieć kontemplując życie miasta. Najbardziej brak takich miejsc odczuwalny jest w ścisłym centrum, gdzie roślinność stanowi niewielki procent powierzchni terenu. Projekt zakłada stworzenie przy skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i alei Mickiewicza „zielonej wyspy” – konstrukcji składającej się z siedzisk i głębokich donic z roślinnością, dzięki którym natura i ludzie odzyskają kawałek miasta dla siebie. Wyspa będzie wykonana w taki sposób, aby umożliwiała integracje społeczną oraz różne formy wykorzystania jej przestrzeni, cieszyła oko zielenią przez cały rok (konieczność zastosowania roślin zimozielonych, traw ozdobnych, krzewów o ciekawym pokroju i wybarwieniu pędów itp.) i zachęcała do odpoczynku.

Koszt zadania: 80 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S056WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Opisywanym projektem jest pomysł dokończenia chodnika wzdłuż linii tramwajowej biegnącej pomiędzy przystankami na Lumumbowie a pętlą Radiostacji. Na chwilę obecną chodnik kończy się przy wjeździe na teren osiedla Narutowicza Residence 2. Proponowany projekt zakłada przedłużenie chodnika aż do granicy działki 43/8 obręb S4 w stronę ulicy Narutowicza. Projekt obejmuje wykonanie chodnika wraz z oświetleniem, postawienie koszy na śmieci i koszy na psie odchody.wzdłuż linii tramwajowej. Dokończenie chodnika ułatwiłoby przejście zarówno mieszkańcom osiedla Narutowicza Residence 1, jak i 2, ale również mieszkańcom osiedla Konstytucyjna, a także studentom z Lumumbowa. Pomimo chodnika wzdłuż ulicy Konstytucyjna- większość ludzi i tak przemieszcza się właśnie odcinkiem przy linii tramwajowej. Ukończone teraz osiedle Narutowicza Residence 2 sprawiło, że jeszcze więcej aut parkuje na tym terenie, a błoto pojawiające się zawsze po ulewie uniemożliwia łatwe przejście. Co więcej- brudzi również elewację muru Narutowicza Residence 2. Teren ten, również z powodu Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego, jest bardzo często uczęszczany. Z całą pewnością chodnik zostanie w pełni wykorzystany przez bardzo wielu mieszkańców Łodzi.

Koszt zadania: 192 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S065WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Przebudowa podwyższonego przystanku tramwajowego w formie antyzatoki pod szkołą podstawową nr 79 w celu umożliwienia łatwiejszego wsiadania do tramwajów, w szczególności wysokopodłogowych.

Koszt zadania: 350 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S067WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Nasadzenia nowych drzew, zieleni i kwiatów na ul. Tamka pomiędzy ul. Pomorską a Strażą Pożarną po obu stronach ulicy. Zagospodarowanie skwerku na zachodnim narożniku ul. Tamka z ul. Pomorską, w tym posadzenie drzew, postawienie ławki, 2 stojaków rowerowych i punktu naprawy rowerów.

Koszt zadania: 69 300,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S071WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Remont placu zabaw przy ul. Lubeckiego wraz z odnowieniem ogrodzenia placu zabaw. Wyposażenie placu zabaw w atrakcyjne, nowoczesne urządzenia zabawowe, w tym kuchnię błotną.

Koszt zadania: 510 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S075WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Postawienie hamaku z liny zbrojonej z metalowymi słupami w parku im. Matejki w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw lub na jego terenie.

Koszt zadania: 17 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S077WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zastąpienie obecnej wiaty tramwajowej na rondzie Solidarności (w kierunku wschodnim) "zieloną" wiatą z roślinnością, w tym gromadzącą deszczówkę na potrzebę roślin.

Koszt zadania: 140 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S078KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: 6 ławek obok DH Central + 1 kosz na psie nieczystości 10 ławek Kościuszki w cieniu + 6 koszy na śmieci,+ 4 kosze na psie nieczystości . 6 ławek Piotrkowska 172/180 + 3 kosze +1 kosz dla psów 2 ławki Piotrkowska 185/187 - Rossmann - 2 kosze 3 ławki Piotrkowska 191 obok przystanku + 3 kosze na śmieci 3 ławki Piotrkowska 202 obok przystanku, + 1 kosz + 2 kosze na psie nieczystości 6 ławek na chodniku, w środku skweru przed blokiem Manhattan - 3 ławki obok skweru na Piotrkowskiej 223 a 225 + 2 kosze na śmieci + 1 kosz na psie nieczystości 2 kosze na psie nieczystości na Brzeźnej na skwerku obok Warty . 2 ławki na Brzeźnej, obok biblioteki + kosz + 1 kosz na nieczystości psie 4 kosze na psie nieczystości Piotrkowska 235 6 ławek Aleja PCK + 4 kosze + 4 kosze na psie nieczystości 2 ławki ul. Piotrkowska 256 +1 kosz 2 ławki ul. Piotrkowska 257 obok słupa z ogłoszeniami, 2 kosze + 2 kosze na odchody psie wzdłuż wjazdu do bloku 2 ławki ul. Piotrkowska 279 + 1 kosz, obok przystanku tramwajowego 2 ławki na rogu Czerwonej i Piotrkowskiej obok stacji Nextbike . 1 ławka obok Piotrkowskiej 280a +1 kosze na psie nieczystości 4 ławki obok przystanku tramwajowego przy Białej Fabryce + 2 kosze na śmieci + 1 kosz na psie nieczystości 6 ławek na ul Czerwonej na odcinku od Piotrkowskiej do Wólczańskiej + 6 koszy + 2 kosze na psie nieczystości 2 ławki +1 kosz +1 kosz na psie nieczystości - ul. Wigury 28 - 30

Koszt zadania: 348 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S079WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Montaż na rondzie Solidarności czujnika jakości powietrza, mierzącego minimum takie wskaźniki jak: PM 2,5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie. Czujnik ten powinien przesyłać dane do aplikacji pozwalającej na śledzenia jakości powietrza w okolicy z użyciem Internetu.

Koszt zadania: 7 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S082WS

Osiedle: Śródmieście - Śródmieście-Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki): S2-96/69 DODATKOWE LOKALIZACJE Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa – Pomorska - Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,96, 96A). Nr działki: S2-96/69. Dzielnica: Śródmieście-Wschód w tym teren realizacji I etapu ,Mini Park Wierzbowa” nie wchodząc w gwarancję i w przebieg realizacji zadania obecnie realizowanego w 2021r. z BO 2019/2020 pt: S050WS - Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap.

Koszt zadania: 330 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S083KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Dzięki realizacji wniosku "Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego" nasadzono cebulice syberyjskie, żonkile, tulipany oraz barwinek. Niestety podczas realizacji wniosku "Monitoring w pasażu Abramowskiego" część nasadzeń została zniszczona. Należy odnowić nasadzenia i uzupełnić je. Ponadto na okrągłym placyku z rajskimi jabłoniami dokonać nasadzeń cebulic oraz żonkili. W cienistych miejscach należy nasadzić hosty. Należy rezygnować z tulipanów, które wymagają wykopywania po przekwitnięciu i ponownego nasadzenia jesienią w a to miejsce nasadzić żonkile. Hosty z kolei doskonale odnajdą się w miejscach zacienionych. Domki dla ptaków i nietoperzy pomogą awifaunie odnaleźć bezpieczne miejsca do gniazdowania. Domki dla owadów dadzą schronienie owadom zapylającym.

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S084KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Remont zdewastowanych chodników i pasów zieleni wzdłuż ulicy Kilińskiego od Wigury do Abramowskiego z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym parkowaniem, które uniemożliwia obecnie pieszym bezpieczne korzystanie z chodnika. Ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci oraz ławek. Rekultywacja sąsiadujących pasów zieleni oraz ich zabezpieczenie przed rozjeżdżaniem. W tej okolicy u zbiegu Wigury i Kilińskiego sadzono pelargonie, ale od kilku lat zieleniec zamienił się w klepisko. Miejsce to sąsiaduje z siedzibą Prokuratury, która często jest pokazywana w dziennikach telewizyjnych i stanowi wizytówkę Łodzi. Pora uporządkować zieleń i stworzyć bezpieczny chodnik dla pieszych wraz z miejscami do wypoczynku.

Koszt zadania: 621 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S086KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: W miejscu dawnych komórek powstała alejka spacerowa, która mimo monitoringu, który zamontowano dzięki wnioskowi do budżetu obywatelskiego, od października 2020 jest zabazgrana i zniszczona zużytym olejem silnikowym. Aby uniemożliwić tego typu dewastacje oraz zwiększyć powierzchnię biologiczną, która korzystnie wpłynie na mikroklimat, proponujemy nasadzić pnącza różnych gatunków (bluszcz, rdest Auberta, winobluszcz pięcioklapowy, hortensja pnąca, wiciokrzew pomorski) aby przywołać atmosferę dzikiego ogrodu.

Koszt zadania: 180 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: S089KA

Osiedle: Śródmieście - Katedralna

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Po przemyśleniu proponowanej zmiany w ramach projektu zostanie zrealizowane: Wymiana nawierzchni chodnika po północnej stronie ulicy Wigury pomiędzy posesjami 8 i 12 (tj. przed Szkołą Podstawową nr 14; działki 42/14, 42/15 oraz 42/16); Powiększenie zieleńców wokół istniejących drzew poprzez ich wydłużenie w osi wschód-zachód (bez zawężania chodnika); Wymiana barierek od strony jezdni; Nasadzenie roślinności niskopiennej w zieleńcach.

Koszt zadania: 301 350,00 zł

zobacz szczegóły

PROJEKTY OSIEDLOWE: WIDZEW

Numer projektu: W001ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Projekt zakłada zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla dzieci i dorosłych. W zakupionych pozycjach znajdzie się zarówno literatura piękna, jak i popularnonaukowa. Nie zabraknie także lektur szkolnych, tak bardzo poszukiwanych przez młodszych mieszkańców osiedla. Audiobooki dodatkowo uatrakcyjnią ofertę biblioteki i zwiększą dostęp literatury dla osób niedowidzących/niewidzących.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W002WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zgłaszam projekt zakupu książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 56 BMwŁ zlokalizowanej przy ul. Sacharowa 63. Filia nr 56 jest jedną z większych placówek Biblioteki Miejskiej w Łodzi posiadającą ponad 2 tysiące aktywnych czytelników. Środki pozyskane z Budżetu Obywatelskiego pozwolą zaspokoić ich potrzeby czytelnicze, a także pozyskać nowych czytelników.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W004NR

Osiedle: Widzew - Nr 33

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Pomysł rozciąga się na kilka działek i polega na nasadzeniu: -krzewów/wykonaniu łąki kwietnej na Rondzie Motocyklistów Łódzkich oraz Rondzie Żołnierzy Wyklętych - pnączy na ekranach akustycznych maskujących bluźnierstwa i pomazane ekrany (efekt wizualny), oraz poprawiający jakość powietrza- UWAGA: wchodzą w grę tylko ekrany na działkach: W37- 8/26, W37-95/8 oraz W37-10/5, działka W37-95/15 ma mieć prawdopodobnie zdemontowany ekran ze względu na budujący się tam zakład przemysłowy. -Łąk kwietnych na działkach W37-95/8 oraz W37-10/5. W sąsiedztwie ekranów istnieją tereny na nasadzenia łąki kwietnej, nie są to duże powierzchnie, a przewidywane łąki nie spowodują ograniczenia widoczności dla kierowców pojazdów. Dodatkowa zieleń pięknie wkomponuje się w ten uczęszczany ciąg pieszo-rowerowy, który jeszcze w tym roku będzie obsadzony przeszło 200 drzewami oraz prawdopodobnie krzewami z poprzedniej edycji BO ( w zależności od wyniku przetargu). Uzupełnieniem w/w pomysłów będzie stacja naprawy rowerów umiejscowiona przy ścieżce rowerowej oraz kilka koszy na śmieci wzdłuż części drogi dla pieszych.

Koszt zadania: 66 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W005NR

Osiedle: Widzew - Nr 33

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt polega na utworzenia niedużego obszaru rekreacji miejskiej dla mieszkańców na działkach W37-225/2 oraz W37-225/3 o powierzchni około 45 000 m2 - całkowicie zalesionych. Osiedle nr 33 nie ma póki co na swoim terenie żadnego użytku chronionego prawnie (parku itp). Jednocześnie znajduje się on w centralnej części opisanego osiedla- jest miejscem rekreacji wielu mieszkańców. Po środku przyszłego parku biegnie malownicza ścieżka o długości 700 m. Projekt zakłada przecinkę lasu w celu usunięcia słabych i martwych drzew (które często nie pozwalają bezpiecznie poruszać się po lesie), ustawienie ławek oraz tablicy informacyjnej. Dodatkowo las sąsiaduje z ulicą Stefana Rogowicza- wybitnego łodzianina, pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej, botanika, twórcy m.in Parku na Zdrowiu. Nazwa Parku - Ustronie - ma nawiązywać do wsi, która znajdowała się na tych terenach przed wojną.

Koszt zadania: 88 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W006WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Celem projektu jest zakup nowości książkowych, który znacząco wzbogaci ofertę biblioteki i spełni oczekiwania wszystkich czytelników. Z realizacji zadania skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Widzew-Wschód, ale także mieszkańcy Łodzi.

Koszt zadania: 25 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W007NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Inne

Opis projektu: Projekt zakłada odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu na skwerze pomiędzy ulicą Byszewską i Grabińską (Rynek Nowosolna), uporządkowanie zieleni (trawnik, roślin kwitnące), a także ustawienie dwóch ławek. Tak zagospodarowana przestrzeń będzie stanowić ciekawy i unikalny walor historyczny oraz turystyczny nie tylko w skali miasta, ale również kraju. Rekonstrukcja wspomnianych obiektów będzie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców osiedla (i nie tylko) historią tego miejsca. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do popularyzacji historii dawnej Nowosolnej, ale także stanie się interesującym miejscem spotkań dla mieszkańców, a co za tym idzie integracji lokalnej społeczności. Natomiast sama studnia może także pełnić funkcję zdroju (jeśli przeprowadzone na potrzeby projektu badania potwierdzą taką możliwość). W takim przypadku zrekonstruowany obiekt zyska także funkcję praktyczną, którą docenią mieszkańcy osiedla. Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie historią osiedla oraz dawnej Nowosolnej ze strony lokalnej społeczności. Sam pomysł zrodził się już w 2013 roku i od tego czasu podejmowane były działania mające na celu realizację tego projektu. Jako pomysłodawcy zwróciliśmy się w 2014 roku do Rady Osiedla Nowosolna, składając za jej pośrednictwem proponowane zadanie w ramach algorytmu, którego realizacja możliwa byłaby w 2015 roku. Niestety w tamtym czasie nie udało się zdobyć środków umożliwiających rekonstrukcję studni oraz drogowskazu. Pomysł jednak pozostał. Ze zgromadzonych przez nas informacji wynika, że w latach 70. ubiegłego wieku stara studnia została zaczopowana i zasypana. Stanowi to podstawę do jej rekonstrukcji. Natomiast zdjęcie przedstawiające drogowskaz może posłużyć za podstawę rekonstrukcji tego obiektu. W załącznikach znajdują się informacja o lokalizacji projektu, a także zdjęcia porównujące stan obecny z historycznym.

Koszt zadania: 85 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W008SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktora, który przeprowadzi zajęcia. Organizator zapewni wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki)

Koszt zadania: 32 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W009ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze w obiekcie spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktora, który przeprowadzi zajęcia. Organizator zapewni wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki)

Koszt zadania: 32 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W010AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa monitoringu na osiedlu Łódź – Andrzejów wraz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu w Łodzi. Budowa monitoringu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Andrzejów.

Koszt zadania: 300 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W011OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki).

Koszt zadania: 17 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W013ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zasadzenie 53 rozłożystych drzew (lipa/dąb/buk/klon), odmian niekolumnowych w pasie rozdzielającym jezdnie na Brzezińskiej na odcinku między Śnieżną a "zawrotką" przy Orlenie

Koszt zadania: 106 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W014OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zasadzenie ok. 240m żywopłotu wzdłuż ul. Odnowiciela między Hetmańską a Łokietkówny. Lokalizacja jak na załączonym schemacie. Gatunki żywopłotu - tawuła / smagliczka / krzewuszka / forsycja / róże. Docelowa wysokość około 60-80 cm.

Koszt zadania: 42 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W015AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Otwarte zajęcia z piłki nożnej dla osób do 18 roku życia. Zajęcia ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców Andrzejowa. Zajęcia odbywać się będą przez 6 miesięcy - 3 razy w tygodniu po 1,5h. Razem 72 jednostki treningowe. Zostanie zakupiony sprzęt, który zapewni wysoki poziom zajęć (piłki, pachołki, bramki przenośne, reboundery, drabinki, znaczniki, worki na piłki). Treningi będą prowadzone przez trenerów z licencją trenerską PZPN. Godziny odbywania zajęć zostaną ustalone z kierownikiem obiektu. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-22 (wszystko zależy od możliwości obiektu). Trening zostanie podzielony na 3 etapy (rozgrzewka, trening zasadniczy, mini gry). Organizator będzie odpowiedzialny za zatrudnienie trenera, którego wyposaży z niezbędny sprzęt i ubezpieczy. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NWW. Po pandemii widzimy dużą potrzebę powrotu do aktywnego trybu życia najmłodszych mieszkańców osiedla Andrzejów. Wszystko działo się online co przełożyć się może na różne choroby.

Koszt zadania: 24 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W016ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: "Joga w Parku Podolskim" to cykl 10 zajęć jogi otwartych, bezpłatnych dla mieszkańców osiedla Zarzew. Zajęcia będą odbywały się w sezonie letnim - czerwiec - sierpień, na świeżym powietrzu, pod chmurką, na terenie Parku. Każdy chętny będzie mógł przyłączyć się do zajęć.

Koszt zadania: 1 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W017ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej , położenie wyrównawczej i ścieralnej nakładki asfaltowej w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej. Wyznaczenie oznakowania poziomego i wymalowanie bezpiecznej strefy skrętu do ul.Pomorskiej. Stan nawierzchni na ulicy Giewont na odcinku pomiędzy ul. Pomorską i ul. Ostrołęcką jest bardzo zły. W nawierzchni praktycznie przez okres całego roku występują liczne ubytki i nierzadko dużej wielkości wypełnione wodą wyrwy, które negatywnie wpływają na komfort jazdy a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Z powodu występujących ubytków dochodzi często do niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych sytuacji ponieważ kierowcy dokonują manewrów celem ominięcia nierównej nawierzchni.

Koszt zadania: 180 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W018OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Otrzymane fundusze pozwolą nam na zakup książek i audiobooków z najbardziej poczytnych działów czyli: Powieści Polskiej, Kryminałów i Biografii. Większa ilość nowości to większa atrakcyjność Biblioteki dla Czytelników oraz większa liczba Czytelników.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W020SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Turniej unihokeja zostanie zorganizowany w terminie czerwiec-listopad. W ramach otwartego naboru skompletowanych zostanie 8 zespołów, które wezmą udział w wydarzeniu. Turniej będzie trwał 12 godzin i będzie jednodniowy. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy po 4 zespoły w grupie. System rozgrywek w grupie to każdy z każdym, a następnie 2 najlepsze zespoły z grupy wezmą udział w półfinale. Zespoły, które zajęły miejsca 3 i 4 zagrają o lokaty 5-8. Celem jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami, telefonami i tabletami. Turniej będzie świetną okazją do pokaz ania alternatywnej formy spędzania aktywnie czasu. Dzieci i młodzież podczas turnieju nauczy się rywalizacji fair play i nawiąże nowe znajomości.

Koszt zadania: 14 020,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W022AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Obok placu zabaw dla dzieci, zróbmy plac zabaw dla dorosłych - siłownię, dzięki której osoby dojrzałe, także seniorzy, będą mogli zadbać o swoje zdrowie jednocześnie będąc blisko swoich pociech (dzieci i wnuczków).

Koszt zadania: 215 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W023AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Montaż dwóch ławek na peronie autobusowym ul.Gajcego/Dw Łódź Andrzejów. Montaż w znacznym stopniu poprawi komfort oczekiwania pasażerów na komunikacje publiczną. Nasadzenie zieleni dookoła przystanku.

Koszt zadania: 17 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W025AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Budowa boiska typu Orlik o wymiarach 44x20 z ogrodzeniem bez oświetlenia. Osiedle Andrzejów z roku na rok się rozrasta. Widoczna jest potrzeba rozbudowy obiektu i modernizacji obiektu Polonii Andrzejów. Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Budowa boiska przyczyni się do wzrostu jakości uprawiania sportu na osiedlu i pomoże w szkoleniu dzieci i młodzieży z osiedla. Po pandemii będzie duże zapotrzebowania na aktywność sportową. Dzięki budowie boiska lokalna społeczność będzie mogła korzystać z obiektu i wprowadzać nowe aktywności sportowe. Będzie to 1 etap modernizacji stadionu. W przyszłych edycjach będzie zgłoszona budowa oświetlenia, parkingu i piłkochwytów na duże boisko oraz rekultywacja murawy. Koszt jest wyliczony tak by zmieścić się jako zadanie osiedlowe. Dopuszczamy wprowadzenie modyfikacji do projektu by utrzymać zadanie jako zadanie osiedlowe. Kosztorys przygotowany przez firmę na co dzień budującą boiska. Doradzili oni żeby podzielić na etapy czyli w 1 etapie zbudować boisko, a w kolejnym etapie dołożyć oświetlenie ze względu na koszty.

Koszt zadania: 360 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W026AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ulica Taborowa została wyremontowana, ale oświetlenie historią sięga chyba lat 70. Jest ciemno, niebezpiecznie a jest to miejsce gdzie bardzo dużo osób spaceruje z psem, jeździ rowerem. Uliczki odchodzące od Taborowej również nie są doświetlone i nie ma sygnalizacji, dlatego potrzeba doświetlić ulicę Taborową – dla wspólnego bezpieczeństwa!

Koszt zadania: 180 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W027ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Na projekt składa się: 1. Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Krokusowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Pomorskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, chodnik może biec w pewnej odległości od jezdni (brak problemu ochlapywania pieszych, większe bezpieczeństwo dzieci) 2. Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika po wschodniej stronie skrzyżowania Pomorska / Krokusowa 3. Budowa skrótu "na skos" od nowego chodnika do ul. Pszczyńskiej na wysokości Pogotowia Opiekuńczego - tak, by zapewnić najkrótsza drogę. Chodniki przy skrzyżowaniu Krokusowa / Pomorska też należy zaprojektować tak, by zapewnić najkrótszą drogę. 4. Obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych obok przystanku Krokusowa / Żlebowa .

Koszt zadania: 330 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W028OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Remont chodnika i modernizacja drogi rowerowej (asfalt) w miejscu obecnych połamanych płyt chodnikowych - ok. 30m po zachodniej stronie Hetmańskiej na północ od skrzyżowania z Zakładową (rys)

Koszt zadania: 108 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W029AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Wnioskujemy o zakup nowości wydawniczych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Projekt przewiduje poszerzenie wyboru książek i audiobooków, w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, bez względu na wiek i zainteresowania. Ponadto realizacja zadania pozwoli na wznowienie projektów: „Książka dla przedszkolaka” (w ramach, którego dzieci mogą wypożyczyć wybrane książki w przedszkolach) oraz „Biblioteka? Lubię to!(popularyzującego czytelnictwo wśród dzieci rozpoczynających samodzielne czytanie). Oba przedsięwzięcia mają na celu zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu w dostępie do kultury najmłodszych mieszkańców Łodzi. Co więcej realizacja wniosku umożliwi wzbogacenie istniejących działów (m.in. lektury, literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży, klasyka literatury pięknej, komiksy), odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców Andrzejowa.

Koszt zadania: 32 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W030SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Świadomość przebywania w obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania osób oraz poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu Monitoringu Miejskiego (SMM) na zrewitalizowanych terenach Księżego Młyna i Kociego Szlaku pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających ten rejon miasta. Budowa systemu kamer pozwoli na obserwowanie i eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, a do wykrytych zdarzeń, kierowanie patroli właściwych służb. Umożliwi zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. W wybranych 6 punktach osiedla zostałyby zbudowane gniazda kamer wyposażone w kamerę obrotową i kamerę dookólną (360 stopni). Kamery podłączone zostaną do sieci Systemu Monitoringu Miejskiego obsługiwanego przez operatorów Straży Miejskiej w Łodzi. Dodatkowo, na terenie objętym monitoringiem, zainstalowany zostanie urządzenie do dwustronnej komunikacji z operatorem monitoringu - tzw. Punkt SOS - interkom umożliwiający szybki i bezpośredni kontakt głosowy z operatorem SMM oraz głośnik do rozgłaszania komunikatów i ostrzeżeń. Inwestycja powinna być wykonana w ten sposób, aby zapewnić w przyszłości możliwość podłączenia dodatkowych punktów kamerowych zainstalowanych w okolicy ul. Przędzalnianej, Tymienieckiego i Fabrycznej.

Koszt zadania: 508 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W031SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowych książek wzbogaci księgozbiór Biblioteki, dzięki czemu placówka będzie mogła zaproponować interesującą, profesjonalną ofertę wydawniczą dla Odbiorcy w każdym wieku. Dla osób, które chcą skorzystać ze zbiorów specjalnych, zakup audiobooków, będzie okazją do wysłuchania nowości wydawniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów. Dzięki pozyskanym funduszom mieszkańcy otrzymają bezpłatny dostęp do literatury, która jest źródłem wiedzy i rozrywki dla lokalnej społeczności.

Koszt zadania: 18 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W034ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wykonanie odwodnienia w gminnym pasie drogowym, wzdłuż budynków przy ul Górskiej 17 - 25 od strony parku , tak aby wody opadowe zlewające się z wyżej położonego terenu miejskiego przestały wlewać się do piwnic i podtapiać zabytkowe budynki wielorodzinne. Woda deszczowa spływając ze skarpy terenu miejskiego zalewa drogę gminną od zaplecza, a następnie wlewa się do piwnic naszych budynków powodując zawilgocenie i niepotrzebną degradację.

Koszt zadania: 192 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W035AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ogólny remont budynków i pomieszczeń socjalnych odbył się 2000 roku. Obecnie stan budynków jest straszny. W 2023 roku będziemy obchodzić 100 lecie. Wygląd budynków nie pozwala zorganizować uroczystych obchodów. Budynki stanowią zagrożenie.

Koszt zadania: 440 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W036WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Budowa wlotów (dwukierunkowych) po obu stronach łuku Wujaka / Lermontowa (rys) w celu rowerowego skomunikowania z częścią ul. Wujaka wyłączoną z ruchu pojazdów silnikowych (między Lermontowa a Gogola).

Koszt zadania: 50 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W038ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Budowa obszaru umożliwiającego parkowanie (niekoniecznie oficjalnie wyznaczonych miejsc) po północno-zachodniej stronie ul. Skalnej od ul. Zbocze do zakrętu, między jezdnią a ogrodzeniem (rys). Do budowy użyć należy nawierzchni umożliwiającej wchłanianie deszczówki i rośnięcie trawy - metalowej siatki parkingowej lub betonowych płyt ażurowych

Koszt zadania: 75 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W039ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Kolorowa rabata bylinowa usytuowana przy skrzyżowaniu ulic Konstytucyjnej i Narutowicza. Rabata w kształcie koła. Nasadzenia roślin bylinowych o charakterze naturalistycznym, pasującym do krajobrazu zieleńca. Nasadzenia roślin cebulowych (żółte żonkile) wzdłuż ul. Konstytucyjnej.

Koszt zadania: 36 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W040OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem ofertą Biblioteki wnioskujemy o fundusze, które pozwolą na zaspokojenie tego zainteresowania. Rzeczone pozwolą na zakup książek i audiobooków dla wszystkich czytelników Biblioteki na Ketlinga 21.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W041WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). Miniony rok pokazał jak ważną rolę w życiu mieszkańców pełnią książki i biblioteki - pragniemy w dalszym ciągu spełniać oczekiwania naszych czytelników zapewniając dostęp do różnego rodzaju literatury (ciekawych książeczek dla dzieci, bestsellerów oraz książek "z najwyższej półki").

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W042ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Pojemnik na nakrętki w kształcie serca, który ułatwi organizowanie osiedlowych akcji charytatywnych polegających na zbieraniu nakrętek i przekazywanie potrzebującym z osiedla.

Koszt zadania: 2 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W044ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zgłaszamy projekt na zakup nowości książkowych i audiobooków dla Biblioteki na Skalnej. Na rynku wydawniczym ukazuje się coraz więcej nowości, więc aby zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców naszego osiedla składamy wniosek o dofinansowanie zakupu książek.

Koszt zadania: 10 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W045AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie skweru z ogrodzoną strefą treningową dla psów. W skład elementów do montażu wchodzą urządzenia kształtujące koordynację ruchową i umysłową psa np.: płotki, równoważnia, pochylnia, tunel, słupki do slalomu. Zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Częścią projektu będzie również uporządkowanie zieleni – wykoszenie krzaków, które porastają działkę, a istniejące większe drzewa będą atrakcyjnym urozmaiceniem terenu. Ze względu na duży rozmiar działki, część z niej może funkcjonować jako strefa treningowa dla psów (o powierzchni minimalnej 700 m2), a pozostała, nieogrodzona część mogłaby być skwerem, gdzie można będzie usiąść na ławce np. z dzieckiem, tak aby z terenu mogli korzystać nie tylko właściciele psów.

Koszt zadania: 271 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W046SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Stworzenie 4 miejsc postojowych dla motocykli/skuterów przy ul. Winnej, dzięki którym motocykliści będą mogli bezpiecznie parkować swoje pojazdy.

Koszt zadania: 28 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W048SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Zakup nowych regałów na książki pozwoli na funkcjonalną i estetyczną prezentację zgromadzonego w Bibliotece przy Wilczej 7 księgozbioru. Nowe wyposażenie placówki przyciągnie osoby dla których estetyka pomieszczeń jest równie ważna co zasoby książkowe instytucji. Zakup stojaka na audiobooki przyczyni się do promocji zbiorów specjalnych, dzięki czemu osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku i nie tylko będą mogły łatwo znaleźć interesującą pozycję.

Koszt zadania: 20 168,14 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W050OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Montaż wiaty na przystanku autobusowym Zakładowa- Cynarskiego w kierunku centrum miasta. Wiata umożliwi mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej między innymi schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Koszt zadania: 35 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W052SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do odśnieżania orlika w parku im. 3 Maja w okresie zimowym.

Koszt zadania: 250 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W053ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zakup budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków i hoteli dla owadów.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W055NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Celem zadania jest dokończenie budowy chodnika na ul. Grabińskiej. Zadanie wymaga poprawienia przygotowanej dokumentacji projektowej i wykonania prac budowlanych/drogowych. Budowa chodnika podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych poruszających się ulicą Grabińską. Natężenie ruchu samochodowego na ulicy Grabińskiej jest bardzo duże i z roku na rok rośnie (przy samej ulicy powstało 5 dużych osiedli mieszkalnych). Długość odcinka, możliwa do wybudowania z maksymalnej przyznanej kwoty, powinna zostać określona przez UMŁ.

Koszt zadania: 444 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W056SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Na części ulicy Szpitalnej została wymieniona nawierzchnia chodnika. Projekt dotyczy wymiany fragmentu "starego chodnika", który umknął uwadze przy poprzednim remoncie. Straszy on niczym zapomniany ubytek w wymienionym uzębieniu łódzkiego menela.

Koszt zadania: 22 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W059DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt dotyczy wykonania nakładki asfaltowej na części ulicy Krajobrazowej od ulicy Herbowej do początku ulicy Mikowej. W drodze znajdują się media takie jak prąd, woda, kanalizacja sanitarna i gaz. Droga jest co 2-3 miesiące wyrównywana przez równiarkę i to daje krótkotrwały efekt, po 2-3 opadach deszczu droga staje się bardzo dziurawa.

Koszt zadania: 115 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W061DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Oświetlmy naszą Dolinę Łódki! Projekt ma na celu wykonania instalacji latarni z oświetleniem na ulicy Okólnej, od ulicy Turkusowej do ulicy Moskuliki / Brylantowej. Jest to fragment ulicy z nierówną nawierzchnią, z dużymi dziurami, aby było bezpieczniej dla nas wszystkich, oświetlajmy nasze ulice.

Koszt zadania: 45 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W062NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ulica Byszewska na wskazanym odcinku to nieurządzony pas drogowy z drogą o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci: wodociągowa, elektryczna i gazowa. Zadanie polega na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Jest to zadanie wymagające wykonania projektu remontu drogi.

Koszt zadania: 316 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W064AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Wnioskowany projekt zakłada urządzenie wskazanego terenu jako teren zieleni miejskiej z zachowaniem obecnego drzewostanu oraz wkomponowaniem elementów małej architektury jak i powstaniem placu zabaw i placu typu Street Workout. Powstanie takiego miejsca w Andrzejowie wiązałoby się z integracją mieszkańców, znalezieniem przestrzeni do spotkań dla młodzieży, która obecnie swój wolny czas spędza na peronach kolejowych, pustostanach bądź jeżdżąc bez celu po ulicach Andrzejowa. Stworzenie takiego miejsca byłoby także przyjazne dla starszej części mieszkańców, która mogłaby się spotkać na sąsiedzkie pogaduchy rozgrywając przy tym partyjkę szachów. Dodatkowo teren znajduje się blisko ścieżki rowerowej, więc na pewno byłby przystankiem dla zmęczonych podróżą rowerzystów.

Koszt zadania: 458 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W066DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Obecnie na ulicy Listopadowej wykonano jedynie około 100 metrów chodnika prowadzącego od ulicy Brzezińskiej. Ulica jest niesamowicie niebezpieczna ze względu na ciągłe kursowanie ciężarówek do żwirowni i wytyczenie chodnika w ogromnym stopniu ułatwi okolicznym mieszańcom poruszanie się po ulicy pieszo. Projekt przewiduje przedłużenie istniejącego chodnika do wysokości pos. Listopadowa 21.

Koszt zadania: 150 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W067NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada rozbudowę istniejącej edukacyjnej ścieżki ekologicznej o nowe tablice informacyjne, gry interaktywne i domek dla owadów oraz uzupełnienie przestrzeni do rekreacji o mini boisko do piłki nożnej i siatkę do siatkówki z linką stalową. Znajdująca się na osiedlu edukacyjna ścieżka ekologiczna przyciąga spacerowiczów z okolicznych osiedli. W ramach projektu zostanie ona uzupełniona o tablice gatunków chronionych znalezionych na tym obszarze, w tym specjalną tablicę poświęconą wiewiórką, które to znalazły tu idealne dla nich siedlisko i często zwracają uwagę przechodniów. Dodatkowo postawione będą 2 tablice poświęcone drapieżnikom i gra edukacyjna pokazująca łańcuchy pokarmowe w lesie. Powstanie również miejsce poświecone owadom ze specjalnym hotelem dla owadów, tablicą informacyjną o roli zapylaczy w przyrodzie i dosadzonych 2 drzewkom kwitnącym przyjaznym dla zapylaczy. Całość uzupełniona będzie tablicą informacyjną o sukcesji lasu, która opisze naturalną ewolucje ekosystemów leśnych i pomoże spacerowiczom na rozpoznawanie jej śladów w otoczeniu i tablicą o grzybach. Wszystkie nowe elementy ścieżki w postaci tablic posiadać będą małą ławeczkę/ stopień umożliwiający samodzielną zabawę i eksplorację najmłodszym. W ramach projektu zostanie uzupełnione wielofunkcyjne boisko przy ul. Oliwkowej o małe boisko do gry w piłkę nożną. Boisko będzie ograniczone istniejącym szpalerem drzew oraz ciągiem komunikacyjnym uzgodnionym z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Boisko składać się będzie z nawiezionej nawierzchni: ziemia + trawa, dwóch bramek, dodatkowego kosza na śmieci oraz 3 ławek dla widzów. Boisko będzie miało mniejsze wymiary i służyło będzie do nauki gry w piłkę nożną i rozgrywania międzysąsiedzkich meczów. W ramach projektu przewidziane są również słupki uniemożliwiające wjazd na teren boiska samochodów i rozjeżdżanie murawy. WSZYSTKIE ELEMENTY ZARÓWNO ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ JAK I BOISKA BĘDĄ WKOMPONOWANE W ISTNIEJĄCĄ ZIELEŃ BEZ KONIECZNOŚCI JAKIEJKOLWIEK WYCINKI.

Koszt zadania: 83 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W068DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: W okolicy przebiegają prywatne zamknięte drogi i nie ma możliwości przedostania się pomiędzy ulicą Listopadową na wysokości numeru 49 i Giewont okolica numeru 60. Taka droga wysypana tłuczniem umożliwiłaby wygodne spacery oraz szybsze przedostanie się pomiędzy ulicami.

Koszt zadania: 405 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W069OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Zadanie polega na wykonaniu (budowie) pasażu dla pieszych o długości ok. 240 m i szerokości chodnika 2,0 metra oraz dwóch pasów zieleni i nasadzeń po obu stronach chodnika (każdy o szerokości ok. 3 metrów) wraz z oświetleniem solarnym i koszami na śmieci, po zachodniej stronie działki nr 129/32. Opis szczegółowy: Wykonanie chodnika z płytek betonowych (szarych) o wymiarach 25x25 cm, wraz z montażem niskich latarni oświetleniowych i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych (np.: śliwy wiśniowe „Pissardi” lub wiśnie japońskie „Kanzan”, małe ozdobne klony lub buki) i krzewów ozdobnych (np. krzewuszki lub inne) z trawnikiem po obu stronach chodnika. Przebieg pasażu od ulicy Bolesława Szczodrego do ulicy Kazimierza Odnowiciela wzdłuż „Osiedla Szczodrego I” (wyjście północne z pasażu przy kościele pw. Św. Jana Ewangelisty na Olechowie).

Koszt zadania: 491 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W071WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Teren przed blokiem numer 448 przy ul. Adwentowicza 8 jest mocno zaniedbany. Ciąg pieszo-jezdny wymaga naprawy. Liczne ubytki oraz niewłaściwe odwodnienie sprawiają, że przy opadach deszczu powstają kałuże, które znacznie utrudniają możliwość przejścia wzdłuż budynku jak i wejścia do niego bowiem woda nie spływa właściwie nawet przez okres dwóch dni po opadach. Dodatkowo sąsiadujący z ciągiem pieszo-jezdnym, teren zielony wykorzystywany jest jako parking. Na szerokości około metra samochody wyjeździły dotąd ładnie wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia. Proponowane zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni „odnowienie” ciągu pieszo-jezdnego, ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną całej nieruchomości. Inwestycja będzie polegała na zerwaniu obecnej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (w większości asfalt), wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem właściwego odpływu wody (drenaż), stworzenie odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i krawężników po obu stronach ciągu na nowe, wyższe w celu utrudnienia tworzenia nowych „dzikich miejsc postojowych”. Projekt zakłada również poprawę stanu terenu zielonego poprzez wyrównanie całego terenu (nawiezienie ziemi w wyrwach koleinowych) oraz wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów ozdobnych (wariant I – ukrócenie parkowania na ciągu pieszo-jezdnym – wówczas wysokie krawężniki musiałby być posadowione w obecnym śladzie ciągu) bądź w wariancie II, który polegałby na wyrównaniu terenu, wykonaniu podbudowy pod kostkę ażurową , położenie kostki jednak nie szerzej niż na odległość 80cm w głąb terenu zielonego, posadowienie wysokich krawężników na granicy kostki ażurowej i terenu zielonego (dzięki temu unormujemy parkowanie i wykonamy barierę przeciwdziałającą dalszemu niszczeniu terenu zielonego) zaś na jego pozostałym areale proponuje wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów ozdobnych na całej długości bloku.

Koszt zadania: 329 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W073SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Doposażenie placu zabaw o trampoliny, huśtawkę typu bocianie gniazdo, wysoką zjeżdżalnię oraz zdrój wody pitnej (poidełko).

Koszt zadania: 305 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W074ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Stworzenie treningowego placu zabaw dla psów i ćwiczeń psich sportów typu agility we wschodniej części Parku Podolskiego.

Koszt zadania: 125 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W076ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Stworzenie zjeżdżalni metalowych (boczne strony górki) i rurowej (wzdłuż nasypu), montaż akcesoriów wspinaczkowych. W miarę możliwości uformowanie terenu w sposób umożliwiający zimowy zjazd saneczkowy. Rozbudowa górki o powyższe atrakcje dla dzieci będzie doskonałym rozwinięciem mieszczącego się obok placu zabaw i planowanych tyrolek i trampolin.

Koszt zadania: 195 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W077OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ogólnodostępne miejsca parkingowe przy ul. Skrzetuskiego 10, po południowej stronie ulicy. Pierwsza część planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Koszt zadania: 227 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W078OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Przebudowa ul. Borowieckiego na odcinku od ul. Hetmańskiej do posesji 19A (działki ew. nr 137/28, 137/31, 138/7, obręb W-34) poprzez budowę, po obu stronach ulicy, chodnika z kostki brukowej oraz ażurowych miejsc postojowych równoległych do istniejącej jezdni, a także zasadzenie drzew wzdłuż ulicy.

Koszt zadania: 377 250,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W082WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Z pozyskanych informacji od UMŁ na ul. Św.Brata Alberta Chmielowskiego i ul. Czernika w 2021r. będą wykonywane prace związane z wymianą nawierzchni ulic jednak bez uwzględnienia miejsc postojowych i chodników. Na całej długości tych ulic jak i w przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Św.Brata Alberta Chmielowskiego strona północna (od bloku nr 427 - Bartoka 1 do bloku nr 423 - Czernika 6) miejsca postojowe jak i chodnik znajdują się w złym stanie technicznym i estetycznym. Zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni dodatkowe miejsca postojowe, ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Projekt zakłada „zmniejszenie” chodnika do 1,5m, zerwanie starej nawierzchni, przygotowanie podłoża pod budowę nowych miejsc postojowych (wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego), przygotowanie podłoża oraz budowę chodnika z płytek betonowych. Nowe miejsce postojowe powinny umożliwić parkowanie samochodów nie równolegle do śladu ulicy (jak to jest obecnie) lecz pod kątem 45 stopni do osi jezdni. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i krawężników wraz z wykonaniem oznakowania stanowisk postojowych. Ze względów na złożoność zadania i trudność w oszacowaniu jego faktycznych kosztów, ujęty został tylko teren od adresu Bartoka 1 – działka gruntu 173/211 do adresu Czernika 6 (do zjazdu do przedmiotowej nieruchomości) – działka gruntu 173/232. Jeżeli jednak oszacowanie przeze mnie kosztów jest zawyżone powinno się rozszerzyć zakres prac o całą północną część ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego czyli dodatkowo działki gruntu 159/1415, 159/1414, część działki 173/232 (po drugiej stronie zjazdu) oraz działkę 173/214.

Koszt zadania: 761 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W086SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Antysmogowy mural, poza walorami estetycznymi, wpisuje się w przestrzeń jako jeden z elementów ścieżki edukacyjnej, skierowanej do Mieszkańców a przede wszystkim uczniów pobliskiej szkoły i przedszkoli (alternatywna lekcja przyrody w plenerze). Celem projektu jest rozwijanie i kształtowanie postaw proekologicznych oraz malowanie poezji wielkoformatową grafiką. Wśród nowych nasadzeń drzew, łąki kwietnej, budek lęgowych, hoteli dla owadów, warzywnego ogrodu społecznego mural stanowić będzie przysłowiową "wisienkę na torcie" - ożywi pejzaż i wyeksponuje zieloną przestrzeń wokół niego.

Koszt zadania: 88 560,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W087WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu pod nazwą "Psi Park na Widzewie-Wschodzie" z 2018/2019. Ponieważ Psi Park stał się miejscem chętnie i licznie odwiedzanym przez mieszkańców osiedla chcę dodać następne urządzenia, które uatrakcyjnią treningi agiliti. Będzie to mała pochylnia łamana i płotki małe do przeskakiwania. Dodatkowo przewiduję ustawienie parkingu dla psów z miską. Brak poidełka zgłaszali mi w rozmowach użytkownicy. Również zwracali mi uwagę na brak oświetlenia co ogranicza czas korzystania z Psiego Parku w okresie jesiennym i zimowym - dlatego proponuję ustawienie w rogach latarni solarnych które nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej. Konieczne będzie również wyrównanie terenu wybiegu bo pojawiło się sporo dziur wykopanych przez psiaki w których zbiera się woda i błoto. Po wprowadzeniu kolejnych atrakcyjnych urządzeń korzystanie z Psiego Parku stanie się jeszcze przyjemniejsze dla naszych pupili.

Koszt zadania: 106 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W089ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Na Osiedlu Zarzew brakuje miejsca, gdzie można samodzielnie dokonać drobnych napraw roweru. Samoobsługowa stacja napraw, wyposażona w pompkę oraz zestaw kluczy pomoże w dokonaniu podstawowych napraw we własnym zakresie. Lokalizacja przy PumpTracku umożliwi w przypadku nieoczekiwanej usterki na torze szybkie przywrócenie sprawności roweru. Również ciąg ul. Zapadłej-Park Podolski jest bardzo często używany przez jednoślady.

Koszt zadania: 10 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W090ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Park Podolski we wschodniej części nie posiada żadnej toalety publicznej, co stanowi znaczne utrudnienie dla odwiedzających Park. Projekt zakłada dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej toalety miejskiej (ATM). Toaleta będzie jednostanowiskowa, dopasowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy ATM będzie zamontowana dodatkowa umywalka zewnętrzna, pozwalająca na umycie rąk po skorzystaniu np. z PumpTracku, placów zabaw czy w przyszłości parku linowego. W opisywanej lokalizacji znajdują się na uzbrojeniu terenu wodociąg i podziemna komora kanalizacyjna. Należy wykonać też przyłącza wodne i kanalizacyjne, jak też przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Obiekt znalazłby się pomiędzy murowanym i oponowym placem zabaw, w zasięgu niedawno zamontowanego monitoringu miejskiego.

Koszt zadania: 590 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W093WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Cykl letnich koncertów plenerowych w Parku Widzewska Górka ma na celu poprawienie i urozmaicenie oferty wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców osiedla Widzew. W ramach projektu zostaną zaproszeni artyści (lokalni bądź szerzej znani np. songwriterzy) reprezentujący różne style i gatunki muzyczne.

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W094OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Remont nawierzchni przystanku poprzez wymianę zniszczonych i pokruszonych płyt chodnikowych zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z przystanku oraz ułożenie nowego podwyższonego chodnika wraz ze znacznikami TOTUPOINT ułatwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Koszt zadania: 100 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W095SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Łąka kwietna jest jednym z elementów działań proekologicznych skierowanych do Mieszkańców osiedla. Kwiaty wysiane na łące pomagają w walce ze smogiem, magazynują wodę. Łąka kwietna wygląda pięknie i pięknie pachnie zapewniając tym samym pszczołom (nie tylko) pyłki i nektar. Jest łatwiejsza w utrzymaniu a przede wszystkim przyczynia się do ocalenia wielu gatunków zwierząt i roślin.

Koszt zadania: 12 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W096OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Ułożenie nowej nawierzchni ulicy Ketlinga na odcinku (250 m) pomiędzy ulicami Zagłoby i Rocha Kowalskiego.

Koszt zadania: 440 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W097SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Montaż budek lęgowych, karmników na nowych nasadzeniach drzew i krzewów ma na celu zwiększenie populacji jerzyków i innych gatunków ptaków oraz owadów a przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości życia Mieszkańców ( brak uciążliwych muszek, komarów, śpiew ptaków, miód na stole etc).

Koszt zadania: 8 900,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W098DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: W roku 2018 Rada Osiedla Dolina Łódki przeznaczyła kwotę 178 tys. złotych na remont (utwardzenie metodą : korytowanie, wypełnienie tłuczniem i położenie podwójnego asfaltu) ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem. W/w kwota wystarczyła na utwardzenie ok. 200 mb. drogi (cała długość wynosi ok. 900 mb.) W roku 2020 został zgłoszony do ŁBO projekt uwardzenia kolejnego odcinka drogi. Projekt wygrał edycję i w roku 2021 ZIM będzie realizował remont kolejnego ok. 200 metrowego odcinka drogi. Wobec powyższego zasadnym jest kontynuowanie rozpoczętego zadania.

Koszt zadania: 423 453,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W099MI

Osiedle: Widzew - Mileszki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Wykonanie oświetlenia 500 metrowego odcinka ul. Henrykowskiej od posesji nr 16 do istniejącego oświetlenia przy rozwidleniu ul. Henrykowskiej / zgodnie ze wskazaniem na mapce /.Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców .

Koszt zadania: 130 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W100MI

Osiedle: Widzew - Mileszki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zamontowanie koszy zapobiegnie notorycznemu zaśmiecaniu ulicy. Ten odcinek ulicy Henrykowskiej upodobali sobie mieszkańcy osiedla Łódż-Widzew jako teren na spacery rodzinne i ze zwierzętami, głównie psami.

Koszt zadania: 11 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W102AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Siłownia zewnętrzna przy ul. Skautów Łódzkich wraz z urządzeniem zieleni, pojemnikami na śmieci i ławką. W liczącym ponad 6 000 mieszkańców Andrzejowie, brakuje miejsc do aktywnego spędzania czasu poza domem. Niniejsza propozycja ułatwi uprawianie sportu i rekreację, oraz uporządkuje zarośnięty chynchami nieużytek. Proponowane urządzenia do ćwiczeń: Prasa ręczna i podciąg górny, Orbitrek, Drabinka pionowa i pozioma wysoka. Przewiduje się zasadzenie kilku drzew po obwodzie placu oraz ustawienie kilku pojemników do segregacji odpadów.

Koszt zadania: 162 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W103WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt ma na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców północnej części osiedla MSM oraz nowo wybudowanego budynku przy Milionowej 104a. Planowane miejsca parkingowe zlokalizowane są wzdłuż ulicy Cichej.

Koszt zadania: 456 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W104WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt ma na celu powstanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Milionowej, pomiędzy jezdnią a chodnikiem i tym samym umożliwienie mieszkańcom pobliskich budynków zmianę miejsca parkowania, z dotychczasowych trawników wzdłuż ulicy Jarosława Haška na wygodne miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Milionowej.

Koszt zadania: 503 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W106WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Aktualnie zarówno mieszkańcy bloków przy Milionowej 241 i 243 oraz pacjenci korzystający z przychodni POZ (Milionowa 68), jak również rodzice dzieci uczęszczających do SP nr 114 (Milionowa 64) nie mają możliwości normalnego parkowania. Wykorzystywane są całkowicie rozjeżdżone miejsca, które kiedyś były trawnikami. Wybudowanie nowych miejsc parkingowych diametralnie zmieni ten stan rzeczy, jednocześnie zdecydowanie poprawi wygląd południowej strony ulicy Milionowej.

Koszt zadania: 530 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W109AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Wody spadowe w uliczce przez wiele lat utworzyły ogromne kałuże i znaczne nierówności. Taki stan utrudnia przejście i dojazd do posesji. Celem wniosku jest odwodnienie i utwardzenie drogi kostką brukową czwartego sięgacza do posesji 24a, 24b, 24c, 22a, 22b.

Koszt zadania: 175 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W111SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt nie wymaga prac budowlanych, a jedynie zmiany organizacji ruchu: wydzielenia przejazdu rowerowego z części szerokiego przejścia dla pieszych przez Piłsudskiego (ze zmianą blend w sygnalizatorach) oraz wspólnego przejścia i przejazdu przez Sarnią w celu włączenia w tę ulicę. Proponowany przejazd połączy osiedle przy Zbiorczej z droga rowerową wzdłuż Piłsudskiego.

Koszt zadania: 80 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W113OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada zakup i nasadzenie drzew (e.g. lip) o obwodzie pnia ok 12 - 15 cm w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem, po zachodniej stronie ulicy Łokietkówny, od ulicy Zakładowej do końca. Na powyższym odcinku powinno zostać zasadzone ok 35 drzew.

Koszt zadania: 53 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W114NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: 1.Ustawienie nowych wiat wraz z remontem nawierzchni peronów przystanków komunikacji miejskiej w możliwych do realizacji lokalizacjach w pasie drogowym głównych ulic osiedla Nowosolna: Brzezińska, , Byszewska, Grabińska, Kasprowicza. Przystanki nr: 0070, 0072, 0069,0073 1907,1905, 1719,1720,0062,0061, 2.Ustawienie ławek na przystankach, na których nie można postawić wiat przystankowych w ulicach: Pomorska, Byszewska, Grabińska, Brzezińska, Kasprowicza. Przystanki spośród : 1626, 0839, 0841, 0838, 0842, 0035, 0034,1909, 1591, 0059, 0060, 1716, 0073 - do wyczerpania środków finansowych. Na terenie osiedla ulokowanych jest 47 przystanków MPK. Zaledwie pojedyncze przystanki posiadają nowe, estetyczne wiaty. Większość z nich nie posiada ich w ogóle lub zlokalizowana jest w starych, obskurnych wiatach. Przystanki nie spełniają więc swojej podstawowej roli , tj. zapewnienia bezpiecznego, chroniącego przed opadami oraz zapewniającego oczekującym na autobus miejsca do siedzenia. Jest to szczególnie ważne dla seniorów, osób z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych W projekcie występujemy o zakup i montaż nowych, wymianę starych wiat na przystankach autobusowych oraz postawienie ławek na przystankach na ulicach Brzezińskiej, Pomorskiej, Wiączyńskiej, Byszewskiej, Grabińskiej, Kasprowicza – od Rynku Nowosolna do granic osiedla. Ulice te generują bardzo duży ruch samochodowy – dojazd do autostrady, Widzewa, gminy Nowosolna.

Koszt zadania: 444 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W115NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ulica Pomorska jest jedną z głównych ulic osiedla Nowosolna. Generuje bardzo duży ruch samochodowy. Przy ulicy mieści się wiele punktów handlowych, usługowych. Dotychczas istniejący chodnik wymaga pilnego remontu, wymiany. Jest za wąski, zarośnięty zielenią. Nie zapewnia przechodniom bezpieczeństwa. Mieszkańcy wielokrotnie zwracają uwagę na konieczność jego remontu.

Koszt zadania: 444 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W116AN

Osiedle: Widzew - Andrzejów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa placu zabaw na osiedlu Andrzejów, znajdującego się na rogu ulic Taborowej i Skautów Łódzkich. Projekt zakłada doposażenie placu w następujące urządzenia: karuzela talerzowa z siedziskiem, pajęczyna, instalacja typu małpi gaj (drążki, drabinki); dodatkowo zamontowane zostaną ławki dla rodziców i kosze na śmieci.

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W119ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W120ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W121SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W122ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zakup sprzętu rowerowego dla dzieci i młodzieży korzystających z edukacyjnych szlaków rowerowych na motodromie. Nowoczesny sprzęt pozwoli na zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego w bezpiecznych warunkach.

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W123DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zadanie polega na budowie chodnika w ciągu ulicy Marmurowej, w celu kontynuacji chodnika za przystankiem autobusowym w kierunku ulicy Budy, po zachodniej stronie ulicy Marmurowej, na odcinku od ul. Beskidzkiej (od przystanku) do ulicy Budy. W wyniku realizacji zadania połączone zostaną ze sobą ciągi piesze ulic Beskidzkiej - Marmurowej - Budy

Koszt zadania: 273 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W124SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie przy al. Piłsudskiego 138, pomiędzy Stadionem Miejskim a ulicą, dwóch szeregów ławek, zwróconych do siebie frontem, uzupełnionych szpalerami drzew i krzewów. Celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców Łodzi oraz osiedla Stary Widzew.

Koszt zadania: 78 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W125ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Stworzenie miejsca do rozwijania w bezpiecznych warunkach pasji rowerowych i deskorolkowych mieszkańców.

Koszt zadania: 400 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W126DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 13 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W127ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i kosztownych trawników. Wspierają dziką przyrodę - dzięki bogactwu i różnorodności stanowią miejsca do życia dla pożytecznych owadów i mniejszych zwierząt.

Koszt zadania: 61 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W128SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W132SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zamknięty wybieg dla psów wraz z urządzeniami do ćwiczeń oraz psią toaletą. Miejsce gdzie pies będzie mógł się swobodnie wybiegać nie sprawiając kłopotów oraz stresu innym bywalcom parku. Podczas wizyty pupil będzie mógł skorzystać z przyrządów do ćwiczeń oraz psiej toalety.

Koszt zadania: 130 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W134ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego stanowiska do grillowania w Parku Podolskim. Stanowisko składałoby się z: paleniska do grillowania z kratką oraz koszy na śmieci.

Koszt zadania: 20 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W136OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt składa się z dwóch elementów: 1) wydłużenie drogi rowerowej do ul. Odnowiciela (wzdłuż al. Hetmańskiej) 2) ułożenie nowych płyt chodnikowych od al. Hetmańskiej do ul. Bolka Świdnickiego (wzdłuż ul. Odnowiciela).

Koszt zadania: 70 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W137SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Piknik osiedlowy na Starym Widzewie ma służyć integracji mieszkańców po ustaniu pandemii. Wyciągnijmy mieszkańców Starego Widzewa na świeże powietrze, niech poznają swoich sąsiadów i własne osiedle.

Koszt zadania: 76 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W138ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania wszelakich wad postawy. Treningi przeznaczone są dla wszystkich z myślą o poprawie kondycji koordynacji i zwiększeniu przestrzeni wentylacyjnej naszych płuc poprzez zastosowanie ćwiczeń interwałowych. Treningi powinny być prowadzone pod okiem dwóch trenerów zajmujących się biegami przeszkodowymi i posiadającymi doświadczenie w danej dziedzinie sportu. Dodatkowo uczestnicy powinni liczyć na stałe konsultacje dietetyka czy to w wersji elektronicznej czy w ramach konsultacji offline.

Koszt zadania: 28 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W139ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Montaż stojaków przed ogrodzeniem przedszkola, przy głównym wejściu do budynku będzie dostępny dla pracowników przedszkola, rodziców naszych przedszkolaków, interesantów, mieszkańców ul. Potokowej, osób korzystających ze stadionu jak i Rodziców, którzy przywożą dzieci na zajęcia sportowe do Klubu przy stadionie, który graniczy bezpośrednio z placówką.

Koszt zadania: 9 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W140SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Edukacja, dzieci i młodzież

Opis projektu: Osiedlowy Informator Starego Widzewa ma być dwumiesięcznikiem (4 stronicowym) informującym mieszkańców o tym co się dzieje na osiedlu. Kolportowany będzie do jednostek miejskich takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki oraz wszelkie sklepy chcące włączyć się w akcje, znajdujące się na terenie Starego Widzewa. Informator będzie bezpłatny. Gazetka będzie drukowana co dwa miesiące w nakładzie około 12.500 szt. Zadanie realizowane w ciągu jednego roku.

Koszt zadania: 60 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W141NO

Osiedle: Widzew - Nowosolna

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Realizacja projektu ma zainicjować remont (I etap) na szerszą skalę dróg osiedlowych NOWOSOLNA zlokalizowanych w ŁÓDŹ-WIDZEW. W rezultacie nastąpi skokowa poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców osiedli, a także innych osób korzystających z tych dróg (likwidacja licznych dziur na jezdni, wyeliminowanie kurzu, błota i miejscowych podtopień na niektórych posesjach spowodowanych wodą opadową). Etap I miałby objąć fragmenty następujących ulic: Pomarańczowa (od ul. Kokosowej do ul. Bananowej - ok. 60 m), Kokosowa (od ul. Figowej do ul. Pomarańczowej - ok. 50 m), Figowa (od ul. Kokosowej do posesji ul. Figowa 18). Wszystkie ulice posiadają już wykonaną kanalizację sanitarną. Remont dróg obejmuje m.in. wykorytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego, a następnie wykonanie nowej podbudowy z położeniem nawierzchni asfaltowej albo z betonowej kostki brukowej. Projekt zakłada wykonanie poboczy po obu stronach ulic. Realizacja zadania uwzględnia konieczność sporządzenia wymaganej dokumentacji projektowej w cyklu jednorocznym (zaprojektuj i wybuduj).

Koszt zadania: 444 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W144ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Ulica Giewont odkąd została wyremontowana stała się naprawdę bardzo miłym miejscem do spacerów, co wykorzystuje dużo mieszkańców Stoków, czy Sikawy, którzy bardzo często właśnie tam spacerują. Dzięki dodaniu kilku ławek możliwy będzie również krótki odpoczynek podczas spaceru, a dzięki koszom na śmieci możliwość wyrzucenia np. drobnych papierków.

Koszt zadania: 26 200,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W145DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Postawienie nowej wiaty przystankowej na przystanku Brzezińska/Marmurowa w kierunku centrum w zamian za obecnie mocno już zniszczoną.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W146OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Dosadzenie (zagęszczenie) drzew i krzewów oraz zasianie trawy.

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W147SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Park nad Jasieniem jest pięknym miejscem, odskocznią od zgiełku miasta dla małych i dużych. Niestety plac zabaw i sprzęt do rekreacji dla dzieci jest już bardzo zniszczony, zarówno ten dla maluchów jak i dla starszych dzieci. Zasługują one na nowe piaskownice, huśtawki, karuzele itd. Sama przestrzeń jest fajnie zorganizowana, zwłaszcza spora przestrzeń między obiektami jest fajna, ilość sprzętów wydają się wystarczająca, natomiast ich obecny stan wymaga wymiany na nowy.

Koszt zadania: 35 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W152OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Po uzgodnieniu z Liderem projektu(drogą telefoniczną) wniosek zostaje rozszerzony o działkę nr 37/33 w obr. W3570 sztuk zielonych parkingów dla samochodów osobowych miałoby powstać z ażurowych płyt wypełnionych ziemią, na której można zasiać trawę w celu uniknięcia nieestetycznego widoku i odczucia „wybetonowania” osiedla. Budowa ma na celu zmniejszenie zagrożenia dla pieszych i pojazdów w ruchu. W obecnej sytuacji auta zaparkowane wzdłuż ulicy Longinusa Podbipięty i Maćka z Bogdańca ograniczają widoczność i utrudniają komunikację w dwóch kierunkach ruchu.

Koszt zadania: 270 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W153SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zakup leżaków, które będą bezpłatnie udostępniane osobom korzystającym z pływalni "Anilana".

Koszt zadania: 30 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W154ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przynależącego do OSP. Teren ten byłby miejscem odpoczynku społeczności lokalnej, w tym głównie mam spacerujących z wózkami, jak również bezpiecznym połączeniem wschodniej części osiedla z Zieleńcem przy ul. Junackiej. Teren byłby pod ścisłym nadzorem OSP, natomiast byłby on ogólnodostępny dla mieszkańców ( za wyłączeniem budynku remizy - stąd ogrodzenie terenu). W przyszłości na terenie mogłyby odbywać się różnego rodzaju eventy dla osiedla, pikniki rodzinne, zawody strażackie, jak również zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, szkolenia pierwszej pomocy organizowane przez strażaków itp.

Koszt zadania: 486 775,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W155OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Młody rodzicu! Przyszli dziadkowie! W 2021 roku wracamy do Was z pomysłem stworzenia zielonego parku i bezpiecznego placu zabaw na naszym osiedlu. Chcemy, żeby nasze maluchy mogły bawić się blisko naszych domów, w nowoczesnym i przyjaznym miejscu. Pomiędzy osiedlowym orlikiem i supermarketem, na zaniedbanej działce o powierzchni 1700m2 stwórzmy razem miejsce gdzie będziemy mogli wspólnie z dziećmi spędzać czas. W 2020 roku byliśmy drugim najchętniej wybieranym projektem na Janowie i Olechowie, w tym roku dzięki Waszym głosom liczymy na zwycięstwo! :)

Koszt zadania: 568 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W157SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Infrastruktura drogowa i komunikacja

Opis projektu: Projekt zakłada montaż lustra drogowego przy ścieżce rowerowej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wodnej.

Koszt zadania: 2 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W158WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: Kino plenerowe na Widzewskiej Górce sprawi, że młodsi i starsi mieszkańcy osiedla będą mieli ciekawą alternatywę spędzenia wolnego czasu na Widzewie Wschodzie. Dotychczas takie inicjatywy były realizowane w innych częściach miasta. Organizacja pokazów filmowych w plenerze w okresie letnim (czerwiec – sierpień), nie tylko będzie uatrakcyjnieniem terenów zielonych na osiedlu, ale również da możliwość spotkań osobom, które ze względu na Covid-19 wciąż mają obawy, aby spotykać się w większym gronie w zamkniętych pomieszczeniach.

Koszt zadania: 70 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W159WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Projekt dotyczy organizacji zajęć dla seniorów w okresie od kwietnia do października 2022 roku. Zajęcia odbywałyby się na terenach zielonych na Widzewie Wschodzie raz w tygodniu, co tydzień przez 30 tygodni bez przerwy wakacyjnej. Czas trwania zajęć - 1,5 h. Przewidziana jest możliwość wypożyczenia kijków do nordic walking przez osoby, które mają taką chęć, bądź nie dysponują swoim sprzętem.

Koszt zadania: 11 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W161OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Projekt zakłada stworzenie miejsca edukacyjno-terapeutycznego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Będzie to uporządkowana przestrzeń zielona tzw. park kieszonkowy, w otoczeniu drzew, krzewów, bylin i pnączy. Miejsce idealne by odpocząć od codziennego zgiełku.

Koszt zadania: 224 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W162WW

Osiedle: Widzew - Widzew Wschód

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na wykonaniu mapy, do biegu na orientację, fragmentu terenu osiedla Widzew-Wschód. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym biegu na orientację - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. Wydarzenie będzie ogólnodostępne, a udział w nim będzie możliwy dla osób ze specjalnymi potrzebami - osobami niepełnosprawnymi ruchowo bądź intelektualnie w stopniu lekkim bądź umiarkowanym.

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W163SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Celem projektu jest naprawa boiska, a także zmodernizowanie go m.in. poprzez wykonanie odwodnienia. Uszkodzenie skarpy to nie tylko kwestia estetyki. W połączeniu z sukcesywnym wypłukiwaniem ziemi przez spływającą pod powierzchnią boiska wodą w czasie opadów, grozi tym, że powierzchnia Orlika zacznie się zapadać, a tym samym boisko stanie się bezużyteczne. Wykonanie odwodnienia pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych usterek.

Koszt zadania: 500 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W164ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Utworzenie ogrodzonego psiego parku (placu zabaw dla psów) w parku im. Baden-Powella, wyposażonego w zabawki dla psów, np. kładki, równoważnie, płotki do przeskoków, słupki do slalomu, tunel przejściowy i obręcz do skoków. Umieszczenie na terenie koszów na psie odchody, poidełka dla psów, 2 ławek. Teren trawiasty.

Koszt zadania: 200 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W169ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na wykonaniu mapy, do biegu na orientację, fragmentu terenu osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym biegu na orientację - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. Wydarzenie będzie ogólnodostępne, a udział w nim będzie możliwy dla osób ze specjalnymi potrzebami - osobami niepełnosprawnymi ruchowo bądź intelektualnie w stopniu lekkim bądź umiarkowanym.

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W171NR

Osiedle: Widzew - Nr 33

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na wykonaniu mapy, do biegu na orientację, fragmentu terenu osiedla nr 33. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym biegu na orientację - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2022 r., kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. Wydarzenie będzie ogólnodostępne, a udział w nim będzie możliwy dla osób ze specjalnymi potrzebami - osobami niepełnosprawnymi ruchowo bądź intelektualnie w stopniu lekkim bądź umiarkowanym.

Koszt zadania: 5 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W175NR

Osiedle: Widzew - Nr 33

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Powszechny dostęp do technologii IT w postaci komputerów, telewizorów, smartfonów, tabletów oraz pozostałe udogodnienia cywilizacyjne powodują zmniejszenie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na rozwój młodych organizmów, przez co dzieci w wieku szkolnym borykają się z problemami otyłości i wad postawy. Pandemia koronawirusa COVID 19 jeszcze bardziej odsunęła od nas możliwość codziennego ruchu i integracji. Przez te nawyki uzależniliśmy się od technologii i w dużej mierze zaniedbaliśmy nasze zdrowie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i zadajmy sobie pytanie: A co by się stało gdybyśmy te złe nawyki przenieśli na aktywny tryb życia? Podczas pandemii trudno nam było zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że otyłość, nadwaga i brak kondycji są czynnikiem podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Taniec i Akrobatyka nie tylko uczą samodyscypliny i wyrabiają cechy wolicjonalne. Dzieci i młodzież to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego osiedla. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe i ambitne, działajmy już dziś! Zadaniem projektu jest połączenie wszechobecnej technologii, z jakże potrzebnym ruchem i zabawą po to, by wyciągnąć mieszkańców z domów i zaangażować do wspólnych aktywności:-) W związku z tym postanowiliśmy dać mieszkańcom szansę na powrót do aktywności. W lipcu 2022 roku w okolicznych parkach, na chodnikach i innych bezpiecznych i ogólnodostępnych przestrzeniach pojawią się artyści, którzy zaprezentują jak można wykorzystać lokalną przestrzeń do aktywności. Jednocześnie zostanie ogłoszony konkurs #AktywneOsiedle. A w sierpniu ulicami osiedla przejdzie, a raczej przetańczy, grupa artystów zapraszając całą okoliczną społeczność do wspólnego ruchu i aktywności. Przygotowane będzie 6 układów na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki technologii, każdy będzie mógł poczuć się jak gwiazda kina i sportu. Wystarczy nakręcić krótki film i wrzucić go na youtube, faceboooka, instagram z #AktywneOsiedle . Nagrać film może każdy mieszkaniec w dowolnej przestrzeni osiedla – w domu, na placu zabaw, w parku czy na parkingu! Jeśli ktoś będzie chciał nauczyć się, zobaczyć, skonsultować taki układ będzie miał taką możliwość podczas jednego z 3 występów. Artyści podczas występów będą uczyli zamieszczonych wcześniej w internecie choreografii i ćwiczeń. Dzięki takiemu hybrydowemu sposobowi każdy samodzielnie da radę nakręcić film promujący zdrowy tryb życia. Zdjęcia, filmy i inne materiały będą służyły promowaniu aktywnego spędzania czasu w dowolnym miejscu, w którym się znajdujemy! Ze wszystkich nadesłanych i opublikowanych materiałów z #AktywneOsiedle zostanie wyłoniona zwycięska pula filmów, z których powstanie wirtualne podsumowanie projektu. Dodatkowo osoby wykonujące najlepsze występy (wybierają artyści) będą mieli możliwość nagrania wspólnego występu. Pokazy stworzą uliczny spektakl pełen stylów acrodance i jumpstyle! Dzięki czemu do życia, energii i ruchu pobudzeni zostaną wszyscy mieszkańcy osiedla!

Koszt zadania: 85 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W176ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt przewiduje zakup 10 koszy wraz z workami na psie odchody, aby park był czysty i estetyczny.

Koszt zadania: 14 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W182ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Instalacja 5 kamer na wjeździe/wyjeździe z osiedla Sikawa podpiętych do miejskiego monitoringu.

Koszt zadania: 300 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W184ZA

Osiedle: Widzew - Zarzew

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Projekt ma na celu zakup koszy na śmieci, aby okolica była czysta a trawniki niezaśmiecone.

Koszt zadania: 9 600,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W186ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Zakup i instalacja dwóch kamer miejskiego monitoringu obejmujących plac zabaw, "szachy" oraz stół do ping ponga.

Koszt zadania: 120 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W187ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Kultura i dziedzictwo

Opis projektu: W celu zachęcenia do integracji lokalnej społeczności i wzbogacenia oferty kulturalnej naszej okolicy chcemy zaproponować serię 8-10 pokazów filmowych (każdy pokaz inna tematyka) w formie kina plenerowego w parku im. Zaruskiego w malowniczo położonym obniżeniu terenu koło stadionu. Na koszt seansu składa się niezbędny sprzęt z nagłośnieniem, leżaki (około 100-200 sztuk), obsługa techniczna. Możliwe poszerzenie oferty o stoiska z popcornem, parasolami i soft drinkami.

Koszt zadania: 48 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W188ST

Osiedle: Widzew - Stoki-Sikawa-Podgórze

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów zieleńca przy ul Junackiej (Stoki-Sikawa-Podgórze). Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Jedno urządzenie będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wymagania dot. Urządzeń: • Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 mm i grubość ścianki min. 3 mm. • Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm. • Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki. • Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble). • Słupy konstrukcyjne o wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm. • Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi. • Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. • Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6. • Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza. • Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. • Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami. • Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. • Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone. • Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji: • Przed odbiorem końcowym obiektu, urządzenia muszą zostać zbadane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, która zweryfikuje czy obiekt jest zgodny z obowiązującą normą oraz spełnia najwyższe standardy dot. jakości I bezpieczeństwa. • Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015. • Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun. (http://www.federacjaparkour.pl/ ) • Urządzenia muszą posiadać certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu, gwarantujący że produkt spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom. (https://www.pzkisw.pl/ ) Wymagania dot. Wykonawcy: • Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe. • Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 6 street workout lub parkour parków na kwotę powyżej 45 tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami. • Niedopuszczalne są referencje z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp. - doposażenie siłowni zewnętrznej o dwa urządzenia

Koszt zadania: 318 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W189NR

Osiedle: Widzew - Nr 33

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli będzie dbał o ład i porządek publiczny. Częste patrole strażników wyeliminują dewastację mienia i wybryki chuligańskie, co poprawi bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Koszt zadania: 90 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W190OJ

Osiedle: Widzew - Olechów-Janów

Kategoria projektu: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Opis projektu: Poprawa stanu sanitarno-porządkowego osiedla Olechów-Janów poprzez skierowanie dodatkowego patrolu Straży Miejskiej, który wraz z użyciem fotopułapki przyczyni się do większej wykrywalności sprawców wyrzucania śmieci na terenie osiedla. Zadaniem ww. patrolu Straży Miejskiej będzie także dbanie o ład i porządek publiczny na terenie osiedla Olechów-Janów.

Koszt zadania: 78 800,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W193DL

Osiedle: Widzew - Dolina Łódki

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Dolina Łódki. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Koszt zadania: 12 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W194MI

Osiedle: Widzew - Mileszki

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Mileszki. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Koszt zadania: 12 500,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W195SW

Osiedle: Widzew - Stary Widzew

Kategoria projektu: Tereny zielone i ochrona środowiska

Opis projektu: Posadzenie cebul kwiatowych pozwoli na stworzenie kwitnącej polany w Parku Widzewskim

Koszt zadania: 15 000,00 zł

zobacz szczegóły

Numer projektu: W196NR

Osiedle: Widzew - Nr 33

Kategoria projektu: Sport i rekreacja

Opis projektu: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć z nordic walking na osiedlu Nr 33. Na 10 zajęciach odbędą się spotkania z dietetykiem. Uczestnicy otrzymają wodę i gadżety promujące zadanie.

Koszt zadania: 12 500,00 zł

zobacz szczegóły

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz imię - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wpisz nazwisko - to pole nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
Wybierz nazwę miasta w którym zamieszkujesz - to pola formularza nie może być puste
numer PESEL zawiera 11 cyfr, suma kontrolna poprawna
Wpisz numer PESEL zawierający 11 cyfr - to pole nie może być puste
+48
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - upewnij się czy podałeś właściwy numer telefonu
Wpisz numer telefonu - dziewięć cyfr - to pole nie może być puste

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi.
  2. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
  3. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  4. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/lbo-20212022/

Zapoznałam(em) się z zasadami głosowania zawartymi na stronie zawierającej informacje

Zapoznałam(em) się z zasadami głosowania zawartymi na stronie zawierającej informacje

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA

Jeśli chcesz oddać głosy na wybrane przez siebie projekty wybierz: "POTWIERDZAM WYBÓR"
Pamiętaj możesz zagłosować tylko raz! Wskaż projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.

PROJEKTY OSIEDLOWE:

BRAK WSKAZANYCH PROJEKTÓW OSIEDLOWYCH


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE